Sąd Rejonowy w Śremie

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - piątek 7:30 – 14:30

Godziny otwarcia Kasy Sądu Rejonowego w Śremie
poniedziałek - piątek 8:00 – 14:00
ostatni dzień roboczy każdego miesiąca w godzinach 8:00 – 13:00
ostatni roboczy dzień roku - KASA NIECZYNNA

Godziny urzędowania Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Śremie
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - piątek 7:30 – 14:30

Godziny przyjęć w biurze podawczym IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 14:30

Godziny pracy Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i sali przeglądowej IV Wydziału Ksiąg Wieczystych
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek-piątek 7:30 – 14:30

Godziny przyjęć interesantów
Prezes Sądu przyjmuje interesantów w poniedziałki w godzinach 11:00 – 13:00
Sekretariaty sądowe przyjmują interesantów w godzinach urzędowania.


KONTA BANKOWE
Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13.05.2016r. obowiązują nowe numery rachunków bankowych:
Rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski o/Poznań
Rachunek dochodów budżetowych
I Wydział Cywilny 21 1010 0055 1303 0050 3300 0000
II Wydział Karny 64 1010 0055 1303 0050 3300 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 37 1010 0055 1303 0050 3300 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 10 1010 0055 1303 0050 3300 0004
Rachunek sum na zlecenie 83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
Dla powyższych rachunków:
SWIFT: NBPLPLPW
IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”
Rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań
Rachunki depozytowe
PLN 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
USD 41 1130 1017 0021 1000 2390 0005
EUR 25 1130 1017 0021 1000 2390 0002
CHF 52 1130 1017 0021 1000 2390 0001
GBP 95 1130 1017 0021 1000 2390 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Grzegorz Madajczak
Zastępca Przewodniczącego:
SSR Włodzimierz Woziwodzki
Kierownik Sekretariatu:
Joanna Cubal
Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
piętro I
pok. nr 15, 19, 20
tel. 61 28 21 411
tel. 61 28 21 412
tel. 61 28 21 413
fax. 61 28 21 419
e-mail: wydzial1@srem.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - piątek 7.30 – 14.30
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z Kierownikiem Sekretariatu
Właściwość wydziału:
Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe, prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne.


Właściwość miejscowa:
gminy Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem
II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału:
SSR Renata Chmielewska
Zastępca Przewodniczącego:
SSR Grzegorz Madajczak
Kierownik Sekretariatu:
Jolanta Zagórska
Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
piętro I
pok. nr 18
tel. 61 28 21 420
tel. 61 28 21 421
tel. 61 28 21 422
fax. 61 28 21 429
e-mail: wydzial2@srem.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - piątek 7.30 – 14.30
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z Kierownikiem Sekretariatu.
Właściwość wydziału:
Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.
Właściwość miejscowa:
gminy Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału:
SSR Agnieszka Marek
Zastępca Przewodniczącego:
SSR Małgorzata Woziwodzka
Kierownik Sekretariatu:
Mirosława Głochowiak
Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
piętro I
pok. nr 13
tel. 61 28 21 430
tel. 61 28 21 431
fax. 61 28 21 439
e-mail: wydzial3@srem.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - piątek 7.30 – 14.30
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z Kierownikiem Sekretariatu.
Właściwość wydziału:
Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego:
Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty.
Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
Właściwość miejscowa:
gminy Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem

IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału:
SSR Włodzimierz Woziwodzki
Zastępca Przewodniczącego:
Referendarz Irma Skupień-Szmyt
Kierownik Sekretariatu:
Patrycja Jakubiak
Biuro Podawcze:
pok. nr 1
tel. 61 28 21 441
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - piątek 7.30 – 14.30
Dane kontaktowe:
ul. Franciszkańska 4
63-100 Śrem
parter
pok. nr 9
tel. 61 28 21 440
tel. 61 28 21 442
fax. 61 28 21 449
e-mail: wydzial4@srem.sr.gov.pl
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek 7.30 – 17.00
wtorek - piątek 7.30 – 14.30
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub osobistym z Kierownikiem Sekretariatu.
Właściwość wydziału:
Prowadzenie ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.
Właściwość miejscowa:
gminy Brodnica, Dolsk, Książ Wielkopolski, Mosina i Śrem

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz