Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej

Godziny pracy Sądu
 
Godziny pracy Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 18:00
dla pracowników sekretariatów wydziałów i oddziałów
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów w Biurze Obsługi Interesanta (parter):
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
Godziny przyjęć interesantów przez Sekretariat Wydziału Ksiąg Wieczystych (budynek przy ul. Sikorskiego 20):
poniedziałek – piątek 8:00 - 14:00
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej (parter):
poniedziałek – piątek 9:00 - 14:00
- w ostatnim dniu roboczym miesiąca kasa sądu czynna jest do godziny 10:30
- w ostatnim dniu roboczym roku kasa sądu jest nieczynna (inwentaryzacja)
   
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest:
w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
Informujemy, że od dnia 27 kwietnia 2015r. informacji telefonicznej o toczących się postępowaniach sądowych (z wyłączeniem spraw toczących się w Wydziale V Ksiąg Wieczystych) udziela TELEFONICZNE BIURO OBSŁUGI INTERESANTA.
Informację można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z w/w BOI poprzez numery infolinii:
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr
12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Nr telefoniczny 412520360 pozwoli także na połączenie z BOI w Krakowie gdzie uzyskają Państwo właściwe informacje lub zostaniecie przełączeni do odpowiedniej komórki organizacyjnej Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej.
   
Numery rachunków Sądu Rejonowego w Skarżysku-Kamiennej
 
(zaliczki na czynności biegłych, tłumaczy, kuratorów, na opinie wydawane przez Akademie Medyczne i inne instytucje, zaliczki na oględziny, ogłoszenia w prasie, radiu i telewizji, spis inwentarza, przesłuchanie świadka lub strony)
NBP O/Okr. w Kielcach

39 1010 1238 0812 9813 9120 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
56 1130 1192 0027 6159 1520 0001
Wpłaty gotówkowe w placówka pośrednika kasowego Banku Pocztowego SA:
18 1320 0022 0336 0000 0000 1430
Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO SA:
25 1240 6957 0111 0000 0000 2420
Konto sum depozytowych
poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w PLN:
(kaucje, wadia, poręczenia majątkowe, sumy stanowiące przedmiot sporu, wpłaty komorników)

Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
05 1130 1017 0021 1002 5990 0004
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego SA:
61 1320 0022 0336 0000 0000 1432
Wpłaty gotówkowe w placówkach Banku PEKAO SA:
14 1240 6957 0111 0000 0000 2424
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w EURO:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
59 1130 1017 0021 1002 5990 0002
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:
87 1240 6957 0978 0000 0000 0537
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
32 1130 1017 0021 1002 5990 0003
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:
57 1240 6957 0789 0000 0000 0342
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe – wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce (przelewy)
86 1130 1017 0021 1002 5990 0001
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku PEKAO SA:
73 1240 6957 0797 0000 0000 0333

Uwaga:
Dokonując wpłat na konto prosimy podać sygnaturę akt sprawy, imię i nazwisko osoby której wpłata dotyczy

Wydziały

I Wydział Cywilny
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych.
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Grobis
Skład orzekający w wydziale:
Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Grobis
Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Rusztyn-Rachwał
Sędzia Sądu Rejonowego Agnieszka Banaczkowska-Anyst
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Winiarska
Sędzia Sądu Rejonowego Irmina Karp
Referendarz Mateusz Kopacz
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:
Kierownik Sekretariatu: Aneta Pietras
pok. nr 115 (piętro I)
ul. Krasińskiego 11
Sad Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
adres e-mail:
cywilny@skarzysko.sr.gov.pl
Tel.: 41 2520347
Fax: 41 2520364
   
II Wydział Karny
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Grzegorz Fura
Skład orzekający w wydziale:
Sędzia Sądu Rejonowego Grzegorz Fura
Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Urbaczka
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Rachwał
Sędzia Sądu Rejonowego Halina Gromska
Sędzia Sądu Rejonowego Marcin Szewczyk
Sekretariat II Wydziału Karnego:
Kierownik Sekretariatu: Damian Ożarek
pok. nr 204
ul. Krasińskiego 11
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
adres e-mail:
karny@skarzysko.sr.gov.pl
Tel: 41 2520480
Fax.: 41 2520354
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa rodzinnego i nieletnich
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Hanna Traliszewska
Skład orzekający w wydziale:
Sędzia Sądu Rejonowego Hanna Traliszewska
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Lipieniecka
Sekretariat III Wydziału Rodzinnych i Nieletnich:
Kierownik Sekretariatu: Anna Sochacka
pok. nr 7
ul.Sikorskiego 20
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
adres e-mail:
rodzinny@skarzysko.sr.gov.pl
Tel.: 41 252034
Fax: 41 2520357
   
IV Wydział Pracy
Właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.
Przewodniczący Wydziału: Sędzia Sądu Rejonowego Anna Lipieniecka
Skład orzekający w wydziale:
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Wydrzyńska - delegowana do Sądu Okręgowego w Kielcach
Sędzia Sądu Rejonowego Anna Lipieniecka
Sekretariat IV Wydziału Pracy:
Kierownik Sekretariatu: Joanna Kołodziej
pok. nr 3
ul. Krasińskiego 11
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
adres e-mail:
pracy@skarzysko.sr.gov.pl
Tel.: 41 2520353
   
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Starszy referendarz sądowy Anna Stępień
Kierownik Sekretariatu: Edyta Płusa
Skład orzekający w Wydziale:
Starszy referendarz sądowy Anna Stępień
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek - piątek: 8:00 - 14:00
pok. nr 4 (pokój kierownika sekretariatu)
ul.Sikorskiego 20
Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej
26-110 Skarżysko-Kamienna
adres e-mail:
ksiegi@skarzysko.sr.gov.pl
Informacje udzielane są pod numerem telefonu: 41 2531133 w godzinach urzędowania Sądu: 7:30 - 15:30
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w pierwszą środę miesiąca w godzinach 10:00 - 13:00
Właściwość rzeczowa Wydziału:
prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Właściwość miejscowa Wydziału:
Miasto Skarżysko-Kamienna; Miasto i Gmina Suchedniów
Gminy: Bliżyn, Łączna, Skarżysko Kościelne
Istnieje możliwość sprawdzenia księgi wieczystej poprzez system informatyczny Nowa Księga Wieczysta, dostępny pod adresem: ekw.ms.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz