Sąd Rejonowy w Przysusze

Sąd Rejonowy w Przysusze
26-400 Przysucha
Al. Jana Pawła II 11
NIP: 799-151-05-90
Godziny urzędowania sądu:
poniedziałek - piątek: 7:30 - 15:30
Godziny przyjęć interesantów w Sądzie Rejonowym w Przysusze od poniedziałku do piątku:
sekretariaty sądowe
od 9:00 do 15:00
w poniedziałki dodatkowo od 15:30 do 18:00
PUNKT OBSŁUGI KASOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PRZYSUSZE
Al. Jana Pawła II 11, pokój Nr 9 (I piętro)
poniedziałek od 7:30 do 18:00
wt-pt od 7:30 do 15:30
Telefon:
Sąd Rejonowy w Przysusze centrala:
tel. 48 675 03 60
tel. 48 675 03 70
tel. 48 675 03 80
fax 48 675 23 59KASA I KONTA BANKOWE
Numery kont Sądu Rejonowego w Przysusze:
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Narodowy Bank Polski O/O Warszawa
I Wydział Cywilny - 55 1010 0055 1733 0050 8700 0001
II Wydział Karny - 28 1010 0055 1733 0050 8700 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich - 98 1010 0055 1733 0050 8700 0003
V Wydział Ksiąg Wieczystych - 44 1010 0055 1733 0050 8700 0005
Samodzielna Sekcja Administracyjna - 70 1010 0055 1733 0050 8700 0022
Rachunek, na które należy wpłacać zaliczki na postępowanie sądowe:
Bank Gospodarstwa Krajowego III o/Warszawa 13 1130 1062 0000 0564 0120 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w PLN
PLN 54 1130 1017 0021 1000 0090 0004
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w USD
USD 27 1130 1017 0021 1000 0090 0005
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w EUR
EUR 11 1130 1017 0021 1000 0090 0002
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w CHF
CHF 38 1130 1017 0021 1000 0090 0001
Rachunek sum depozytowych (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, zabezpieczenia należycie wykonanych umów, wadia ) w GBP
GBP 81 1130 1017 0021 1000 0090 0003
Konto Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK III O/Warszawa 76 1130 1017 0000 0564 0120 0008
Podanie poniższych danych przyspieszy przekazanie wpłaty odpowiedniemu wydziałowi:
- Imie i Nazwisko
- Nazwa Sądu i Wydziału
- Dokładną sygnaturę sprawy
PUNKT OBSŁUGI KASOWEJ W SĄDZIE REJONOWYM W PRZYSUSZE
Al. Jana Pawła II 11, pokój Nr 9 (I piętro)

Godziny pracy Punktu Obsługi Kasowej :
* poniedziałek od 7:30 do 18:00
* wtorek – piątek od 7:30 do 15:30

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
ul. Staszica 11
tel./fax 48 675 50 71
e-mail: cywilny@przysucha.sr.gov.pl
Przewodniczący:
Waldemar Żytniak
tel. 48 675 50 71
Pokój nr
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 10-12.
Kierownik sekretariatu:
Anna Stropa
tel. 48 675 50 71
Pokój nr 1
Sędziowie orzekający:
SSR Waldemar Żytniak
SSR Anna Owczarek
SSR Iwona Andryszkiewicz-Żurowska
SSR Nina Kober
Referendarz sądowy Robert Kosno
Właściwość miejscowa:
miasto: Przysucha oraz gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów
Przyjęcia intereesantów:
Poniedziałek-Piątek od 9.00 do 15.00
Poniedziałek dodatkowo od 15.30 do 18.00


II WYDZIAŁ KARNY
Al. Jana Pawła II 11
tel./fax 48 675 03 62
e-mail: karny@przysucha.sr.gov.pl
Przewodniczący:
Krzysztof Duchnik
tel. 48 675 03 60 w. 13
Pokój nr 10
Przewodniczący II Wydziału Karnego przyjmuje interesantów w każdą środę w godz. 9-13.
Kierownik sekretariatu:
Bożena Ślęzak
tel./fax 48 675 03 62
Pokój nr 11
Sędziowie orzekający:
SSR Krzysztof Duchnik
SSR Nina Kober
SSR Wojciech Szczepański
Właściwość miejscowa:
miasto: Przysucha oraz gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów
Przyjęcia intereesantów:
Poniedziałek-Piątek od 9.00 do 15.00
Poniedziałek dodatkowo od 15.30 do 18.00


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
ul. Staszica 11
tel./fax 48 675 50 72
e-mail: rodzinny@przysucha.sr.gov.pl
Przewodniczący:
Iwona Andryszkiewicz-Żurowska
tel. 48 675 26 30
Kierownik sekretariatu:
Alicja Noga
tel./fax 48 675 50 72
Sędziowie orzekający:
SSR Iwona Andryszkiewicz-Żurowska
Właściwość miejscowa:
miasto: Przysucha oraz gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów
Przyjęcia intereesantów:
Poniedziałek-Piątek od 9.00 do 15.00
Poniedziałek dodatkowo od 15.30 do 18.00


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
ul. Skarbowa 3
tel./fax 48 675 51 74
e-mail: ksiegi@przysucha.sr.gov.pl
Przewodniczący:
Robert Kosno - referendarz sądowy
tel. 48 675 52 23
Pokój nr 3
Przewodniczący V Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 10-12.
Kierownik sekretariatu:
Halina Chojnacka
tel./fax 48 675 51 74
Pokój nr 2
Sędziowie orzekający:
SSR Wojciech Szczepański
Referendarz sądowy Robert Kosno
Właściwość miejscowa:
miasto: Przysucha oraz gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów, Wieniawa i Wolanów.
Przyjęcia intereesantów:
Poniedziałek-Piątek od 9.00 do 15.00
Poniedziałek dodatkowo od 15.30 do 18.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja