Sąd Rejonowy w Starachowicach

Godziny pracy
 
Godziny pracy Sądu Rejonowego w Starachowicach:
poniedziałek: 7:30 - 18:00
przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów , oddziałów, sekcji pracują
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów w tym ekspozytura Centralnej Informacji Ksiag Wieczystych:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek:8:00 - 15:00
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Starachowicach:
poniedziałek – piątek 9:00 - 11:00
ostatni dzień miesiąca - 9:00 - 11:00
ostatni dzień roku - KASA NIECZYNNA
Godziny pracy Biura Podawczego w Starachowicach:
poniedziałek – piątek 8:00 - 15:00
W ostatni dzień miesiąca, kasa sądu czynna jest do godziny 11:00.
W ostatni dzień roku kasa jest nieczynna.
     
Z dniem 6 października 2014 roku telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta, mieszczące się w siedzibie Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucja Gospodarki Budżetowej w Krakowie, przy ul. Farmaceutów 2, będzie udzielało informacji w sprawach rozstrzyganych przed Sądem Rejonowym w Starachowicach, pod nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych), lub nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych). Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku i udziela informacji w godzinach 7.30 – 15.30
     
Numery rachunków
 
Dochody budżetowe - wpisy, grzywny, koszty:
NBP O/O Kielce
63 1010 1238 0813 1522 3100 0000
Konto sum depozytowych - poręczenia i zabezpieczenia majątkowe:
BGK O/O Kielce
08 1130 1017 0021 1002 5790 0004
Konto sum na zlecenia - zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
BGK O/O Kielce
87 1130 1192 0027 6158 6920 0006
Wydatki budżetowe:
NBP O/O Kielce
16 1010 1238 0813 1522 3000 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BGK O/O Kielce
28 1130 1192 0027 6158 6920 0001
Sumy depozytowe wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
78 1130 1017 0021 1002 5790 0005
Sumy depozytowe wpłaty w Euro:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
62 1130 1017 0021 1002 5790 0002
Sumy depozytowe wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
89 1130 1017 0021 1002 5790 0001
Sumy depozytowe wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
35 1130 1017 0021 1002 5790 0003

UWAGA !!!
Treść (tytułem) przelewu (przekazu) należy rozpocząć od wskazania sygnatury akt lub nazwy wydziału (w przypadku braku sygnatury) do którego kierowana jest opłata. Umożliwi to terminowe zaksięgowanie wpłaty i przekazanie do wydziału, w którym znajduje się, bądź do którego ma trafić wniosek.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych.
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Surowiec
Z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Wojciech Kucharski
Kierownik Sekretariatu: Karolina Rogala
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Artur Kaczor
SSR Anna Surowiec
SSR Beata Krystyniecka
SSR Wojciech Kucharski
SSR Jarosław Pniak
Sekretariat:
ul. Staszica 12
Sąd Rejonowy w Starachowicach
INFORMACJI UDZIELA "BIURO OBSŁUGI INTERESANTA"
tel. 801-800-122
tel. 012 286-32-83
fax 41 246-13-91
WYDZIAŁ NIE UDZIELA INFORMACJI W SPRAWACH
Właściwość miejscowa
Miasto: Starachowice
Gmina: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchock
   
II Wydział Karny
 
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego
Przewodniczący Wydziału: SSR Janusz Kubicki
Z-ca Przewodniczącego Wydziału SSR Joanna Kucy
Kierownik Sekretariatu: Marzena Wójcik
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Janusz Kubicki
SSR Joanna Kucy
SSR Barbara Nowak-Łon
SSR Grzegorz Iwoła - delegowany do pełnienia obowiązków sędziego w Sądzie Okręgowym w Kielcach
SSR Stefan Czebieniak
SSR Marcin Kroner
Sekretariat II Wydziału Karnego:
ul. Staszica 12
Sąd Rejonowy w Starachowicach
INFORMACJI UDZIELA "BIURO OBSŁUGI INTERESANTA"
tel. 801-800-122
tel. 012 286-32-83
fax 41 246-13-92
     
III Wydział Rodzinny
 
Właściwy do rozpoznawania spraw Rodzinnych i Nieletnich.
Przewodniczący Wydziału: SSR Dorota Kornaś-Czebieniak
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Mazurewicz
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Dorota Kornaś-Czebieniak
SSR Marcin Kotulski
SSR Barbara Nowak - Łon
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego:
ul. Staszica 12
Sąd Rejonowy w Starachowicach
INFORMACJI UDZIELA "BIURO OBSŁUGI INTERESANTA"
tel. 801-800-122
tel. 012 286-32-83
fax 41 246-13-93
     
IV Wydział Pracy
 
Właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.
Przewodniczący Wydziału: SSR Jarosław Pniak
Kierownik Sekretariatu: Aneta Utnik
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Jarosław Pniak
Sekretariat IV Wydziału Pracy:
ul. Staszica 12 27-200 Starachowice
Sąd Rejonowy w Starachowicach
INFORMACJI UDZIELA "BIURO OBSŁUGI INTERESANTA"
tel. 801-800-122
tel. 012 286-32-88
fax 41 246-13-93
     
V Wydział Ksiąg Wieczystych
 
Właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu Ksiąg Wieczystych.
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Kotulski
Kierownik Sekretariatu: Jolanta Kowalska
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Marcin Kotulski
Referendarz sądowy Iwona Kwiatkowska
Referendarz sądowy Angelika Radzikowska-Szwed
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
ul. Staszica 12
Sąd Rejonowy w Starachowicach
Informacje udzielane są pod numerem telefonów:
Sekretariat tel. (0-41) 246-13-48, fax (0-41) 246-13-95
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych tel. (0-41) 246-13-58
Właściwość miejscowa
Miasto: Starachowice
Gmina: Bodzentyn, Brody, Mirzec, Pawłów, Wąchoc

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz