Sąd Rejonowy w Radomiu

Godziny pracy sądu
Godziny pracy sądu:
Codziennie :
godz. 7:30 – 15:30
Godziny pracy sekretariatów sądowych:
poniedziałek: 7:30 - 15:30 oraz 15:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny pracy kasy:
poniedziałek: 9:00 - 13:00 oraz 14:00 - 15:00
wtorek - piątek: 9:00 - 13:30
Godziny pracy Biura Obsługi Interesantów:
w poniedziałki w godzinach od 7.45 do 18:00,
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.15


KONTA BANKOWE
Konta bankowe Sądu Rejonowego w Radomiu
Rachunek dochodów budżetowych
NBP O/O Warszawa:
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)
24 1010 1010 0093 3522 3100 0000
Rachunek wydatków budżetowych
NBP O/O Warszawa:
74 1010 1010 0093 3522 3000 0000
Rachunek sum depozytowych
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:
(depozyty składane w związku z postępowaniem karnym, karnym-skarbowym, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, tj. poręczenie majątkowe, zabezpieczenie majątkowe, wadium, sumy złożone do depozytu sądowego):
rachunek walutowy w PLN:
83 1130 1017 0021 1002 0790 0004
rachunek walutowy w USD:
56 1130 1017 0021 1002 0790 0005
rachunek walutowy w EUR
40 1130 1017 0021 1002 0790 0002
rachunek walutowy w GBP:
13 1130 1017 0021 1002 0790 0003
rachunek walutowy w CHF:
67 1130 1017 0021 1002 0790 0001
Rachunek sum na zlecenie
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:
(zaliczki na koszty postępowania sądowego tj. biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów, ogłoszenia prasowe oraz opłaty dla KRN za wpis do Rejestru Spadkowego):
68 1130 1017 0020 1213 6320 0005
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Warszawa:
(nawiązki i świadczenia pieniężne)
14 1130 1017 0020 1213 6320 0007

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
SSR Anna Barwicka-Zając
Nr pokoju: 2.034
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 10.00 do 13.00
Czwartek 10.00 do 13.00
Kierownik sekretariatu
Paweł Kęska
Nr telefonu: (48) 36 80 451
fax 48 36 80 452
1cywilny@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
Lista Sędziów i Referendarzy w Wydziale
Anna Barwicka - Zając Przewodniczący Wydziału
Iwona Kwaśniewska - Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Rafał Socha - Sędzia
Bartłomiej Drotkiewicz - Sędzia
Małgorzata Kucharska - Sędzia
Dariusz Wieński - Sędzia
Paweł Mąka - Sędzia
Katarzyna Mizera - Sędzia - del. do MS na podstawie art. 77§1 pkt 2 usp
Daniel Woś - Sędzia
Cezary Klonowski - Sędzia
Daniel Pyrka - Referendarz sądowy
Agata Bieńkowska - Starszy Referendarz sądowy
Właściwość miejscowa:
miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.
I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału
Iwona Gałek
pokój: 2.109
Przyjęcia interesantów:
Wtorek 11.00 do 12.30
Czwartek 11.00 do 12.00
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Wojcieszak
tel: 48 36 80 468
fax: 48 36 80 469
2karny@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
Lista Sędziów Orzekających w Wydziale
Iwona Gałek - Przewodnicząca Wydziału
Joanna Dębała - Strzelak - Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Siczek - Sędzia - del. do SO na podstawie art.. 77§1 pkt 1 usp
Karolina Romaniuk - Sędzia
Aneta Rowińska-Zawada - Sędzia
Paweł Łyś- Sędzia
Paweł Czerwiński - Sędzia
Łukasz Lechowski - Sędzia
Ewa Gaczyńska - Sędzia
Wioletta Łepecka - Sędzia
Ewa Adamowicz - Sędzia - del. do SO na podstawie art.. 77§1 pkt 1 usp
Ewa Gwiazdowska - Sędzia
Iwona Wiraszka - Sędzia
Małgorzata Goździejewska - Sędzia
Beata Zielińska - Sędzia
Dorota Suchecka-Jasińska-Sędzia
Właściwość
Sprawy z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego i sprawy wykroczeniowe z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Radomiu.
Sekcja ds. wykonania orzeczeń sądowych w ramach II Wydziału Karnego
Kierownik Sekcji
SSR Marek Miłosz
pokój: 2.089
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 9.00 do 12.00
Środa 9.00 do 12.00
Piątek 9.00 do 12.00
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Marta Wasilewska
Nr telefonu: 48 36 80 568
sekcja@radom.sr.gov.pl
Lista Sędziów Orzekających w Sekcji
Marek Miłosz – Kierownik Sekcji
Edyta Gzik - Sędzia
Beata Michalska - Sędzia
Właściwość miejscowa: miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału
DorotaTarka
pokój: 2.061
Przyjęcia interesantów:
Środa 11.00 do 13.00
Piątek 11.00 do 13.00
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 9.30 do 11.30
Środa 10.00 do 12.00
Piątek 10.00 do 12.00
Kierownik Sekretariatu
Ewa Fajdek
Nr telefonu: 48 36 80 482
Nr fax: 48 36 80 483
3rodzinny@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
Lista Sędziów Orzekających w wydziale
Dorota Tarka - Przewodniczący Wydziału
Paweł Oziębło - Sędzia - del do SO na podstawie art. 77§1 pkt 1 usp.
Ewa Ciesielska - Jachymek Sędzia
Aneta Oleksów - Fularska Sędzia
Grzegorz Zając - Sędzia
Małgorzata Koperek-Kusiak - Sędzia
Wiesław Zalewski - Sędzia
Urszula Grabowska-Brożek - Sędzia
Właściwość miejscowa: miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Jedlińsk, Kowala. Przytyk, Skaryszew, Zakrzew.


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przewodniczący Wydziału
Wiceprezes-Przewodniczący Wydziału
Aneta Niesłuchowska - Paluch
pokój: 2.042
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 12.00 do 14.00
Środa 12.00 do 14.00
Kierownik Sekretariatu
Bożena Mąkosa
Nr telefonu: 48 36 80 499
Nr fax: 48 36 80 500
4pracy@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
Lista Sędziów Orzekających w Wydziale
Aneta Niesłuchowska-Paluch - Przewodniczący Wydziału
Arkadiusz Guza - Sędzia
Joanna Niewiadoma-Wysmolińska -Sędzia
Właściwość miejscowa: sprawy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu.


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Przewodniczący Wydziału:
Wojciech Karwat
pokój: 2.046
Przyjęcia interesantów:
Kierownik Sekretariatu:
Jolanta Jończyk
Nr telefonu: 48 36 80 508
tel/fax: 48 36 80 509
5gospodarczy@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknieotwiera się w nowym oknie
Punkt Wydawania Wyciągów z KRS
Punkt Wydawania wyciągów z KRS i MSiG
tel: 48 36-80-512
Godziny pracy:
Poniedziałek: od 7.30 do 15.30 oraz dodatkowo od 15.30 do 18.00
Wtorek - Piątek: od 7.30 do 15.30
Lista Sędziów Orzekających w wydziale
Paweł Lechowicz - Sędzia
Wojciech Lisowski - Sędzia
Krzysztof Dobrowowski - Sędzia
Wojciech Karwat - Przewodniczący Wydziału
Monika Podgórska - Sędzia
Iwona Molga - Referendarz
Właściwość miejscowa Sprawy gospodarcze oraz sprawy upadłościowe i restrukturyzacyjne z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Przysusze, Radomiu, Szydłowcu i Zwoleniu.


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału
Anna Michalczyk
pokój: 0.067
Przyjęcia interesantów:
Poniedziałek 10.00 do 15.00
Czwartek 9.00 do 13.00
Kierownik Sekretariatu
Renata Pacek
Nr telefonu: 48 36 80 521
Fax 48 36 – 80 – 526, 48 36 – 80 – 529, 48 36 – 80 – 533
6ksiag@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
Obsługa Interesantów VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Biuro Obsługi Interesantów, Biuro Podawcze Ksiąg Wieczystych, Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych i Czytelnia Akt VI Wydziału Ksiąg Wieczystych ul. Warszawska 1
Biuro Podawcze-tel. 48 36 80 522, e-mail: 6ksiag@radom.sr.gov.pl
Ekspozytura Centralnej Informacji Ksiąg Wieczystych – tel. 48 36 80 523
Czytelnia Akt – tel. 48 36 80- 530 e-mail: czytelniakw@radom.sr.gov.pl
Przeglądanie Ksiąg Wieczystych prowadzonych w systemie informatycznym dostępne jest pod następującym adresem: http://ekw.ms.gov.plotwiera się w nowym oknie
Formularze wniosków stosowanych w sądach rejonowych prowadzących księgi wieczyste w systemie informatycznymotwiera się w nowym oknie
Lista Referendarzy w Wydziale
Anna Michalczyk - Przewodniczący Wydziału
Teresa Ratuszyńska - Starszy Referendarz sądowy
Anna Kowalska Matusiak - Starszy Referendarz sądowy
Dorota Wysmolińska - Starszy Referendarz sądowy
Iwona Molga - Referendarz sądowy
Właściwość miejscowa: miasto Radom oraz gminy Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew, Zakrzew.


VII WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
Elżbieta Dębowska
pokój: 2.050
Przyjecia interesantów:
Poniedzialek 12.00 do 15.30
Wtorek 10.00 do 13.00
Kierownik Sekretariatu
Ewa Klonowska
Nr telefonu: 48 36 80 542
Nr fax: 48 36 80 543
7cywilny@radom.sr.gov.plotwiera się w nowym oknie
Lista Sędziów, Asesorów i Referendarzy w Wydziale
Elżbieta Dębowska - Przewodniczący Wydziału
Grzegorz Wysmoliński - Z-ca Przewodniczącego
Piotr Korczyński - Sędzia
Anna Zagroda - Sędzia
Małgorzata Strzelec Grabkowska - Sędzia
Anna Ofat-Tomczak - Sędzia
Grzegorz Kozłowski - Sędzia
Gabriela Sochaj - Asesor sądowy
Blanka Kotwicka - Referendarz sądowy
Jakub Ożarowski - Referendarz sądowy
Właściwość miejscowa:
miasto Radom oraz gminy: Jastrzębia, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Przytyk, Skaryszew i Zakrzew.
VII Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego z obszaru właściwości tutejszego Sądu

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz