Sąd Rejonowy w Strzelinie

Godziny urzędowania
od poniedziałku do piątku
poniedziałek 7:30-18:00
wtorek-piatek 7:30-15:30


Konta bankowe:
W tytule wpłaty należy podać m.in.:
- sygnaturę sprawy lub numer i nazwę wydziału oraz nazwę wnioskodawcy lub powoda
- nazwę sądu, do którego kierowana jest wpłata
I. NBP (Narodowy Bank Polski)
Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
- SWIFT (BIC) NBPLPLPW
- IBAN: PL (dalej nr konta bankowego NBP)
1. Konta dochodów budżetowych:
- wpisy sądowe
- grzywny
- opłaty kancelaryjne
- koszty w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych (zażalenia, apelacja)
NBP (Narodowy Bank Polski)
71 1010 0055 2203 0050 7900 0000
2. Konto zaliczek na koszty postępowania sądowego:
- zaliczka na biegłego
- zaliczka na kuratora
- zaliczka na tłumacza
- zaliczka na świadka i inne
- zaliczka w kwocie 5 zł za umieszczenie informacji w Portalu Notarialnym
NBP (Narodowy Bank Polski)
82 1010 1674 0032 6113 9800 0000
II. BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
Przy wpłatach z zagranicy podajemy:
- SWIFT (BIC) GOSKPLPW
- IBAN: PL (dalej nr konta bankowego BGK
1. Konto sum depozytowych:
- zabezpieczenia
- wadia
- poręczenia majątkowe
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
63 1130 1017 0021 1001 8890 0004 - depozyty złotówkowe PLN
36 1130 1017 0021 1001 8890 0005 - depozyty walutowe USD
20 1130 1017 0021 1001 8890 0002 - depozyty walutowe EUR
47 1130 1017 0021 1001 8890 0001 - depozyty walutowe CHF
90 1130 1017 0021 1001 8890 0003 - depozyty walutowe GBP
2. Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej:
- nawiązki
- świadczenia pieniężne
BGK (Bank Gospodarstwa Krajowego)
15 1130 1033 0018 8161 9820 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Bolka I Świdnickiego 7
57-100 Strzelin
pok. 34, piętro I
tel. 717499120
fax 717499123
e-mail: Icywilny@strzelin.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 18:00; wtorek - piątek 8:30 - 14:30.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 18:00; wtorek - piątek 7:30 - 15:30


II Wydział Karny
Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Bolka I Świdnickiego 7
57-100 Strzelin
pok. 18, piętro I
tel. 717499140
fax 717499143
e-mail: IIkarny@strzelin.sr.gov.pl
Godziny pracy
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 18:00; wtorek - piątek 8:30 - 14:30.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 18:00; wtorek - piątek 7:30 - 15:30.


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Bolka I Świdnickiego 7
57-100 Strzelin
pok. 25, piętro I
tel. 717499160
fax 717499163
e-mail: IIIrodzinny@strzelin.sr.gov.pl
Godziny pracy
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 18:00; wtorek - piątek 8:30 - 14:30.
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 18:00; wtorek - piątek 7:30 - 15:30.


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Sekretariat Wydziału
Dane kontaktowe:
ul. Kamienna 1
57-100 Strzelin
parter
tel. 717499170
fax 717499177
e-mail: IVksiegi.wieczyste@strzelin.sr.gov.pl
Godziny pracy:
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:30 - 18:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30.
Ekspozytura CI NKW - wydawanie odpisów:
poniedziałek 8:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 12:00 - 18:00,
wtorek - piątek 8:30 - 14:30.

Źródło

Ostatnia aktualizacja