Sąd Rejonowy w Sopocie

Biuro Obsługi Interesantów:
obsługuje interesantów wydziałów I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego
i Nieletnich, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek – piątek 8:00 – 15:00
tel.: (58) 554 98 00
(58) 554 98 01
fax: (58) 554 98 26
e-mail: BOI@sopot.sr.gov.pl


Czytelnia akt:
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek – piątek 8:00 – 15:00
tel.: (58) 554 98 02
fax: (58) 554 98 26
e-mail: czytelnia@sopot.sr.gov.pl

Biuro Podawcze:
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:30 do 18:00
-wtorek – piątek 7:30 – 15:30
tel.: (58) 554 98 54
fax: (58) 554 98 26
e-mail: biuro.podawcze@sopot.sr.gov.pl

Oddział Administracyjny:
Godziny urzędowania:
-poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
tel.: (58) 554 98 10
fax: (58) 554 98 26
e-mail: sad@sopot.sr.gov.pl
administracyjny@sopot.sr.gov.pl


Sekretariat Prezesa i Wiceprezesa:
Godziny urzędowania:
-poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
tel.: (58) 554 98 20
fax: (58) 554 98 26
e-mail: prezes@sopot.sr.gov.pl

Sekretariat Dyrektora:
Godziny urzędowania:
-poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
tel.: (58)-554 98 20
fax: (58) 554 98 26
e-mail: dyrektor@sopot.sr.gov.pl

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu Wydziału mgr Kinga Olszewska
ul. 1 Maja 1
81-828 Sopot
pokój nr 0.21 (parter)
tel.: (58) 554 98 77
fax: (58) 554 98 37
e-mail: cywilny@sopot.sr.gov.pl

II Wydział Karny
Kierownik Sekretariatu Wydziału mgr Beata Henig
ul. 1 Maja 10
81-828 Sopot
pokój nr 1.04 ( I piętro)
Tel./fax: (58) 554 98 42
e-mail: karny@sopot.sr.gov.pl

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik Sekretariatu Wydziału Barbara Baniewicz
ul. 1 Maja 10
81-828 Sopot
pokój nr 1.14 ( I piętro)
tel./fax: (58) 554 98 22
e-mail: rodzinny@sopot.sr.gov.pl

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik Sekretariatu Wydziału Marlena Borowik
ul. 1 Maja 10
81-828 Sopot
pokój nr 0.08 (parter)
tel./fax: (58) 554 98 27

Przyjęcia interesantów:
-poniedziałek 8.00 - 18.00
-wtorek – piątek 8.00-15.00
e-mail: wieczyste@sopot.sr.gov.pl

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Źródło

Ostatnia aktualizacja