Sąd Rejonowy w Sierpcu

Godziny urzędowania Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 730-1530a w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1530-1800
Kasa - od 1 grudnia 2015 r. będzie nieczynna
Kasa czynna w dniach urzędowania w godzinach: poniedziałek 930-1630 , wtorek-piątek 830-1430 W kasie można nabyć znaki sądowe
Biuro podawcze
Biuro podawcze czynne jest przez cały czas urzędowania sądu.


KONTA BANKOWE
25 1010 0055 1223 0050 2400 0000 - opłaty, koszty, grzywny
90 1130 1017 0020 1198 3620 0001 - zaliczki wpłacane w sprawach
45 1130 1017 0021 1002 0090 0004 - depozyty
68 1130 1017 0020 1198 3620 0009 - Fundusz PiP
90 1130 1017 0020 1198 3620 0001 - opłaty za wpisy dokonywane w Rejestrze Spadkowym

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału SRR Ewa Jarzyńska
kier. Małgorzata Strześniewska
tel 24 275-21-93 w.020, 24 275-21-93 w.012
faks 236821541
mail: cywilny@sierpc.sr.gov.pl
pok. 11, 12
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału SSR Mariusz Dąbrowski
kier. Monika Obrębska
tel 24 275-13-29 w.033, 24 275-13-29 w.030
faks 236821542
mail: karny@sierpc.sr.gov.pl
pok. 17
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału SSR Stanisława Gajtka
kier. Maria Gronczewska
tel 24 275-29-01 w.040
faks 236821543
mail: rodzinny@sierpc.sr.gov.pl
pok. 20
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału Referendarz Sądowy Mariusz Marczyński
kier. Anna Jankowska
tel 24 275-29-01 w.050, 24 275-29-01 w.053
faks 236821544
mail: ksiegi@sierpc.sr.gov.pl
pok. 5
Przyjęcia interesantów: poniedziałek 9:30-18:00, wtorek-piątek 8:30-15:30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz