Sąd Rejonowy w Przeworsku

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Przeworsku
Godziny pracy Sądu
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek - Piątek
7.30 - 15.30

Godziny pracy Kasy Sądu
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek - Piątek
8.00 - 14.00

Godziny pracy Biura Podawczego
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek - Piątek
7.30 - 15.30

Godziny pracy Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek - Piątek
7.30 - 15.30

Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie
Poniedziałek
8.00 - 18.00
Wtorek - Piątek
8.00 - 15.30

KONTA BANKOWE
Rachunek dochodów budżetowych
(wpisy sądowe, koszty sądowe, opłaty kancelaryjne, grzywny)
26101000551153005038000000
I Wydział Cywilny
96101000551153005038000001
II Wydział Karny
69101000551153005038000000
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
42101000551153005038000003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
15101000551153005038000004
V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Sieniawie
851010005511530050380000055
Samodzielna Sekcja Administracyjna
68101000551153005038000022
Rachunek wydatków budżetowych
NBP O/O Rzeszów
93 1010 1528 0021 3422 3000 0000
Rachunek sum na zlecenie
(Zaliczki wnoszone na poczet wynagrodzenia: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów, mediatorów)
NBP O/O/Rzeszów
80 1010 1528 0021 3413 9800 0000
Rachunki sum depozytowych:
(poręczenia majątkowe, kaucje, wadia – otrzymane w związku z postępowaniem sądowym)
- Rachunek sum depozytowych w PLN
BGK O/ Rzeszów
75 1130 1017 0021 1000 8390 0004
- Rachunek sum depozytowych w USD
BGK O/ Rzeszów
48 1130 1017 0021 1000 8390 0005
- Rachunek sum depozytowych w EUR
BGK O/ Rzeszów
32 1130 1017 0021 1000 8390 0002
- Rachunek sum depozytowych w CHF
BGK O/ Rzeszów
59 1130 1017 0021 1000 8390 0001
- Rachunek sum depozytowych w GBP
BGK O/ Rzeszów
05 1130 1017 0021 1000 8390 0003
Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki i świadczenia pieniężne)
BGK O/Rzeszów
19 1130 1105 0005 2161 4520 0001

Wydziały

I Cywilny
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Barbara Rzekęć
pok.3
tel. 016 649 08 43
przyjęcia stron :
poniedziałek
w godz. 10.00 - 12.00
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Sowa
pok.11 tel. 016 649 08 21
cywilny@przeworsk.sr.gov.pl


II Karny
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Mariusz Fołta
pok. 14 tel. 016 649 08 24
przyjęcia stron :
środy
w godz. 10.00 - 12.00
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Gaca
Kierownik Sekretariatu
Iwona Półtorak
pok. 7
tel. 016 649 08 12
karny@przeworsk.sr.gov.pl


III Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Bogdan Kusz
pok.5
tel. 016 649 08 46
przyjęcia stron :
wtorek
w godz. 10.00-12.00
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Obłoza
pok. 22 tel. 016 649 08 31
rodzinny@przeworsk.sr.gov.pl


IV Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący
Referendarz Sądu Rejonowego Radosław Zieliński
pok.6
tel. 016 649 08 66
przyjęcia stron :
środa
w godz. 10.00-12.00
Kierownik Sekretariatu
Ewa Malec
pok.5
tel. 016 649 08 65
ksiegi4@przeworsk.sr.gov.pl


V Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sieniawie
Przewodniczący
Referendarz Sądu Rejonowego Ryszard Dyrda
tel. 016 622 70 02
tel. 016 622 71 48
przyjęcia stron :
czwartek
w godz. 09.00 -12.00
Kierownik Sekretariatu Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych
Elżbieta Łuczyk
tel. 016 622 70 02
ksiegi5@przeworsk.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz