Sąd Rejonowy w Sieradzu

GODZINY URZĘDOWANIA
Sekretariaty Sądu obsługują interesantów telefonicznie od wtorku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00 a w poniedziałki od godziny 8:00 do 18:00, natomiast osobiste załatwianie interesantów należy do Biura Obsługi Interesantów za wyjątkiem VI Wydziału Ksiąg Wieczystych.

Sekretariat VI Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów (osobiście i telefonicznie) od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 a w poniedziałki od godziny 8:00 do 18:00.

Godziny urzędowania Sądu
Poniedziałek 7.30-18.00
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30

Godziny otwarcia biura podawczego
Poniedziałek 8.00-17.30
Wtorek 8.00-15.00
Środa 8.00-15.00
Czwartek 8.00-15.00
Piątek 8.00-15.00

Godziny przyjmowania interesantów przez Biuro Obsługi Interesantów
Poniedziałek - Piątek 7.30 - 15.00 z przerwą od godziny 12.00 do 12.30


KONTA BANKOWE
Dochody budżetowe (wpisy sądowe, koszty sądowe, grzywny, zaliczki na korespondencję, opłaty kancelaryjne) uiszcza się na konto:
NBP Oddział w Łodzi 92 1010 1371 0100 4122 3100 0000
Sumy na zlecenie (wpłaty zaliczek na wynagrodzenie biegłych, tłumaczy, kuratorów zastępujących strony itp.) uiszcza się na konto:
NBP Oddział w Łodzi 32 1010 1371 0100 4113 9800 0000
Sumy depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, wadia, rękojmie, depozyty sądowe itp.) uiszcza się na konto:
BGK Oddział w Łodzi 32 1130 1017 0021 1001 4490 0004
Rachunki sum depozytowych w walutach obcych:
BGK Oddział w Łodzi:
EUR 86 1130 1017 0021 1001 4490 0000
CHF 16 1130 1017 0021 1001 4490 0001
GBP 59 1130 1017 0021 1001 4490 0003
USD 05 1130 1017 0021 1001 4490 0005
Konto do wpłat gotówkowych bez prowizji w dowolnym Oddziale Banku Pekao SA:
06 1240 6957 0111 0000 0000 0725
UWAGA! W polu odbiorca należy wpisać Bank Gospodarstwa Krajowego.
Fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej (wpłaty zasądzonych nawiązek i świadczeń pieniężnych na podstawie wezwań Sądu) uiszcza się na konto:
BGK Oddział w Łodzi 41 1130 1163 0014 7127 5720 0001

UWAGA! Wpłacających na rachunki bankowe Sądu Rejonowego w Sieradzu prosimy o dokładny opis wpłaty, tj. wpisanie czego dotyczy wpłata, wydziału, sygnatury akt, karty dłużnika itp. Poprawne informacje podane w tytule wpłaty umożliwią sprawne przypisanie i przekazanie uiszczonej kwoty do właściwej sprawy.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Elżbieta Sadowska-Augustyniak
KIEROWNIK SEKRETARIATU: Anna Klimczak
tel.: 43 826-67-15
fax: 43 6568992

II WYDZIAŁ KARNY
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Adam Ślipek
KIEROWNIK SEKRETARIATU: Iwona Dawid
tel.: 43 826-67-21
fax: 43 6568993

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Jerzy Gauza
KIEROWNIK SEKRETARIATU: Dorota Rolik
tel.: 43 826-67-31
fax: 43 6568994

IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Barbara Śniadek
KIEROWNIK SEKRETARIATU: Małgorzata Płuciennik
tel.: 43 826-67-41
fax: 43 6568995

V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: SSR Paweł Kowalczyk
KIEROWNIK SEKRETARIATU: Wiesława Strzelczyk
tel.: 43 826-67-51
fax: 43 6568996

VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
PRZEWODNICZĄCY WYDZIAŁU: Ref. sąd. Witold Jurewicz
KIEROWNIK SEKRETARIATU: Justyna Chmielewska
telefon: 43 826-67-61
fax: 43 6568997

Źródło

Ostatnia aktualizacja