Sąd Rejonowy w Szamotułach

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły

Godziny obsługi interesantów:
Poniedziałek: 8:00 - 13:00 od 14:00 - 18:00 dyżury w sekretariatach wydziałów
Wtorek - Piątek: 7:45 - 14:45

Godziny pracy:
Poniedziałek: 7:30 - 18:00
Wtorek - Piątek: 7:30 - 15:30


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych
/wpisy, opłaty, koszty, grzywna/
NBP O/O Poznań 59 1010 1469 0015 0222 3100 0000
W tytule wpłaty koniecznie należy podać sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału, do którego kierowana jest wpłata, nazwę wnioskodawcy lub powoda.
Konto sum na zlecenie
/zaliczki na biegłych, kuratorów, tłumaczy, świadków, opłaty w kwocie 5zł za wpisy dokonane w rejestrze spadkowym należne Krajowej Radzie Notarialnej/
NBP O/O Poznań 96 1010 1469 0015 0213 9800 0000
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
19 1130 1088 0001 3117 5820 0001
Od 1 stycznia 2015r., nie ma możliwości realizowania wpłat i wypłat sum depozytowych w kasie sądu. W związku z powyższym należy realizować wyłącznie na niżej podane rachunki bankowe przydzielone przez bank BGK
Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach pośrednika kasowego - Banku Pocztowym na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
61-888 Poznań
18 1320 0022 0336 0000 0000 0945
Wpłaty gotówkowe na konto sum depozytowych (PLN, EUR, CHF, GBP), wolne od opłat bankowych, należy dokonać w placówkach Banku Pekao S.A. na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
ul. Składowa 5
81-888 Poznań
40 1240 6957 0111 0000 0000 1762 PLN
05 1240 6957 0789 0000 0000 0308 GBP
21 1240 6957 0797 0000 0000 0299 CHF
17 1240 6957 0978 0000 0000 0439 EUR
UWAGA:
W tytule wpłaty proszę podać: Sąd Rejonowy w Szamotułach – do sprawy ... tu wymienić ..., za co ... tu wymienić ... .
Konto sum depozytowych
/poręczenia, wadia, kaucje, zabezpieczenia majątkowe/
BGK Oddział w Poznaniu
77 1130 1017 0021 1000 1790 0004 PLN
50 1130 1017 0021 1000 1790 0005 USD
34 1130 1017 0021 1000 1790 0002 EUR
61 1130 1017 0021 1000 1790 0001 CHF
07 1130 1017 0021 1000 1790 0003 GBP

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodnicząca Wydziału - SSR Maria Szatkowska - Świderska
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
godziny przyjęć interesantów:
Środa: 10.00 - 12.00 II piętro, pokój 338
p.o. Kierownika Sekretariatu - Magdalena Węglorz
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
I Piętro, pokój nr 234
61 29 21 913 wew. 232, wew. 231, wew. 230
61 29 21 913 wew. 230
w.cywilny@szamotuly.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału - SSR Arkadiusz Rybarczyk
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 13.30 - 15.00 I piętro, pokój 222
Kierownik Sekretariatu - Dorota Horak
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
I Piętro, pokój nr 218
61 29 21 913 wew. 217
61 29 25 071
w.karny@szamotuly.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodnicząca Wydziału - SSR Jolanta Biniak
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
godziny przyjęć interesantów:
Środa: 10.00 - 12.00 II piętro, pokój 333
Kierownik Sekretariatu - Mariola Skowron
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
II Piętro, pokój nr 316
61 29 21 913 wew. 319
61 29 21 913 wew. 319
w.rodzinny@szamotuly.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodnicząca Wydziału -Referendarz Sądowy Karolina Chałupka
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
godziny przyjęć interesantów:
Wtorek: 10.00 - 13.00 parter, pokój 148
Kierownik Sekretariatu -Lidia Jaskuła
Sąd Rejonowy
ul. Aleja 1 Maja 5a
64-500 Szamotuły
Parter, pokój nr 144
61 29 21 913 wew. 144
61 29 21 913 wew. 149
wkw@szamotuly.sr.gov.pl
Odpisy
61 29 21 913 wew. 150
Czytelnia ksiąg wieczystych
61 29 21 913 wew. 149


VI ZAMIEJSCOWY WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodnicząca Wydziału - Referendarz Sądowy Karolina Skrobała
Sąd Rejonowy
Zamiejsowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie
ul. Sikorskiego 22
64-400 Międzychód
godziny przyjęć interesantów przez Przewodniczącą Wydziału:
Wtorek: 13.00 - 15.00 I piętro, pokój 9
Kierownik Sekretariatu - Dorota Jasiak
Sąd Rejonowy
Zamiejsowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Międzychodzie
ul. Sikorskiego 22
64-400 Międzychód
I piętro, pokój nr 3
95 74 84 016
95 74 84 016
zwkw.miedzychod@szamotuly.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz