Sąd Rejonowy w Wadowicach

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta
udziela podstawowych informacji interesantom – telefonicznie
pod numerem infolinii:
801 800 122
(dla telefonów stacjonarnych), lub pod numerem:
12 286 32 83
(dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest i udziela informacji:
w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00


Biuro Obsługi Interesanta
Sądu Rejonowego w Wadowicach
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
e-mail: boi@wadowice.sr.gov.pl
Czytelnia akt
Sądu Rejonowego w Wadowicach
pon. – pt. godz. 8:00 – 15:00
(wydawanie akt do 14:30)
W celu umówienia terminu zapoznania się z aktami
w czytelni prosimy dzwonić pod numer telefonu
(33) 87 57 047
Formularz kontaktowy
(Ze względów technicznych formularz chwilowo nie działa)
Dziennik podawczy
Sądu Rejonowego w Wadowicach
poniedziałek 8:00 - 15:30
od wtorku do piątku w godzinach 8:00 - 15.00
Telefon: (33) 875-70-00
email: administracja@wadowice.sr.gov.pl
Fax: (33) 823-33-45
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Informacje w sprawie dokonania wpisu w księdze wieczystej
Telefon: (33) 875-70-50
Informacje w sprawie uzyskania odpisu z księgi wieczystej
Telefon: (33) 875-70-54
Godziny urzędowania Sądu:
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30
Przyjmowanie interesantów przez sekretariaty sądowe
od poniedziałku do piątku od 9.00 do 15.00
W poniedziałki kierownicy sekretariatów przyjmują
w godzinach od 9.00 do 18.00
Kasa
Sądu Rejonowego w Wadowicach
od poniedziałku do piątku od 8.00 do 14.00
W każdy ostatni dzień roboczy miesiąca kasa sądu czynna do godz. 13.00


Konta bankowe
Dochody budżetowe:
43 1010 1270 0002 7322 3100 0000
NBP oddział Kraków (np.opłaty od wniosków, pozwów; grzywny, kary)
Sumy depozytowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego
(np. poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty, ceny nabycia nieruchomości)
Sumy depozytowe w PLN – 64 1130 1017 0021 1000 5890 0004
Sumy depozytowe w USD - 37 1130 1017 0021 1000 5890 0005
Sumy depozytowe w EUR - 21 1130 1017 0021 1000 5890 0002
Sumy depozytowe w CHF - 48 1130 1017 0021 1000 5890 0001
Sumy depozytowe w GBP - 91 1130 1017 0021 1000 5890 0003
Od 1 stycznia 2015 r. wpłaty i wypłaty sum depozytowych NIE BĘDĄ REALIZOWANE w kasie sądu, a jedynie poprzez rachunki bankowe.
Sumy na zlecenie:
Narodowy Bank Polski Oddział w Krakowie
80 1010 1270 0002 7313 9800 0000
(np. zaliczki na opinię biegłego, kuratorów, komisje, ogłoszenia w prasie)
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
Bank Gospodarstwa Krajowego
98 1130 1091 0003 9093 8020 0001
(np. nawiązki, świadczenia pieniężne)

NIP: 551-11-18-745
REGON: 000322880

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Wadowicach
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
tel: 33 875 70 13
fax: 33 875 70 10
e-mail: w1.cywilny@wadowice.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Zając
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Teresa Latocha
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Stawowy


II Wydział Karny
II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Wadowicach
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
tel: 33 875 70 20
fax: 33 875 70 22
e-mail: w2.karny@wadowice.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Suder-Szlósarczyk
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Dagmara Szymecka
Kierownik Sekretariatu
Kinga Torbus


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Wadowicach
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
tel./fax. 33 875 70 30
e-mail: w3.rodzinny@wadowice.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Romana Sołtysek
Kierownik Sekretariatu
Hanna Gruca


V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wadowicach
ul. Żwirki i Wigury 9
34-100 Wadowice
tel: 33 875 70 50
fax: 33 875 70 54
e-mail: w5.kw@wadowice.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Kierownik Sekretariatu
Stanisława Madyda

Źródło

Ostatnia aktualizacja