Sąd Rejonowy w Sandomierzu

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta
Infolinia:
801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych)
lub
(12) 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).
Pracownicy BOI udzielają informacji:
w poniedziałek: 7:30 – 18:00
wtorek - piątek: 7:30 – 16:00
   
Godziny pracy Sądu Rejonowego w Sandomierzu:
poniedziałek: 8:15 - 18:00
wtorek - piątek: 7:45 - 15:45
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Sandomierzu:
poniedziałek: 8:30 - 13:00
wtorek - piątek: 8:00 - 13:00
ostatni dzień miesiąca - do godz. 11:00
w okresie od dnia 20.08.2018 r. do dnia 31.08.2018 r. kasa Sądu Rejonowego w Sandomierzu będzie czynna w godzinach:
poniedziałek: 08:30 – 11:30
wtorek – piątek: 08:00 – 11:00
Wpłat można dokonywać w każdej placówce bankowej.
Godziny pracy Biura Podawczego:
- poniedziałek: 8:15 - 16:15,
przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 8:30 do godz. 15:30
- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45,
przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 8:00 do godz. 15:00
- ostatni dzień roboczy miesiąca przyjmowanie interesantów od godz. 8:15 do godz. 13:30
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8:30 - 17:30
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00
   
Numery rachunków
 
Wpłaty z tytułu opłat sądowych, kosztów sądowych oraz grzywien prosimy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP O/Okręgowy Kielce 52 1010 1238 0853 9722 3100 0000
Dokonując wpłaty konieczne jest podanie sygnatury akt sprawy oraz imię i nazwisko wpłacającego. Jeżeli numer sprawy nie został jeszcze nadany osoba wpłacająca musi podać poza imieniem i nazwiskiem oznaczenie umożliwiające identyfikację sprawy, np. "opłata od pozwu przeciwko..."
Wpłaty zaliczek na biegłych należy dokonywać na podane poniżej konto:
NBP O/Okręgowy Kielce 41 1010 1238 0853 9713 9120 0000
Świadczenie na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej: Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce 27 1130 1192 0027 6159 9920 0001
UWAGA!
Od 1 stycznia 2015 roku konto sum depozytowych prowadzone będzie dla Sądu Rejonowego
w Sandomierzu w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Kielcach z następującymi numerami rachunków bankowych:
1. Konto prowadzone w złotych (PLN):
52 1130 1017 0021 1002 6090 0004
2. Konta walutowe:
- USD 25 1130 1017 0021 1002 6090 0005
- EUR 09 1130 1017 0021 1002 6090 0002
- CHF 36 1130 1017 0021 1002 6090 0001
- GBP 79 1130 1017 0021 1002 6090 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Barbara Dąda
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Zbigniew Bidas
Kierownik Sekretariatu: Elżbieta Myślińska
Zastępca Kierownika Sekretariatu: Agata Skotnicka
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:
I piętro, pok. nr 112
ul. Kościuszki 2 a
27-600 Sandomierz
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
e-mail: cywilny@sandomierz.sr.gov.pl
Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)
lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
fax: 15 834-21-28
Właściwość Wydziału:
Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe , prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne.
   
II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Sobierajski
Zastępca Przewodniczącego Wydziału: SSR Jadwiga Błajszczak
Kierownik sekretariatu: Agata Garboś
Zastępca kierownika sekretariatu: Anna Zawada
Sekretariat II Wydziału Karnego:
I piętro, pok. nr 108
ul. Kościuszki 2a
27-600 Sandomierz
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
e-mail: karny@sandomierz.sr.gov.pl
Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)
lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
fax: 15 834-21-47
Właściwość Wydziału:
Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Małgorzata Dębowska
Kierownik Sekretariatu: Marzanna Młodożeńca
Zastępca Kierownika Sekretariatu: Aneta Kogut
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
I piętro, pok. nr 109
ul. Kościuszki 2 a
27-600 Sandomierz
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
e-mail: rodzinny@sandomierz.sr.gov.pl
Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)
lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
fax: 15 834-21-41
Właściwość Wydziału:
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego.
1. Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty,
2. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
3. Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
4. Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
   
IV Wydział Pracy
Przewodniczący Wydziału: SSR Ireneusz Krawczyński
Kierownik Sekretariatu: Bożena Łukasiewicz
Sekretariat IV Wydziału Pracy:
I piętro, pok. nr 100
ul. Kościuszki 2 a
27-600 Sandomierz
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
e-mail: pracy@sandomierz.sr.gov.pl
Informacja telefoniczna w Biurze Obsługi Interesantów:
Infolinia nr 801-800-122 (tylko dla telefonów stacjonarnych)
lub nr 12 28-63-283 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
fax: 15 834-21-40
Właściwość Wydziału:
Sprawy I instancji z zakresu prawa pracy
Zakres terytorialny:
miasto Sandomierz oraz gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost,
z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Opatowie - dla gmin: Baćkowice, Ćmielów, Iwaniska, Lipnik, Opatów, Ożarów, Sadowie, Tarłów i Wojciechowice,
z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Staszowie - dla gmin: Bogoria, Łubnice, Oleśnica, Osiek, Połaniec, Rytwiany, Staszów i Szydłów.
   
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału:
starszy referendarz sądowy Magdalena Błasiak-Żwirek
Kierownik Sekretariatu: Beata Błasiak
Zastępca kierownika sekretariatu: Monika Kodyra
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
Parter, pok. nr 5 B
ul. Kościuszki 2 a
27-600 Sandomierz
Sąd Rejonowy w Sandomierzu
e-mail: ksiegi@sandomierz.sr.gov.pl
Informacje udzielane są pod numerem telefonu:
15 834-21-14
fax:
15 834-21-19
Właściwość Wydziału:
Prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Zakres terytorialny:
miasto Sandomierz oraz gminy Dwikozy, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Wilczyce, Zawichost, Tarłów i Ożarów
Elektroniczna Księga Wieczysta
■ ODPIS ZWYKŁY KSIĘGI WIECZYSTEJ - opłata 30 zł ,
■ ODPIS ZUPEŁNY KSIĘGI WIECZYSTEJ - opłata 60 zł ,
■ ZAŚWIADCZENIA O ZAMKNIĘCIU KSIĘGI WIECZYSTEJ - opłata 10 zł ,
Opłatę można dokonać w przypadku osobistego odbioru odpisu w kasie sądu

Źródło

Ostatnia aktualizacja