Sąd Rejonowy w Słubicach

SIEDZIBA I GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy w Słubicach
ul. Bohaterów Warszawy 3B
69-100 Słubice
95 750 70 00 - centrala
95 750 70 03 - Biuro Obsługi Interesanta
95 750 01 35
NIP 598-106-61-29

Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek 7:00 - 15:00 (dyżur sekreteriatów w każdy poniedziałek do godz. 18:00).
Biuro podawcze znajduje się w pokoju 105(parter) i czynne jest w godzinach: 7:00 - 15:00
Godziny otwarcia kasy sądu: poniedziałek - piątek 7:00 - 14:00


RACHUNKI BANKOWE
Konto dochodów, na które należy wpłacać:
grzywny i koszty w sprawach cywilnych, karnych, i rodzinnych,
wpisy i opłaty w sprawach cywilnych, karnych, rodzinnych oraz dotycz.Wydz.Pracy, Wydz.Ksiąg Wieczystych.
Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra
Numer rachunku: 61 1010 1704 0092 4722 3100 0000
Subkonta:
I Wydział Cywilny - 42 1010 0055 2133 0042 2200 0001
II Wydział Karny - 15 1010 0055 2133 0042 2200 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 85 1010 0055 2133 0042 2200 0003
IV Wydział Pracy - 58 1010 0055 2133 0042 2200 0004
V Wydział Ksiąg wieczystych - 31 1010 0055 2133 0042 2200 0005
Oddział Finansowy - 14 1010 0055 2133 0042 2200 0020
Konto sum depozytowych, na które należy wpłacać:
poreczenia i zabezpieczenia majątkowe,
wadium z tytułu licytacji i pozostałą kwotę nabycia nieruchomości,
depozyty sądowe.
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachunku: 13 1130 1017 0021 1002 8690 0004
Wpłaty gotówkowe bezpośrednio w Banku Pekao S.A na rachunek 08 1240 6957 0111 0000 0000 0786 są realizowane bez kosztów prowizji.
Konto sum na zlecenie, na które należy wpłacać zaliczki na biegłych, kuratorów, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego (5 zł)
Bank: NBP Oddział Okregowy Zielona Góra
Numer rachunku: 98 10101704 0092 4713 9800 0000
Konto Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej i Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym, na które należy wpłacać nawiązki i świadczenia pieniężne
Bank: Bank Gospodarstwa Krajowego
Numer rachynku: 21 1130 1222 0030 2046 2720 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący wydziału – SSR Adriana Czarniecka - przyjmuje interesantów w środę w godz. 11:00 do 12:30 w pokoju 317
Kierownik sekretariatu – Dorota Morgiewicz
95 750 70 76
95 750 70 77
cywilny@slubice.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący wydziału – SSR Aneta Szarejko-Płończak - przyjmuje interesantów w środę w godz. 11:00 do 12:00 w pokoju 310
Kierownik sekretariatu – Krystyna Kiżuk
95 750-70-62
95 750-70-61
95 750-70-63
karny@slubice.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału – SSR Mariola Marczek - przyjmuje interesantów w środę w godz. 10:00 do 12:00 w pokoju 326
Kierownik Sekretariatu – Wiesława Mikołajczak
95 750 70 83
95 750 70 82
rodzinny@slubice.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY
Przewodniczący Wydziału - SSR Monika Węgrzyńska - przyjmuje interesantów we wtorek w godz. 10:00 do 11:00 w pokoju 326
Kierownik sekretariatu - Wiesława Tomaśko
95 750 70 84
95 750 70 85
pracy@slubice.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału - referendarz Barbara Kwiecień przyjmuje interesantów w środę w godz. 10:00 do 13:00 w pokoju 112
Kierownik sekretariatu - Jadwiga Stempień
95 750 70 11
95 750 70 08
95 750 70 09
kw@slubice.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja