Sąd Rejonowy w Turku

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny pracy Sądu Rejonowego w Turku:
Poniedziałek: 8:00-16:00 (sekretariaty wydziałów pełnią dyżury do godz. 18:00)
Wtorek-Piątek: 7:30-15:30
Wydziały:
I Wydział Cywilny
II Wydział Karny
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Poniedziałki: 8:00 - 16:00 (dyżury do godz 18:00)
Wtorek-Piątek: 7:30 - 15:30
Kasa Sądu Rejonowego:
Czynna
poniedziałek: 8:15 - 17:45; przerwa: 10:00 - 10:15 lub 15:30 - 15:45
wtorek - piatek:. 7:45 - 14:30


KONTA BANKOWE
Wpisy, opłaty, koszty sądowe, grzywny
Dochody budżetowe NBP O/O Poznań 65 1010 1469 0041 9622 3100 0000
Wadia, kaucje, poręczenia, depozyty
Sumy depozytowe Bank Gospodarstwa Krajowego
O/O Poznań 36 1130 1017 0021 1000 1290 0004
Zaliczki na: biegłych, kuratorów, tłumaczy
Sumy na zlecenie NBP O/O Poznań 05 1010 1469 0041 9613 9800 0000
Zapłata za faktury i rachunki obciążające Sąd Rejonowy wTurku
Wydatki budżetowe NBP O/O w Poznaniu 18 1010 1469 0041 9622 3000 0000
Należności z tytułu nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz FPP i PP
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjalnej
Bank Gospodarstwa Krajowego
O/O Poznań 15 1130 1088 0001 3103 9920 0003

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Jasnowski, pok. 13
tel. (63) 278 57 60 wew.21
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Kasprzak, pok. 27
tel. (63) 278 57 60 wew.25
e-mail: cywilny@turek.sr.gov.pl
godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego Witold Matysiak, pok. 41
tel. (63) 278 57 60 wew.30
Kierownik sekretariatu Wydziału Karnego
Mariola Kominiarczyk, pok. 31
tel. (63) 278 54 34, (63) 278 57 60 wew.24
fax (63) 278 57 60 wew.49
e-mail: karny1@turek.sr.gov.pl
sekretariat jest czynny:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodnicząca Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Maria Merdzińska, pok.2
tel. (63) 278 57 60 wew.48
Kierownik Sekretariatu
Wiesława Darul, pok.3
tel. (63) 278 54 34, (63) 278 57 60 wew.31
e-mail: rodzinny@turek.sr.gov.pl
godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Magdalena Jasnowska, pok.42
tel. (63) 278 57 60 wew.32
Kierownik Sekretariatu
Eugenia Buchali, pok. 14
tel. (63) 289 10 94, (63) 278 57 60 wew.28
godziny pracy sekretariatu:
poniedziałek 8:00 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 9.00-18.00
Wtorek-Piątek: 8.00-14.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja