Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim

Godziny urzędowania Sądu:
Poniedziałek: 7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek: 7.30 - 15.30
Kasa
Poniedziałek: 9.00 - 17.00
Wtorek - Piątek: 8.00 - 14.00

Biuro Obsługi Interesanta (parter - hol główny)
fax: +48 83 313 30 05
e-mail: boi@radzyn.sr.gov.pl
Sprawy karne
fax: +48 83 313 31 49
e-mail: karny@sr.gov.pl
Sprawy cywilne
tel. 83 313-30-02
e-mail: cywilny@radzyn.sr.gov.pl
Sprawy rodzinne i nieletnich
tel. 83 313-30-02
e-mail: rodzinny@radzyn.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta Wydziału Ksiąg Wieczystych
tel. 83 313-30-40
fax: 83 313-30-05
e-mail: kw@radzyn.sr.gov.pl


Numery kont bankowych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim
Wpłat można dokonywać na konta:
konta dochodowe:
(opłaty w sprawach cywilnych,rodzinnych i notarialnych,
koszty i grzywny sądowe, zwrot zaliczek komorniczych z lat ubiegłych)
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ul. F. Chopina 6
I Wydział Cywilny
85 1010 0055 1803 0041 4700 0001
(UWAGA!! Konto nie dotyczy opłat do Rejestru Spadkowego)
II Wydział Karny
58 1010 0055 1803 0041 4700 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
31 1010 0055 1803 0041 4700 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
04 1010 0055 1803 0041 4700 0004
Zwrot zliczek komorniczych z lat ubiegłych
30 1010 0055 1803 0241 4700 0020
Pozostałe wpłaty
65 1010 1339 0094 5222 3100 0000
Nawiązki, świadczenia pieniężne zasądzane przez Sąd na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
należy wpłacać na niżej podany rachunek bankowy:

86 1130 1206 0028 9140 6420 0005
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin
Opłaty do Rejestru Spadkowego, zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje,ogłoszenia itp.
konto sum na zlecenie w PLN
43 1130 1206 0028 9140 6420 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin
Poręczenia majątkowe, kaucje, depozyty w sprawach cywilnych i karnych
Nowe numery rachunków to:

dla wpłat w PLN: 90 1130 1017 0021 1002 6790 0004
dla pozostałych walut:
USD 63 1130 1017 0021 1002 6790 0005
EUR 47 1130 1017 0021 1002 6790 0002
CHF 74 1130 1017 0021 1002 6790 0001
GBP 20 1130 1017 0021 1002 6790 0003
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
Oddział w Lublinie
ul. Dolna 3-go Maja 3
20-079 Lublin
w przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
Przewodniczący Wydziału: Marcin Kowalewski
pokój nr 206
Kierownik Sekretariatu: Jadwiga Janowska
pokój nr 205
Sekretariat tel.: +48 83 313 31 46
fax: +48 83 313 31 40
email: cywilny@radzyn.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel.: +48 83 313 30 02
Lista sędziów:
SSR Borkowski Grzegorz - urlop bezpłatny
SSR Kazimierski Rafał
SSR Kowalewski Marcin - Przewodniczący wydziału
SSR Latoch Jolanta
SSR Ostrowski Rafał
SSR Sokolińska Magdalena
Lista referendarzy:
Tomasz Barszcz


II Wydział Karny
l. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
Przewodniczący Wydziału: SSR Dorota Domańska
pokój nr 211
Kierownik Sekretariatu: Paweł Tarnowski
pokój nr 212
Sekretariat
tel.: +48 83 313 31 49
fax: +48 83 313 31 50
email: karny@radzyn.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta tel.: +48 83 313 30 01
Lista sędziów:
SSR Dorota Domańska - Przewodniczący wydziału
SSR Brogowska Katarzyna - Z-ca przewodniczącego wydziału
SSR Krzysiak Magdalena
SSR Nieścioruk Barbara
SSR Śmiech Marta - delegowana do Sądu Okręgowego w Lublinie
Lista asesorów sądowych:
Weremczuk Wojciech


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
Przewodniczący Wydziału: SSR Stanisław Furman
pokój nr 215
Kierownik Sekretariatu: Benedykta Koczkodaj
pokój nr 218
Sekretariat
tel.: +48 83 313 30 60
fax: +48 83 313 30 60
email: rodzinny@radzyn.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta
tel.: +48 83 313 30 02
Lista sędziów:
SSR Furman Stanisław - Przewodniczący wydziału
SSR Pawlina Alicja
SSR Piela Agnieszka
Zadania:
Rozpoznawanie spraw w I instancji:
- z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego;
- demoralizacji i czynów karalnych nieletnich;
- leczenia osób uzależnionych od alkoholu i środków odurzających;
- inne sprawy należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych przepisów;
Obszar właściwości:
miasta: Międzyrzec Podlaski, Radzyń Podlaski
gminy: Borki. Czemierniki, Dębowa Kłoda, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Komarówka Podlaska, Międzyrzec Podlaski, Milanów, Parczew, Radzyń Podlaski, Siemień, Ulan Majorat i Wohyń.


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5
21-300 Radzyń Podlaski
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Agnieszka Szczygielska
pokój nr 3
Lista referendarzy:
Agnieszka Szczygielska - Przewodniczący wydziału
Agnieszka Porębiak
Kierownik Sekretariatu: Ewa Kot
pokój nr 1
Sekretariat
tel.: +48 83 313 30 44
fax: +48 83 313 30 44
email: kw@radzyn.sr.gov.pl
Biuro Obsługi Interesanta
tel.: +48 83 313 30 40
Ekspozytura Centralnej Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych
pokój nr 22
tel./fax +48 83 313 30 50
Przeglądarka ksiąg wieczystych umożliwia bezpośredni wgląd do ksiąg wieczystych w sądach w których wdrożono system informatyczny zakładania i prowadzenia ksiąg wieczystych.
Elektroniczne Księgi Wieczyste
Opłaty od wniosków wieczystoksięgowych oraz opłaty kancelaryjne należy uiszczać
na konto: 04 1010 0055 1803 0041 4700 0004 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowyw Lublinie
Informacje z Centralnej Bazy Danych Ksiąg Wieczystych (odpisy, zaświadczenia, wgląd do księgi wieczystej) udostępnia Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych oraz jej ekspozytury w wydziałach ksiąg wieczystych sądów rejonowych, w których wdrożono system informatyczny.
Centralna Informacja Ksiąg Wieczystych pobiera następujące opłaty od wniosków o wydanie: - odpisu zwykłego księgi wieczystej - 30 zł
- odpisu zupełnego księgi wieczystej - 60 zł
- zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej - 10 zł.
Za wnioski składane do centrali Centralnej Informacji (ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa),
opłaty należy uiszczać na konto:
Ministerstwo Sprawiedliwości
Aleje Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa
NBP O/O Warszawa 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz