Sąd Rejonowy w Strzelcach Opolskich

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania sekretariatów
I Wydziału Cywilnego, II Wydziału Karnego, III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
poniedziałek-piątek: od godz. 7.30 - 15.30

V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
poniedziałek: od godz. 7.30 - 18.00
wtorek-piątek: od godz. 7.30 - 15.30

Biuro Obsługi Interesantów i Czytelnia Akt:
przyjmuje interesantów

w każdy poniedziałek od godz. 8.00 - 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 - 15.30

Kasa sądu czynna:
poniedziałek-piątek: od godz. 9.00 - 14.00


NUMERY KONT BANKOWYCH
Wpłaty za wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
nr konta: 85 1010 1401 0054 0922 3100 0000
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 85 1010 1401 0054 0922 3100 0000
BIC: NBPLPLPW
Wpłaty zaliczek na biegłego, tłumacza, kuratora, za zamieszczenie ogłoszeń w prasie należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP O/O Opole
nr konta: 25 1010 1401 0054 0913 9800 0000
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 25 1010 1401 0054 0913 9800 0000
BIC: NBPLPLPW
Wpłaty poręczeń majątkowych, kaucji, gwarancji, wadiów należy wpłacać na rachunek bankowy:
BGK O/O Opole
PLN 14 1130 1017 0021 1002 5390 0004
CHF 95 1130 1017 0021 1002 5390 0001
EUR68 1130 1017 0021 1002 5390 0002
GSB 41 1130 1017 0021 1002 5390 0003
USD 84 1130 1017 0021 1002 5390 0005
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL14 1130 1017 0021 1002 5390 0004
BIC (SWIFT): GOSKPLPW
Wpłaty nawiązek i świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 97 1130 1219 0026 3118 8720 0001
Dla przelewów z zagranicy:
IBAN: PL 97 1130 1219 0026 3118 8720 0001
BIC (SWIFT): GOSKPLPW

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
I Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Izabela Siewierska
Z-ca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Marcin Ilków
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Justyna Kałuża
II piętro, pokój 301
e-mail
tel.: (77) 4630815
tel.: (77) 4630802
tel.: (77) 4630820
fax: (77) 4631190
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: od godz. 7.30-15.30


II WYDZIAŁ KARNY
II Wydział Karny Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Piotr Srebnicki
Z-ca Przewodniczącego Wydziału:
SSR Małgorzata Kalemba
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Bernadeta Wolf
I piętro, pokój 205
e-mail
tel.: (77) 4630810
fax: (77) 4631197, (77) 4631191
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: od godz. 7.30-15.30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
III Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
Prezes Sądu Lidia Lewicka
Sekretariat:
Kierownik Sekretariatu: Marta Kiwka
II piętro, pokój 307
e-mail
tel.: (77) 4630806
fax: (77) 4631192
Godziny urzędowania:
poniedziałek-piątek: od godz. 7.30-15.30


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
Przewodniczący Wydziału:
Referendarz Sądowy Grzegorz Fedyczkowski
Sekretariat
Kierownik Sekretariatu: Wanda Cichoń
parter, pokój 108
e-mail
tel.: (77) 4630816
Biuro Podawcze:
parter, pokój 111
Godziny urzędowania:
poniedziałek: od godz. 7.30-18.00
wtorek-piątek: od godz. 7.30-15.30

Źródło

Ostatnia aktualizacja