Sąd Rejonowy w Rykach

GODZINY URZĘDOWANIA
Sąd Rejonowy
poniedziałek: 7:30 - 18:00
wtorek - piątek 7:30 - 15:30
Biuro Podawcze:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Kasa Sądu:
Punkt Obsługi Kasowej obsługiwany przez firmę zewnętrzną "BILLBIRD Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie"
poniedziałek: 8.00 - 17.00
wtorek - piątek: 8.00 - 15.00
Przyjmownie interesantów w Sekretariatach Wydziałów:
poniedziałek: 9:00 - 18:00
wtorek - piątek: 8:00 - 15:00


RACHUNKI BANKOWE I KASA
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Sąd Okręgowy w Lublinie
NIP: 712-19-34-656
Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.
NBP O/O Lublin
56 1010 0055 1013 0050 1500 0000 Ogólny
29 1010 0055 1013 0050 1500 0001 I Wydział Cywilny
02 1010 0055 1013 0050 1500 0002 II Wydział Karny
72 1010 0055 1013 0050 1500 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
45 1010 0055 1013 0050 1500 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu socjalnego
96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN
69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD
53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004
rachunek sum na zlecenie
rachunek wpłat kwot za wpis sprawy do Rejestru Notarialnego

UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Dęblin, oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż.
Przewodniczący Wydziału:
SSR Tomasz Piędzia
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15 (pok. 37) – w każdy wtorek i czwartek, o ile nie wykonuje obowiązków orzeczniczych, w godz. 10.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Wydziału, w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy nadzorowanych Wydziałów.
Kierownik Sekretariatu:
Sekretariat Wydziału:
ul. Kościuszki 15
piętro, pok. nr 35
tel./fax.: 81 865 36 39, 81 865 60 51 (w. 309)
e-mail: w1.cywilny@ryki.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Rozpoznaje sprawy z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Dęblin, oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż.
Przewodniczący Wydziału:
SSR Joanna Czajkowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Krystyna Biernacka
Sekretariat Wydziału
ul. Kościuszki 15
piętro, pok. 28
tel./fax.: 81 865 36 37, 81 865 60 51 (w. 314)
e-mail: w2.karny@ryki.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Rozpoznaje sprawy rodzinne i nieletnich z obszaru miasta Dęblin, oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż.
Przewodniczący Wydziału:
SSR Tomasz Piędzia
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w budynku Sądu Rejonowego w Rykach przy ul. Kościuszki 15 (pok. 37) – w każdy wtorek i czwartek, o ile nie wykonuje obowiązków orzeczniczych, w godz. 10.00-14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Sekretariacie Wydziału, w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy nadzorowanych Wydziałów.
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Renata Janoszczyk
Sekretariat Wydziału
ul. Kościuszki 15,
parter, pok. nr 23
tel./fax.: 081 865 39 80, 81 865 60 51 (w. 301)
e-mail: w3.rodzinny@ryki.sr.gov.pl
Uwaga!!! Sprawy rozwodowe rozpatruje III Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47.


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Rozpoznaje wnioski o założenie księgi wieczystej, o wpisy do księgi wieczystej dla nieruchomości położonych na terenie miasta Dęblin, oraz gmin: Kłoczew, Nowodwór, Ryki, Stężyca i Ułęż.
Przewodniczący Wydziału:
Referendarz sądowy Marcin Zawodnik
Kierownik Sekretariatu Wydziału:
Henryka Wieczorek
Sekretariat Wydziału
ul. Kościuszki 15
parter, pok. nr 19
tel./fax.: 81 865 36 38, 81 865 60 51 (w. 296)
e-mail: w4.ksiegi@ryki.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja