Sąd Rejonowy w Sochaczewie

Godziny przyjęć interesantów:

Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych: poniedziałki od godz. 8.30 do godz. 18.00, przerwa od godz.1200 do godz. 1230 od wtorku do piątku od godz. 80.0 do godz. 15.30, przerwa od godz. 12.00 do godz. 12.30

Punkt sprzedaży znaków opłaty sądowej: od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 15.00, przerwa od godz. 12.00 do godz. 12.30

Biuro Obsługi Interesanta (BOI) przyjmuje:
poniedziałki od godz. 8.30 do godz. 18.00, przerwa od godz. 12.00 do godz. 12.30
od wtorku do piątku od godz. 8.00 do godz. 15.30, przerwa od godz. 12.00 do godz. 12.30


KONTA BANKOWE
Dochody- grzywny i koszty sądowe oraz opłata od pism podlegających opłacie, np. pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja:
BANK NBP O/O WARSZAWA
Nr 66 1010 1010 0078 2322 3100 0000
Sum depozytowych w PLN. (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty):
BGK O/ WARSZAWA
Waluta PLN 74 1130 1017 0021 1002 1390 0004
Sum depozytowych w USD, EUR, CHF, GBP. (poręczenia, zabezpieczenia, depozyty)
BGK O/ WARSZAWA
Waluta USD 47 1130 1017 0021 1002 1390 0005
Waluta EUR 31 1130 1017 0021 1002 1390 0002
Waluta CHF 58 1130 1017 0021 1002 1390 0001
Waluta GBP 04 1130 1017 0021 1002 1390 0003
Sum na zlecenie (zaliczki na biegłego, zaliczki na kuratora, na ogloszenie w prasie):
BANK NBP O/O WARSZAWA
Nr 06 1010 1010 0078 2313 9800 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
BANK BGK O/WARSZAWA
Nr 16 1130 1017 0020 1242 1820 0001

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Wągrodzki
Sędziowie: SSR Anna Woźniak
SSR Jolanta Wodzińska-Flakiewicz
SSR Monika Szczepanowska
Asesor Sądowy: Dorota Tofel
Referendarz Sądowy: Marta Gutowska
Anna Kwiatkowska
Kierownik Sekretariatu: Marzena Walczak
Kontakt sekretariat:
tel. (46) 862 32 64 wew. 328, 361, 356, 366, 360, 309.
fax. 46 811 2212
email: cywilny@sochaczew.sr.gov.pl
I Wydział Cywilny - sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tego Sądu.


II Wydział Karny
Przewodniczący wydziału: SSR Beata Turczyn-Topyła
Sędziowie: SSR Jacek Woźnica
SSR Roman Ochocki
SSR Maria Bernacka-Siemion
SSR Agnieszka Warchoł
Kierownik Sekretariatu: Iza Dobrzyńska
Kontakt sekretariat:
tel. (46) 862 32 64 wew. 306, 329, 346, 345.
fax. 46 811 2213
email: karny@sochaczew.sr.gov.pl
II Wydział Karny - sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości tego Sądu.


III Wydział Rodzinny
Przewodniczący wydziału: SSR Marzena Smycz
Sędziowie:SSR Monika Szczepanowska
Kierownik Sekretariatu: Zofia Swaczyna
Kontakt sekretariat:
tl. (46) 862 3264 wew. 330
fax. 46 811 2214
email: rodzinny@sochaczew.sr.gov.pl
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - sprawy określone w art. 12 § 1a pkt 1 ustawy z obszaru właściwości tego Sądu.


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący wydziału: Starszy Referendarz Sądowy Alina Ochman
Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Dąbrowska
Kontakt sekretariat:
tel. (46) 862 32 64 wew. 307, 350, 304, 347
fax. (46) 811 2300
email: ksiegi.wieczyste@sochaczew.sr.gov.pl


V Wydział Ksiąg Wieczystych - sprawy wieczystoksięgowe z obszaru właściwości tego Sądu.
Sekcja ds. wykroczeń i w sprawach wykonawczych w ramach II Wydziału Karnego
Kierownik sekcji: SSR Jacek Woźnica
Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Dmoch
Kontakt sekretariat Wykroczenia:
tel. (46) 862 32 64 wew. 305
fax. 46 811 2215
email: wykroczenia@sochaczew.sr.gov.pl
Kontakt sekretariat Wykonywanie Orzeczeń:
tel. (46) 862 32 64 wew. 303
fax. 46 811 2215
Należności sądowe:
tel. (46) 862 32 64 wew. 323
fax. 46 811 2215
email: naleznosci@sochaczew.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja