Sąd Rejonowy w Suwałkach

Godziny otwarcia Sądu
-poniedziałek 7:00 - 18:00
-wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Kasa
-poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:15
(przerwa 10:00 - 11:00)

Biuro Podawcze
- przy ulicy Waryńskiego 45 obsługuje obecnie wszystkie Wydziały Sądu Rejonowego w Suwałkach
-poniedziałek - piątek: 7:30 - 14:30
(przerwa 12:00 - 12:15)

Czytelnia Akt i Krajowy Rejestr Sądowy
ull. Waryńskiego 45
16- 400 Suwałki
pokój nr 1 - 2
tel.: (87) 739 60 15
e-mail: czytelnia.akt[at]suwalki.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:15 - 17:45
-wtorek - piątek 715 - 14:45
(przerwa 12:00 - 12:15)
Akta sądowe należy zamawiać z wyprzedzeniem telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Adres do korespondencji
- ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki
Siedziba Wydziału
- ul. Sejnejska 30, 16- 400 Suwałki
tel.: (87) 563-54-44
e-mail: boi[at]suwalki.sr.gov.pl
Kierownik sekretariatu
Edyta Kołowszyc pok. 13
tel.: (87) 739-61-40
fax: (87) 563-12-69

II Wydział Karny
ul. Waryńskiego 45
16-400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Marzenna Alicka pok. 33
tel.: (87) 739-60-47
fax: (87) 563-12-79
Sekcja Wykonawcza i Czynności Sądu w Ramach Postępowania Przygotowawczego
Kierownik sekretariatu sekcji
Anna Chalecka pok. 18
tel.: (87) 739-60-50
fax: (87) 563-12-79

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Adres do korespondencji
- ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki
Siedziba Wydziału
- ul. Kościuszki 69, 16- 400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Sylwia Wasilewska pok. 105
tel.: (87) 563-26-58
fax: (87) 563-17-23

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Adres do korespondencji
- ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki
Siedziba Wydziału
- ul. Przytorowa 2, 16- 400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Chmielewska pok. 14
tel.: (87) 739-60-81
fax: (87) 563-12-69

V Wydział Gospodarczy
Adres do korespondencji
- ul. Waryńskiego 45, 16- 400 Suwałki
Siedziba Wydziału
- ul. Przytorowa 2, 16- 400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Sieńko pok. 15
tel.: (87) 739-60-93
fax: (87) 563-12-69

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Waryńskiego 45
16- 400 Suwałki
Kierownik sekretariatu
Katarzyna Bocianowska pok. 5
tel.: (87) 739-60-71
fax.: (87) 563-12-69
e-mail: wkw[at]suwalki.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja