Sąd Rejonowy w Tarnowie

Godziny urzędowania
Sąd Rejonowy w Tarnowie:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Kasa Sądu Rejonowego w Tarnowie:
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.30
w ostatni roboczy dzień miesiąca: 8.00 - 13.00
Biuro podawcze:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Biuro podawcze Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
w ostatni roboczy dzień miesiąca: 8.00 - 12.00
Punkt informacyjny KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO:
poniedziałek: 9.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.30 - 15.30
Punkt informacyjny KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Punkt przyjmowania ogłoszeń do MONITORA SĄDOWEGO i GOSPODARCZEGO:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00
Biuro Obsługi Interesanta:
poniedziałek: 8.00 - 18.00
wtorek - piątek: 8.00 - 16.00


Rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Tarnowie
Rachunek dochodów budżetowych:
25 1010 1270 0033 4622 3100 0000 - opłaty sądowe, grzywny, wpisy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych.
Rachunek depozytów sądowych:
07 1130 1017 0021 1002 9090 0004 - wpłaty depozytów pojedynczych.
Rachunek sum na zlecenie:
30 1130 1235 0031 5013 2320 0003 - zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłych, kuratorów, tłumaczy.
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
03 1130 1235 0031 5013 2320 0004 - orzeczone przez sąd nawiązki oraz świadczenia pieniężne.
Kod SWIFT: GOSKPLPW
Konta walutowe Sądu Rejonowego w Tarnowie dotyczące depozytów związanych z postępowaniem sądowym:
USD 77 1130 1017 0021 1002 9090 0005
EUR 61 1130 1017 0021 1002 9090 0002
CHF 88 1130 1017 0021 1002 9090 0001
GBP 34 1130 1017 0021 1002 9090 0003
Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać następujące dane:
Imię i nazwisko wpłacającego,
nazwa Sądu i Wydziału do którego jest kierowana wpłata,
określenie strony przeciwko której wnoszony jest pozew,
sygnatura akt, jeżeli jest nadana sprawie.
Wpłaty można dokonywać również w kasie Sądu.

Bezpośredni kontakt z telefonicznym Biurem Obsługi Interesanta:
801-800-122 (dla telefonów stacjonarnych)
12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Zbigniew Zabawa - Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowie
SSR Anna Chmielarz - Zastępca przewodniczącego
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Beata Włodarz
Zastępca kierownika sekretariatu - Renata Michalik
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 211
tel./fax: 14 688 74 38
e-mail: sr_wydz1@tarnow.sr.gov.pl
Sekretariat - Sekcja Egzekucyjna:
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 209
tel.: 14 688 77 33
Przyjmowanie stron:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 15.00


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Aneta Słowik
SSR Jakub Boryczko - Zastępca przewodniczącego
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Katarzyna Mazanek
Zastępca kierownika sekretariatu - Franciszka Więś
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 215
tel./fax: 14 688 74 40
e-mail: sr_wydz2@tarnow.sr.gov.pl
CZYTAJWIĘCEJO:
Sekcja ds. Wykroczeniowych II Wydziału Karnego
Kierownik sekcji ds. wykroczeniowych:
SSR Monika Rogowska–Wałęga
Sekretariat:
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, parter, pok. 5
tel.: 14 688 75 51, 14 688-75-50
fax: 14 688 75 59
e-mail: sr_wydz2s@tarnow.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Barbara Siudut
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Agnieszka Kmieć
Zastępca kierownika sekretariatu - Edyta Kieć–Mruk

33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 239
tel.: 14 688 74 42
fax: 14 688 74 50
e-mail: sr_wydz3@tarnow.sr.gov.pl


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący Wydziału:
SSR Anna Sulimka
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Teresa Cholewa
Zastępca kierownika sekretariatu -
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, III piętro, pok. 374
tel.: 14 688 75 20
fax: 14 688 75 26
e-mail: sr_wydz4@tarnow.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący Wydziału:
SSR Małgorzata Kryplewska-Baran
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Ewa Micek
Zastępca kierownika sekretariatu - Bożena Ptak
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 233
tel.: 14 688 75 32
fax: 14 688 75 37
e-mail: sr_wydz5@tarnow.sr.gov.pl
Sekretariat ds. upadłościowych Wydziału V Gospodarczego,
Oddział Centralnej Informacji KRS,
Punkt Przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego:
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 234
tel./fax: 14 688 75 37


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału od dnia 10 sierpnia 2018 roku:
Agnieszka Rączkowska Ożga - Referendarz Sądowy
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Joanna Ciężadło
Zastępca kierownika sekretariatu - Marta Bilińska
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, parter, pok. 22
tel.: 14 688 74 25
fax: 14 688 74 32
e-mail: sr_wydz6@tarnow.sr.gov.pl


IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Tuchowie
Przewodniczący Wydziału od dnia 10 sierpnia 2018 roku:
Agnieszka Berenda - Referendarz Sądowy
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Sławomir Przybyło
33-170 Tuchów, ul. Chopina 5
tel./fax: 14 652 43 73
e-mail: sr_wydz9@tarnow.sr.gov.pl
Przyjmowanie stron:
poniedziałek - piątek: 9.00 - 16.00


X Wydział Zamiejscowy Cywilny z siedzibą w Tuchowie
Przewodniczący Wydziału:
SSR Waldemar Dziga
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Marta Uchwat
33-170 Tuchów, ul. Chopina 5, pok. H
tel.: 14 652 44 16
e-mail: sr_wydz10@tarnow.sr.gov.pl


XI Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych
Przewodniczący Wydziału:
SSR Tomasz Danek
Sekretariat:
Kierownik sekretariatu - Elżbieta Pyrchla
Zastępca kierownika sekretariatu - Mariola Białas
33-100 Tarnów, ul. Dąbrowskiego 27, II piętro, pok. 230
tel.: 14 688 77 63
fax: 14 688 76 77
e-mail: sr_wydz11@tarnow.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja