Sąd Rejonowy w Puławach

Biuro Obsługi Interesantów dla Wydziałów:
I Cywilnego, II Karnego, III Rodzinnego i Nieletnich, IV Pracy
al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy
czynne: wtorek -piątek 8,00-15,00; poniedziałek: 8,00-18,00
kontakt:
telefon: 81 8885585 wew. 1 lub 81 8885583 wew. 1
e-mail: biuro@pulawy.sr.gov.pl
Biuro udziela informacje osobom zgłaszającym się osobiście, telefonicznie lub za pomocą poczty elekronicznej, udostępnia formularze urzędowe, wzory pism procesowych, wydaje odpisy orzeczeń oraz zamówione kserokopie dokumentów z akt spraw sądowych. Interesanci obsługiwani są w kolejności zgłaszania się.
Biuro nie udziela porad prawnych.
Przyjmowanie korespondencji wpływającej do Sądu jest zadaniem biura podawczego.
Obsługa interesantów V Wydziału Ksiąg Wieczystych odbywa się w Wydziale
w godzinach: poniedziałek 8:00 -18:00, wtorek-piątek 8:00-15:00 w pokoju 110
V Wydział Ksiąg Wieczystych ul. Lubelska 7 24-100 Puławy
tel: 81 888 93 07
fax: 81 888 93 07
Obsługa interesantów zgłaszających się do Zespołów Kuratorskich Służb Sądowych odbywa się w sekretariatach tych Zespołów:
I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (sprawy karne)
tel: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 3
fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew.239
II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (sprawy rodzinne i nieletnich)
tel: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 6
fax: 81 888 55 83 (lub 85) wew. 251


Konta Bankowe

RACHUNKI BANKOWE OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 01 STYCZNIA 2015 W SĄDZIE REJONOWYM W PUŁAWACH.
1. konto dochodów budżetowych - opłaty i koszty sądowe, grzywny

I Wydział Cywilny - 16 1010 0055 1873 0041 4600 0001
II Wydział Karny - 86 1010 0055 1873 0041 4600 0002
Sekcja Wykonywania Orzeczeń - 24 1010 0055 1873 0141 4600 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 59 1010 0055 1873 0041 4600 0003
IV Wydział Pracy - 32 1010 0055 1873 0041 4600 0004
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 05 1010 0055 1873 0041 4600 0005
Samodzielna Sekcja Finansowa - 85 1010 0055 1873 0041 4600 0020
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie
2. konto sum depozytowych - wadia, poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, depozyty w sprawach cywilnych i karnych
Konto sum depozytowych w PLN
43 1130 1017 0021 1002 6690 0004
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Konto sum depozytowych walutowych w USD
16 1130 1017 0021 1002 6690 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Konto sum depozytowych walutowych w EUR
97 1130 1017 0021 1002 6690 0002
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Konto sum depozytowych walutowych w CHF
27 1130 1017 0021 1002 6690 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
Konto sum depozytowych walutowych w GBP
70 1130 1017 0021 1002 6690 0003
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
3. konto sum na zlecenie -zaliczki na biegłego, kuratora, oględziny, badania, wizje, ogłoszenia itp. Wpłacane przez strony postępowania
87 1130 1206 0028 9140 0620 0001
Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa Oddział w Lublinie
6. rachunek funduszu pomocy pokrzywdzonych oraz pomocy postpenitencjarnej
76 1130 1206 0028 9140 0620 0005
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Lublin
Wpłacających prosimy o podanie danych pozwalających na właściwe zakwalifikowanie wpłaty:
- imię i nazwisko/nazwa firmy;
- wydział, którego wpłata dotyczy;
- sygnatura akt;
- numer karty dłużnika;
Brak wyżej wymienionych danych spowoduje opóźnienie przekazania Państwa wpłaty do odpowiedniego Wydziału/Sakcji.

Wydziały

I Wydział Cywilny
utworzony do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego z obszaru miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn
Przewodniczący: SSR Aneta Gajewska
Zastępca Przewodniczącego: SSR Teresa Wojtoń
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Rzepkowska
Zastępca Kierownika Sekretariatu: Eliza Gudek
e-mail: cywilny@pulawy.sr.gov.pl
Adres: 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 6A
tel/fax 81 888 55 85 w. 220
Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów:
Al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy
tel.: +48 81 888 55 85 w. 1
Sędziowie i asesorzy orzekający w wydziale:
SSR Aneta Gajewska
SSR Teresa Wojton
SSR Maciej Babiarz
SSR Ewa Spich-Jakubanis
ASR Elzbieta Wojciechowska
Referendarze sądowi:
Dorota Szopa-Buczek
Katarzyna Kuroś


II Wydział Karny
utworzony do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego z obszaru miasta Puławy oraz gmin: Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn
Przewodniczący: SSR Joanna Chimosz
Zastępca Przewodniczącego: SSR Piotr Mogielnicki
Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym: SSR Michał Krasowski
Kierownik Sekretariatu: Urszula Lisowska
Zastępca Kierownika Sekretariatu: Anna Wdowiak
e-mail: karny@pulawy.sr.gov.pl
Adres: 24-100 Puławy, ul. Lubelska 7
tel/fax: 81 888 93 28
Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów:
Al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy
tel.: +48 81 888 55 85 w. 1
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Joanna Chimosz
SSR Teresa Czajewska
SSR Bartosz Kamieniak
SSR Michał Krasowski
SSR Aneta Milczek
SSR Piotr Mogielnicki
SSR Marek Stachoń
SSR Marek Szociński-Klein


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Danuta Wolska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Izabela Radłowska
e-mail: rodzinny@pulawy.sr.gov.pl
Adres: 24-100 Puławy
Al. Partyzantów 6A, II piętro, p. 206
Tel.: 81 888 55 85 wew. 240
Fax: 81 888 55 85 wew. 247
Lista sędziów:
SSR Danuta Wolska
SSR Bożena Skomra
SSR Marek Stochmalski
Sala rozpraw nr X, II piętro
Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów:
Al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy
tel.: +48 81 888 55 85 w. 1
Uwaga!!! Sprawy rozwodowe rozpatruje III Wydział Cywilny Sądu Okręgowego w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście 47.


IV Wydział Pracy
Sąd Rejonowy w Puławach IV Wydział Pracy rozpoznaje sprawy z zakresu prawa pracy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Puławach, Sądu Rejonowego w Rykach i Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim.
Przewodniczący: SSR Magdalena Gałkowska
Kierownik Sekretariatu: Agnieszka Wójciak
e-mail: pracy@pulawy.sr.gov.pl
Adres: 24-100 Puławy, ul. Partyzantów 6A II pietro pok. 205
tel.: 81 888 55 85 w. 210
fax: 81 888 55 85 w. 214
Wszelkich informacji udziela Biuro Obsługi Interesantów:
Al. Partyzantów 6A
24-100 Puławy
tel.: +48 81 888 55 85 w. 1
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Magdalena Gałkowska


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Wydział rozpoznaje sprawy wieczystoksięgowe z obszaru: miasta Puławy oraz gmin Baranów, Garbów, Janowiec, Kazimierz Dolny, Końskowola, Kurów, Markuszów, Nałęczów, Puławy, Wąwolnica i Żyrzyn.
Referendarz Sądowy Tomasz Włodek - Przewodniczący Wydziału
Starszy Referendarz Sądowy Elwira Stachoń
Przewodniczący Wydziału przyjmuje interesantów- we wszystkie dni urzędowania Sądu, w godz. 9:00 – 15:00, w sprawach wniosków i skarg dotyczących pracy V Wydziału Ksiąg Wieczystych.
Kierownik sekretariatu: Edyta Goluch
tel. 81 888 93 08
email: kw@pulawy.sr.gov.pl

Źródło

Ostatnia aktualizacja