Sąd Rejonowy w Łukowie

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy: 7:30 - 15:30
ul. Staropijarska 1
ul. Kwiatkowskiego 3
Interesanci są przyjmowani w Sekretariatach Wydziałów od godziny 9.00 - 15.30
Kasa Sądu (I Piętro, ul. Staropijarska 1) czynna:
9.00 - 15.00 (poniedziałek)
9.00 - 14.00 (wtorek - piątek)
W ostatnim dniu miesiąca Kasa Sądu czynna do godziny 13.00.
W poniedziałki Sąd czynny do godziny 18.
Jeśli poniedziałek nie jest dniem roboczym, Sąd jest czynny do godz. 18 w następnym dniu.

NUMERY KONT BANKOWYCH

Numery kont, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Sąd Rejonowy w Łukowie
NIP: 825-14-12-595
REGON: 000323068
NBP O/Okr. Lublin:
41 1010 1339 0002 2822 3100 0000
rachunek dochodów (grzywny, koszty, wpisy i opłaty sądowe w PLN)
BGK S.A w Lublinie:

85 1240 6957 0111 0000 0000 0855
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych, depozytów w sprawach cywilnych i zabezpieczeń majątkowych w PLN)
75 1240 6957 0978 0000 0000 0171
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w EURO)
25 1240 6957 0787 0000 0000 0145
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w USD)
59 1240 6957 0797 0000 0000 0100
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w CHF)
70 1240 6957 0789 0000 0000 0108
rachunek sum depozytowych (poręczeń majątkowych i zabezpieczeń majątkowych w GBP)
Wpłat gotówkowych sum depozytowych można dokonywać w placówkach banku Pekao S.A.
80 1130 1206 0028 9146 8620 0003
rachunek sum na zlecenie (zaliczki w PLN)
26 1130 1206 0028 9146 8620 0005
rachunek pomoc postpenitencjarna

Wydziały

I Wydział Cywilny
Wydział mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 3, II Piętro, Pokoje 1,2,17
przewodniczący wydziału/prezes sądu: Andrzej Michalski
Sędziowie: Marcin Kasperski, Andrzej Michalski, Paweł Zdanikowski, Leszek Lendzion
Asesor: Tomasz Chudek
kierownik sekretariatu: Ewa Parapura
tel.: +48 (025) 7989852 wew. 22 ; e-mail: cywilny@lukow.sr.gov.pl
Sekretariat Cywilny tel.: +48 (025) 7989852 wew. 21 lub 37 fax. 22
Interesanci są przyjmowani w Sekretariacie od godziny 9.00 - 15.30

II Wydział Karny
Wydział mieści się przy ul. Staropijarska 1, I Piętro, pokój nr 33
przewodniczący wydziału: Mariusz Brojek
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 210;
z-ca przewodniczącego wydziału: Ewa Przychodzka-Kasperska
Sędziowie: Edyta Cieliszak, Ewa Przychodzka - Kasperska, Dariusz Wereszczyński,Mariusz Brojek
kierownik sekretariatu: Marzanna Janaszek
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 209; fax. 226; e-mail: karny@lukow.sr.gov.pl
Interesanci są przyjmowani w Sekretariacie od godziny 9.00 - 15.30
W ramach Wydziału Karnego funkcjonuje Sekcja Wykonywania Orzeczeń wykonująca prawomocne orzeczenia sądowe w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia oraz do prowadzenia egzekucji należności sądowych we wszystkich sprawach rozpatrywanych przez Sąd Rejonowy w Łukowie a także o egzekucję należności w sprawach o wykroczenia.
Sekcja Wykonywania Orzeczeń ul. Staropijarska 1, I Piętro, pokój 28
Kierownik Sekcji Wykonywania Orzeczeń: Ewa Przychodzka - Kasperska
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 218;

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Wydział mieści się przy ul. Kwiatkowskiego 3, II Piętro, pokój nr 9
przewodniczący wydziału: Katarzyna Kełpińska - Piwowarczyk
Sędziowie: Katarzyna Kełpińska - Piwowarczyk, Leszek Lendzion
kierownik sekretariatu: Anna Cieślak
tel.: +48 (025) 7989851; e-mail rodzinny@lukow.sr.gov.pl
Interesanci są przyjmowani w Sekretariacie od godziny 9.00 - 15.30

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Wydział mieści się przy ul. Staropijarska 1, parter, pokój nr 10
przewodniczący: st. referendarz Tomasz Wiącek
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 111;
Referendarze: Tomasz Wiącek, Anna Niczyporuk - Król
kierownik sekretariatu: Urszula Bujak
tel.: +48 (025) 7982351 wew. 124; e-mail ksiegi.wieczyste@lukow.sr.gov.pl
Interesanci są przyjmowani w Sekretariacie od godziny 9.00 - 15.30
Zadania:
-zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych
- inne sprawy cywilne z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Obszar właściwości: Powiat Łukowski

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz