Sąd Rejonowy w Rawiczu

GODZINY URZĘDOWANIA
poniedziałek 7.30 - 18.00
wtorek - piątek 7.30 - 15.30

Godziny otwarcia Biura Podawczego
poniedziałek 9.00 - 18.00, od godz.15 w sekretariatach wydziałów
wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Godziny otwarcia Kasy Sądu
od poniedziałku do piątku - od godz. 7.30 - 14.30
ostatni dzień roboczy miesiąca - od godz. 7.30 - 13.00
ostatni dzień roboczy roku - nieczynna

Dane kontaktowe:
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz
parter, pok. 5
tel. 65 521-44-53


AKTUALNE NUMERY RACHUNKÓW BANKOWYCH
Sądu Rejonowego w Rawiczu
Rachunki prowadzone przez Narodowy Bank Polski o/Poznań
Rachunek dochodów budżetowych - mikrorachunki: opłaty i koszty sądowe
I Wydział Cywilny 71 1010 0055 1303 0050 3200 0000
II Wydział Karny 17 1010 0055 1303 0050 3200 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich 87 1010 0055 1303 0050 3200 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych 60 1010 0055 1303 0050 3200 0004
Rachunek sum na zlecenie: zaliczki na wynagrodzenie biegłego, kuratora,
ogłoszenie w prasie, na wizję, opłata na rejestr spadkowy itp.

83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
SWIFT: NBPLPLPW IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL”
Rachunki prowadzone przez Bank Gospodarstwa Krajowego o/Poznań
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
14 1130 1088 0001 3121 1720 0001
Rachunek depozytowy: zabezpieczenie na poczet kary grzywny, poręczenie
majątkowe, naprawienie szkody, złożenie do depozytu sądowego:

Waluta PLN 68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
SWIFT: GOSKPLPW IBAN tworzy się poprzez dodanie przed numerem konta kodu „PL

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału - SSR Przemysław Janowski
Dane kontaktowe:
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz
III piętro, pok. 308
Przyjęcia stron:
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w środę w god. 11.00 - 13.00.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji interesanci będą przyjmowani każdego dnia w godzinach pracy sądu.

II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału - SSR Maciej Danek
Dane kontaktowe:
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz
III piętro, pok. 307
Przyjęcia stron:
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów we wtorki w god. 10.00 - 12.00.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji interesanci będą przyjmowani każdego dnia w godzinach pracy sądu.

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału - SSR Bartłomiej Snela
Dane kontaktowe:
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz
III piętro, pok. 308
Przyjęcia stron:
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w środę w god. 10.00 - 12.00.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji interesanci będą przyjmowani każdego dnia w godzinach pracy sądu.

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodnicząca Wydziału - Referendarz Małgorzata Załęska
Dane kontaktowe:
ul. Ignacego Buszy 1
63-900 Rawicz
I piętro, pok. 105
Przyjęcia stron:
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów w środę w god. 11.00 - 13.00.
W przypadkach szczególnie uzasadnionych lub wymagających niezwłocznej interwencji interesanci będą przyjmowani każdego dnia w godzinach pracy sądu.

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz