Sąd Rejonowy w Sulęcinie

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
ul. Kościuszki 30
69-200 Sulęcin
tel. +48 95 755 48 24,
+48 95 755 48 25,
+48 95 755 48 26
faks 95 755 07 60

NIP: 429 00 70 435
REGON: 000646274-000400

Godziny urzędowania:
Godziny urzędowania Sądu:
poniedziałek: 7:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:15 - 15:15

Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów:
poniedziałek: 8:00 - 17:45
wtorek - piątek: 8:00 - 14:45
Godziny urzędowania Czytelni Akt:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:45


RACHUNKI BANKOWE
Konto dochodów budżetowych
NBP O/Zielona Góra 43-1010-0055-1113-0050-7200-0000
BIC: NBPLPLPW
Konto wydatków budżetowych
NBP O/Zielona Góra 45-1010-1704-0020-2022-3000-0000
BIC: NBPLPLPW
Konto sum na zlecenie
NBP O/Zielona Góra 32-1010-1704-0020-2013-9800-0000
BIC: NBPLPLPW
zaliczki na biegłych, badanie DNA, kuratorów zastępujących strony, itp.
Konto Zakładowego Funduszu Socjalnego
NBP O/Zielona Góra 15-1010-1704-0020-2018-9110-0000
BIC: NBPLPLPW
Konto sum depozytowych - waluta PLN
BGK O/Zielona Góra 69-1130-1017-0021-1002-8190-0004
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia
Konto sum depozytowych - waluta USD
BGK O/Zielona Góra 42-1130-1017-0021-1002-8190-0005
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia
Konto sum depozytowych - waluta EUR
BGK O/Zielona Góra 26-1130-1017-0021-1002-8190-0002
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia
Konto sum depozytowych - waluta CHF
BGK O/Zielona Góra 53-1130-1017-0021-1002-8190-0001
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia
Konto sum depozytowych - waluta GBP
BGK O/Zielona Góra 96-1130-1017-0021-1002-8190-0003
BIC: GOSKPLPW
depozyty sądowe, zabezpieczenia i poręczenia majątkowe, wadia
Fundusz pomocy pokrzywdzonym i pomocy postpenitencjarnej
BGK O/Zielona Góra 38-1130-1222-0030-2044-5420-0001
BIC: GOSKPLPW

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Sekretariat I Wydziału Cywilnego znajduje się na pierwszym piętrze budynku w pokoju nr 10. Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Cywilnego należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.
Dane adresowe:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
I Wydział Cywilny
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200
Przewodniczący wydziału: PSR Sebastian Petlik
Kierownik sekretariatu: Małgorzata Krajewska, tel./faks 95 755 07 68, 95 755 48 24 wew. 47
Sekretariat: tel. 95 755 07 68, 95 755 48 24 wew. 38
e-mail: cywilny@sulecin.sr.gov.p


II WYDZIAŁ KARNY
Sekretariat II Wydziału Karnego znajduje się na parterze budynku, pokój nr 6. Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Karnego należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.
Dane adresowe:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
II Wydział Karny
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200
Przewodniczący wydziału: SSR Ewa Kuś-Wasilewska
Kierownik sekretariatu: Anna Michalak, tel/faks 95 755 07 74, 95 755 48 24 wew. 44
Sekretariat: tel 95 755 48 24 wew. 45
e-mail: karny@sulecin.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich znajduje się na drugim piętrze budynku w pokoju nr 18.
Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich należy składać w Biurze Obsługi Interesantów.
Dane adresowe:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Ulica: Kościuszki 30
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200
Przewodniczący wydziału: SSR Joanna Górczak
Kierownik sekretariatu: Magdalena Kościukiewicz, tel/faks 95 755 07 66, 95 755 48 24 wew. 36
Sekretariat: tel 95 755 48 24 wew. 50
e-mail: rodzinny@sulecin.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
IV Wydział Ksiąg Wieczystych znajduje się na parterze w budynku prokuratury przy Placu Kościelnym nr 1 w bezpośrednim sąsiedztwie budynku Sądu.
Wszelkie pisma kierowane do Wydziału Ksiąg Wieczystych można składać zarówno w sekretariacie jak i w Biurze Obsługi Interesantów.
Dane adresowe:
Sąd Rejonowy w Sulęcinie
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Plac Kościelny nr 1
Miasto: Sulęcin
Kod: 69-200
Przewodniczący wydziału: Ref Maria Sobolewska
Kierownik sekretariatu: Agnieszka Gorączka, tel/faks 95 755 48 81
e-mail: ksiegi@sulecin.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja