Sąd Rejonowy w Sosnowcu

Biuro Obsługi Interesantów
ul.Kaliska 7, parter
41-200 Sosnowiec
tel.: (32) 296 18 04, e-mail: informacja@sosnowiec.sr.gov.pl ;
fax: (32) 296 19 29
Godziny urzędowania
-poniedziałek 7:30 - 15:30
w godz. od 15.30-18.00 - (jedynie informacja telefoniczna; obsługa interesanta bezpośredniego odbywać się będzie w poszczególnych sekretariatach)
-wtorek -piątek 7:30 - 15:30

Czytelnia Akt
tel.: (32) 296 18 56
e-mail: czytelnia@sosnowiec.sr.gov.pl
Godziny urzędowania
-poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30

Biura podawcze
BIURO PODAWCZE I
ul. 1 Maja 19
Pokój 5 (parter)
tel.: (32) 296-62-37
Godziny urzędowania
-poniedziałek 7:30 - 15:30
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30
BIURO PODAWCZE II
ul. Kaliska 7
Sosnowiec
Pokój 2-3 (parter)
tel.: (32) 296-18-02
Godziny urzędowania
-poniedziałek 7:30 - 15:30
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30
BIURO PODAWCZE KSIĄG WIECZYSTYCH
ul. Kaliska 7 / utworzone 1.04.2013r. /
Sosnowiec
Pokój 16 (parter)
tel.: (32) 296-18-18
Godziny urzędowania
-poniedziałek 7:30 - 15:30
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Kasa
ul. 1-go Maja 19
pokój nr 6 (parter - okienko)
tel.: (32) 296-62-44
Godziny otwarcia
-poniedziałek - czwartek 9:00 – 15:00
-piątek 8:00 – 15:00
(przerwa 11:30 -11:45)
Kasa
ul. Kaliskiej 7
pokój nr (parter)
tel.: (32) 296-18-41
Godziny otwarcia
-poniedziałek 8:00 – 17:30 (przerwa 10:30 - 10:45 oraz 15:30 - 15:45)
-wtorek - czwartek 8:00 – 15:00 (przerwa 10:30 - 10:45)
-piątek 8:00 – 13:30 (przerwa 10:30 - 10:45)

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Kaliska 7, pok.77
41-200 Sosnowiec
e-mail: wydzial1cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl
fax: (32) 296 18 69
Kierownik Sekretariatu
Grażyna Krzemińska
pok. 77 ( I piętro )
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Sekcja ds uproszczonych w ramach I Wydziału Cywilnego
ul. Kaliska 7, pok.120 ( III piętro )
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Justyna Bzdęga
pokój nr 120 ( III piętro )
e-mail: sekcja.cywilna@sosnowiec.sr.gov.pl
fax: (32) 296 19 23
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7.30 – 18.00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

II Wydział Cywilny (nieprocesowy)
ul. Kaliska 7, pok.62 ( I piętro )
041-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Baran
pokój nr 62 ( I piętro )
e-mail: wydzial2cywilny@sosnowiec.sr.gov.pl
fax: (32) 296 18 61
Godziny urzędowania sekretariatu
-oniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

III Wydział Karny
ul. 1-go Maja 19, pok.42 ( I piętro )
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Marzanna Leks
pokój nr 42 ( I piętro )
e-mail: wydzial3karny@sosnowiec.sr.gov.pl
tel.: (32) 296 62 42
fax: (32) 296 62 10
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

IV Wydział Rodziny i Nieletnich
ul. Kaliska 7, pok.93 ( II piętro )
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Gębala
pokój nr 93 ( II piętro )
e-mail: wydzial4rodzinny@sosnowiec.sr.gov.pl
fax: (32) 296 18 93
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Kaliska 7, pok.140 ( III piętro )
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Irena Bandyk
pokój nr 140 ( III piętro )
e-mail: wydzial5pracy@sosnowiec.sr.gov.pl
fax: (32) 296 19 40
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kaliska 7
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Sylwia Gęgotek-Warzecha
pok.20 ( parter )
tel.: (32) 296 18 20
tel.: (32) 296 18 21
tel.: (32) 296 18 22
tel.: (32) 296 18 23
tel.: (32) 296 18 24
tel.: (32) 296 18 25
fax: (32) 296 18 20
e-mail: wydzial6ksiagwieczystych@sosnowiec.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

IX Wydział Karny
ul. Kaliska7 , pok.36 ( parter )
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Bożena Leciak
fax: (32) 296 18 36
e-mail: wydzial9karny@sosnowiec.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

X Wydział Wykonywnia Orzeczeń
ul. 1-go Maja 19
41-200 Sosnowiec
Kierownik Sekretariatu
Olga Bryła
pok.23 ( parter )
tel.: (32) 296 62 04
tel.: (32) 296 62 50
fax: (32) 296 62 04
e-mail: wydzial10wykonywania.orzeczen@sosnowiec.sr.gov.pl


Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad