Sąd Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

Godziny przyjęć interesantów przez:
Sekretariaty Sądu Rejonowego
w poniedziałki od godz. 9:00 do godz. 18:00
od wtorku do piątku od godz. 9:00 do godz. 15:00
Dziennik podawczy Sądu Rejonowego
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
Biuro Obsługi Interesantów
od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do godz. 15:30
- informacja telefoniczna: 12-619-50-86, 12-619-57-70
Czytelnia Akt Sądu Rejonowego
od poniedziałku do piątku od godz.8:00 do godz. 15:00
w celu uzyskania informacji o sprawie lub umówienia terminu zapoznania się z aktami w czytelni należy skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza
Formularz kontaktowy
e-mail: poi@suchab.sr.gov.pl
Kasa Sądu Rejonowego
od poniedziałku do piątku od godz. 8:00 do godz. 14:00
w ostatni dzień roboczy miesiąca do godz. 13:00


Numery : kont, REGON, NIP
NBP Oddział w Krakowie
Dochody budżetowe (opłaty np.: koszty, grzywny)
45 1010 1270 0030 1422 3100 0000
NBP Oddział w Krakowie
Sumy na zlecenie (m.in. zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego)
33 1010 1270 0030 1413 9801 0000
BGK Oddział Kraków
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (nawiązki zasądzone przez Sąd Okręgowy w Krakowie)
48 1130 1150 0012 1247 1820 0001
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w PLN (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
30 1130 1017 0021 1001 1390 0004
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w USD (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
03 1130 1017 0021 1001 1390 0005
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w EUR (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
84 1130 1017 0021 1001 1390 0002
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w CHF (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
14 1130 1017 0021 1001 1390 0001
BGK Oddział Kraków
Sumy Depozytowe w GBP (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
57 1130 1017 0021 1001 1390 0003
Kody do przelewów zagranicznych:
IBAN - PL
BIC (SWIFT) - NBPLPLPW - dla banku NBP
BIC (SWIFT) - GOSKPLPW -dla banku BGK
Zgodnie z zapisem art. 83a Ustawy z 21 czerwca 2013 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 t.j. z późn. zm.), od 01.01.2015 r. sumy depozytowe podlegają konsolidacji Ministra Finansów.
W związku z tą zmianą wpłaty i wypłaty dla sum depozytowych nie będą realizowane w kasie sądu.
Wpłaty gotówkowe można dokonywać w placówkach pośrednika kasowego Banku Pekao S.A. na niżej podane rachunki:
Lp
Treść
Numery rachunków wirtualnych, na które dokonywane są wpłaty – gotówkowe Sądu Rejonowego w Suchej Beskidzkiej
1Sumy depozytowe w PLN
37 1240 6957 0111 0000 0000 0943
2Sumy depozytowe w USD
27 1240 6957 0787 0000 0000 0206
3Sumy depozytowe w EUR
50 1240 6957 0978 0000 0000 0233
4Sumy depozytowe w CHL
88 1240 6957 0797 0000 0000 0160
5Sumy depozytowe w GBP
02 1240 6957 0789 0000 0000 0168
Na blankiecie wpłaty w placówkach Pekao S.A. jako odbiorcę należy wpisać: Bank Gospodarstwa Krajowego oraz jeden z ww. rachunków. Wpłaty w takiej formie będą zwolnione z opłat prowizyjnych.

NIP 5521716117

REGON: 000322695-00032

Wydziały

I Wydział Cywilny
I Wydział Cywilny w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 11
34-200 Sucha Beskidzka
tel: 33 874 24 40 wew. 123
fax: 33 877 05 48
e-mail: kier.sek.1.cywilnego@suchab.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu
Gabriela Gołuszka


II Wydział Karny
II Wydział Karny w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 11
34-200 Sucha Beskidzka
tel: 33 874 24 40 wew. 105
fax: 33 877 05 48
e-mail: kier.sek.2.karnego@suchab.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Tadeusz Dąbrowski
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Jurek


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
III Wydział Rodzinny i Nieletnich w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 11
34-200 Sucha Beskidzka
tel: 33 874 24 40 wew. 131
fax: 33 877 05 48
e-mail: kier.sek.3.rodz.i.niel@suchab.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Talaga
Kierownik Sekretariatu
Agata UrbańczykIV Wydział Ksiąg Wieczystych
IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Suchej Beskidzkiej
ul. Mickiewicza 11
34-200 Sucha Beskidzka
tel: 33 874 24 40 wew. 132
fax: 33 877 05 48
e-mail: kier.sek.4.kw@suchab.sr.gov.pl
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Wiesław Okrzesik
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Dobranowska

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz