Sąd Rejonowy w Szydłowcu

Sąd Rejonowy w Szydłowcu
Plac Marii Konopnickiej 7
26-500 Szydłowiec
tel. 48 617 87 00 - centrala
fax 48 617 16 91
e-mail: administracja@szydlowiec.sr.gov.pl

Właściwość miejscowa Sądu Rejonowego w Szydłowcu
Obszar właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Szydłowcu obejmuje gminy:
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko, Szydłowiec i Wierzbica

Godziny urzędowania sądu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Szydłowcu od poniedziałku do piątku:
sekretariaty sądowe
od 8:00 do 15:00
w poniedziałki dodatkowo od 16:00 do 18:00
kasa sądu
poniedziałek od 7:30 do 18:00
wtorek - piątek od 7:30 do 15:30


KASA I KONTA BANKOWE
Numery kont Sądu Rejonowego w Szydłowcu:
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
I Wydział Cywilny - 41 1010 0055 1733 0050 6400 0001
II Wydział Karny - 14 1010 0055 1733 0050 6400 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 84 1010 0055 1733 0050 6400 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych - 57 1010 0055 1733 0050 6400 0004
Samodzielna Sekcja Administracyjna - 56 1010 0055 1733 0050 6400 0022
Uwaga! W tytule przelewu dokonywanego na konta bankowe Sądu należy wskazać sygnaturę akt sprawy, o ile została już nadana, w przeciwnym wypadku prsimy o wskazanie przedmiotu sprawy i dane strony pozwanej.
Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa
13 1130 1062 0000 0564 0120 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003
Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK III O/Warszawa 76 1130 1017 0000 0564 0120 0008
Podanie poniższych danych przyspieszy przekazanie wpłaty odpowiedniemu wydziałowi:
- Imie i Nazwisko
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy
Kasa Sądu czynna jest codziennie w godzinach urzędowania Sądu

Wydziały

WYKAZ WYDZIAŁÓW

I Wydział Cywilny
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
Imię: Grzegorz
Nazwisko: Gaj
Tel. (48) 617 87 10
Pokój Nr 12
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 14.00
Sędziowie orzekający w I Wydziale Cywilnym:
SSR Grzegorz Gaj
SSR Justyna Ryłko
SSR Olga Bartula-Czerwińska
Kierownik Sekretariatu I Wydziału Cywilnego
Imię: Kamila
Nazwisko: Regulska
Tel. (48) 617 87 14
Pokój Nr 6


II Wydział Karny
Przewodniczący II Wydziału Karnego
Imię: Jarosław
Nazwisko: Żurowski
Tel. (48) 617 87 02
Pokój Nr 32
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w poniedziałki w godzinach od 10.00 do 12.00
Sędziowie orzekający w II Wydziale Karnym:
SSR Marek Lesisz
SSR Jarosław Żurowski
Kierownik Sekretariatu II Wydziału Karnego
Imię: Ewelina
Nazwisko: Gieras
Tel. (48) 617 87 02
Pokój Nr 32


III Wydział Rodzinnego i Nieletnich
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Imię: Olga
Nazwisko: Bartula - Czerwińska
Tel. (48) 617 87 04
Pokój Nr 31
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w piątki w godzinach od 10.00 do 14.00
Sędzia orzekający III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich:
SSR Olga Bartula - Czerwińska
Kierownik Sekretariatu III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Imię: Monika
Nazwisko: Grygiel
Tel. (48) 617 87 04
Pokój Nr 33

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
Imię: Justyna
Nazwisko: Ryłko
Tel. (48) 617 87 16
Pokój Nr 7
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów
w piątki w godzinach od 10.00 do 14.00
Sędzia orzekający IV Wydziale Ksiąg Wieczystych:
SSR Justyna Ryłko
SSR Olga Bartula - Czerwińska
Kierownik Sekretariatu IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
Imię: Magdalena
Nazwisko: Gutowska
Tel. (48) 617 87 16
Pokój Nr 7

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz