Sąd Rejonowy w Rudzie Śląskiej

Biuro podawcze
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Kasa
-poniedziałek 10:00 - 15:00 i 15:30 - 17:00
-wtorek - piątek 8:00 - 14:30
-w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca 8:00-11:00
W dniu 31 grudnia każdego roku kalendarzowego Kasa Sądu jest nieczynna.

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Kierownik Sekretariatu
Kamilla Sapich
tel.: (32) 438 11 05 do 107
fax: (32) 438 11 51
e-mail: cywilny1@ruda-slaska.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 8:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 14:30

II Wydział Karny
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Kierownik Sekretariatu
Magdalena Cibor
tel.: (32) 438 11 05 do 107
fax: (32) 438 12 01
e-mail: karny2@ruda-slaska.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 8:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 14:30

Sekcja Wykonawcza przy II Wydziale Karnym
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Kierownik Sekretariatu
Izabella Lempart
tel.: (32) 438 11 05 do 107
fax: (32) 438 14 01
e-mail: s.wyk@ruda-slaska.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Kolon
tel.:(32) 438 11 05 do 107
fax: (32) 438 12 51
e-mail: rodzinny3@ruda-slaska.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 8:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 14:30

V Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Kierownik Sekretariatu
Joanna Sladek
tel.: (32) 438 13 00
tel.: (32) 438 13 05 - wydawanie odpisów
fax: (32) 438 13 01
e-mail: kw5@ruda-slaska.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 8:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 14:30

VI Wydział Karny
ul. Bukowa 5A
41-700 Ruda Śląska
Kierownik Sekretariatu
Katarzyna Bielska
tel.: (32) 438 11 05 do107
tel./fax: (32) 438 13 51
e-mail: karny6@ruda-slaska.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów
-poniedziałek 8:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 14:30

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Źródło

Ostatnia aktualizacja