Sąd Rejonowy w Sławnie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania sądu:
poniedziałek: 7:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 15:00

Godziny otwarcia biura podawczego (na: ul. I Pułku Ułanów 20):
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00(przerwa między 10:00do 11:00)

Godziny obsługi interesantów Sądu Rejonowego w Sławnie:
w sekretariacie I Wydziału Cywilnego
poniedziałek: 9:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 14:00

w sekretariacie II Wydziału Karnego
poniedziałek: 9:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 14:00

w sekretariacie III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
poniedziałek: 9:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 14:00

w sekretariacie IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
poniedziałek: 9:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 14:00

w Ekspozyturze Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
poniedziałek: 9:00 - 18:00, wtorek - piątek: 7:00 - 14:00

w biurze podawczym
poniedziałek - piątek: 7:00 - 15:00 (przerwa między 10:00 do 11:00)


KONTA BANKOWE
Numery kont bankowych:
dochody (np. opłaty i koszty sądowe, grzywny)
95 1010 0055 2023 0050 7300 0000 - NBP o/o Szczecin
sumy na zlecenie, zaliczki (na. Zaliczki na biegłych, kuratorów)
46 1010 1599 0143 4213 9800 0000 - NBP o/o Szczecin
depozyty (np. wadia, poręczenia majątkowe, gwarancje, zabezpieczenia)
PLN 64 1130 1017 0021 1001 5590 0004 - BGK Szczecin
USD 37 1130 1017 0021 1001 5590 0005 - BGK Szczecin
EUR 21 1130 1017 0021 1001 5590 0002 - BGK Szczecin
CHF 48 1130 1017 0021 1001 5590 0001 - BGK Szczecin
GBP 91 1130 1017 0021 1001 5590 0003 BGK Szczecin
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
56 1130 1046 0016 0161 8920 0004 - BGK Szczecin
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
29 1010 1599 0143 4218 9110 0000 - NBP o/o Szczecin

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Monika Góralska
Kierownik Sekretariatu: Magdalena Mikołajczak
ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 4
e-mail: cywilny@slawno.sr.gov.pl
tel. 59 81 00 615
fax 59 81 00 616


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Zielińska
Kierownik Sekretariatu: Elżbieta Ziemnica
ul. I Pułku Ułanów 20, 76-100 Sławno
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 17
e-mail: karny@slawno.sr.gov.pl
tel. 59 81 06 740
fax 59 81 06 741


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Wiśniewski
Kierownik Sekretariatu: Renata Rojewska
ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 12
e-mail: rodzinny@slawno.sr.gov.pl
tel. 59 81 00 622
fax 59 81 00 622


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: starszy referendarz Jolanta Podolska
Kierownik Sekretariatu: Anna Gostomczyk
ul. Wojska Polskiego 8, 76-100 Sławno
Sekretariat: mieści się w pokoju nr 13
e-mail: wkw@slawno.sr.gov.pl
tel. 59 81 00 619
fax 59 81 00 618

Źródło

Ostatnia aktualizacja