Sąd Rejonowy w Słupsku

Biuro Obsługi Interesanta
pok. nr 113 - 114 (parter)
godziny pracy BOI:
-poniedziałek - 7.30 - 18.00
-wtorek - piatek - 7.30 - 15.30

informacje w sprawach cywilnych, gospodarczych, pracy i ubezpieczeń społecznych
tel.: (59) 84 69 206
(59) 84 69 207
e-mail: boi.cywilne@slupsk.sr.gov.pl
informacje w sprawach rodzinnych i nieletnich
tel.: (59) 84 69 212
e-mail: boi.cywilne@slupsk.sr.gov.pl
informacje w sprawach gospodarczych, upadłościowych, naprawczych, zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
tel.: (59) 84 69 212
e-mail: boi.cywilne@slupsk.sr.gov.pl
informacje w sprawach karnych, wykroczeniowych, w sprawach z zakresu windykacji należności sądowych oraz wykonywania orzeczeń sądowych
tel.: (59) 84 69 222
(59) 84 69 223
Czytelnia Akt
Godziny pracy Czytelni:
-poniedziałek - piątek 8.00 - 15.00
Telefoniczne zamawianie akt
tel. : (59) 84 69 296
Elektroniczne zamawianie akt
e-mail: czytelnia@slupsk.sr.gov.pl

Wydziały

I Wydział Cywilny/b>
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 213
Fax: (59) 84 18 998

II Wydział Karny/b>
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 239
Fax: (59) 84 18 992

Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 244
Fax: (59) 84 18 999

Sekcja Windykacji Należności Sądowych
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 204
Fax: (59) 84 18 990

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Kilińskiego 43
76-200 Słupsk
pokój nr 102 - I piętro
Tel.: (59) 84 15 040
Fax: (59) 84 45 435
(59) 84 45 430

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 286
Fax: (59) 84 18 995

VI Wydział Gospodarczy/b>
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 261
Fax: (59) 84 18 997

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Kilińskiego 43
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 15 000
Fax: (59) 84 45 434
wyciągi z ksiąg wieczystych
Tel.: (59) 84 15 006
Fax: (59) 84 45 433

IX Wydział Cywilny/b>
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 214
Fax: (59) 84 18 991

Sekcja ds. Egzekucji
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 229
Fax: (59) 84 18 991

XIV Wydział Karny
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 264
Fax: (59) 84 18 993

Sekcja ds. wykroczeniowych
ul. Szarych Szeregów 13
76-200 Słupsk
Tel.: (59) 84 69 269
Fax: (59) 84 18 996

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz