Sąd Rejonowy w Rybniku

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Rybniku
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Rybniku
-poniedziałek 8:00 - 18:00
- wtorku - piątku 8:00 - 15:00

Biuro Obsługi Interesantów
-poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30
(przera 12:00 - 12:15)

Biuro podawcze
-poniedziałek 7:30 - 18:00
(przerwa 12:00 - 12:15)
- wtorek - piątek 7:.30 - 15:00

Biuro podawcze VII Wydziału Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek 11:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Kasa Sądu
-poniedziałek 9:00 - 16:30,
(przera 14:00 - 15:00)
-wtorek - piątek 8:00 - 14:00
- w ostatni dzień roboczy miesiąca od 8:00 – 12:00.

Wydziały

b>I Wydział Cywilny/b>
Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Alicja Gzocha pok. 224 (II piętro)
tel.: ( faks ) (32) 439 31 11
e-mail: w1@rybnik.sr.gov.pl

II Wydział Cywilny
Plac M.Kopernika 2
44 - 200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Monika Pałka pok. 243 (II piętro)
tel.: (32) 439 31 51
fax: (32) 439 31 56
e-mail: w2@rybnik.sr.gov.pl

III Wydział Karny
Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Iwona Musiolik pok. 144 (I piętro)
tel.: (32) 439 31 31
fax: (32) 439 32 23
e-mail: w3@rybnik.sr.gov.pl
Sekcja Wykonawcza przy Wydziale III Karnym
Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Koszowska pok. 138 (I piętro)
tel.: (32) 439 31 38
fax: (32) 439 31 14

IV Wydział Rodzinny i Nieletnich
Plac M. Kopernika 2
44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu Wydziału
Elżbieta Zimończyk pok. 214 (II piętro)
tel.: (32) 439 31 41
fax: (32) 439 31 48
e-mail: w4@rybnik.sr.gov.pl

V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
tel.: (32) 784 05 17
fax: (32) 784 05 61
e-mail: w5@rybnik.sr.gov.pl
Biuro Podawcze Wydziału V znajduje się w głównej siedzibie Sądu przy Pl. Kopernika 2.

VI Wydział Gospodarczy
ul. Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
tel.: (32) 784 05 60
fax: (32) 784 05 61
e-mail: w6@rybnik.sr.gov.pl
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Krystyna Ryszka

VII Wydział Ksiąg Wieczystych
ul.Piłsudskiego 33
44-200 Rybnik
Kierownik Sekretariatu
Urszula Langner pok. 30
tel.: (32) 784 05 00
(32) 784 05 08
fax: (32) 784 05 24
e-mail: wkw7@rybnik.sr.gov.pl
Biuro Podawcze
tel.: (32) 784 05 08
Ekspozytura Centralnej Informacji
- wydawanie odpisów tel.: (32) 784 05 00
Przeglądanie akt i ksiąg wieczystych
tel.: (32) 784 05 00
(32) 784 05 08

Źródło

Ostatnia aktualizacja