Sąd Rejonowy w Przemyślu

Godziny pracy Sądu
Poniedziałek Piątek
7.30 - 15.30
przyjęcia interesantów w BOI i Biurze podawczym VI Wydziału Ksiąg Wieczystych do godz. 1800

Godziny pracy Kasy Sądu
Zgodnie z zarządzeniem Prezesa Sądu Rejonowego w Przemyślu nr 25/15 z dnia 1.10.2015r. w każdy ostatni dzień miesiąca, który nie jest dniem wolnym od pracy kasa sądu czynna będzie od godz. 8.00 do godz. 13.30 z przerwą od godz. 11.00 do godz. 11.15
Poniedziałek
800 - 1800
Wtorek - Piątek
730 - 1500
Przerwa w pracy kasy
1100 - 1115
oraz 1330 - 1400

ZAKUP ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ E- ZNAKI
Z UWAGI NA WYMAGANIA SYSTEMOWE ZAKUP ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI (DZ.U. Z DNIA 21-03-2016. POZ.408)
JEST JEDNORAZOWY I BEZZWROTNY.
W KASIE NIE MA MOŻLIWOŚCI WYMIANY I ZWROTU ZAKUPIONYCH E-ZNAKÓW

Godziny pracy
Biura Podawczego
Poniedziałek - Piątek
8.00 - 15.00
Przerwa w pracy biura podawczego codziennie
11.00 - 11.30

Godziny pracy
VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Poniedziałek
7.30 - 18.00
Wtorek - Piątek
7.30 - 15.30


NIP 795-10-79-743 REGON 000324411

NUMERY KONT BANKOWYCH
Dochody budżetowe (opłaty, koszty sądowe, grzywny)
NBP O/Rzeszów
Nr konta: 13 1010 1528 0021 4722 3100 0000
Sumy na zlecenie (zaliczki na: biegłych sądowych, tłumaczy przysięgłych, kuratorów)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 61 1130 1105 0005 2160 0220 0002
OPŁATA ZA WPIS DO REJESTRU SPADKOWEGO DOKONYWANA JEST NA
RACHUNEK SUM NA ZLECENIE
Nr konta: 61 1130 1105 0005 2160 0220 0002
NIE UISZCZA SIĘ TEJ OPŁATY ZA POMOCĄ ZNAKÓW OPŁATY SĄDOWEJ
DOKONUJĄC WPŁAT WYMAGANE JEST PODANIE SYGNATURY SPRAWY
Sumy depozytowe w PLN (zł) ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 84 1130 1017 0021 1000 7790 0000
Sumy depozytowe w USD ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 57 1130 1017 0021 1000 7790 0005
Sumy depozytowe w EUR ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 41 1130 1017 0021 1000 7790 0002
Sumy depozytowe w CHF ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 68 1130 1017 0021 1000 7790 0001
Sumy depozytowe w GBP ( poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, kaucje, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr konta: 14 1130 1017 0021 1000 7790 0003

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Jolanta Trzeciak
pok. 210
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 18
cywilny@przemysl.sr.gov.pl
Przyjęcia interesantów :
czwartki
godz.10.00 -12.00
Kierownik Sekretariatu
Iwona Sowińska
pok. 105 ul. Mickiewicza 14
tel./fax. 16 679 45 35
Sekcja Nieprocesowa
Kierownik Sekcji Nieprocesowej
Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Tarnawska
pok. 209
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 32
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Irena Rossowska-Kozar
pok. 105
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 35
fax.16 679 45 35


II Wydział Karny
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Andrzej Kowalczyk
pok. 205
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 20
karny@przemysl.sr.gov.pl
Przyjęcia interesantów :
środa godz. 10.00 - 12.00
Kierownik Sekretariatu
Grzegorz Domoń
pok. 7
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 12
fax. 16 679 45 11


Sekcja Wykonywania Orzeczeń Sądowych (mieści się w budynku przy ul. Konarskiego 6)
Kierownik Sekcji
Sędzia Sądu Rejonowego Edyta Kołacz
pok. 72
ul. Konarskiego 6
tel. 16 676 14 28
Kierownik Sekretariatu Sekcji
Marzena Marcinek
pok. 70
ul. Konarskiego 6
tel. 16 676 14 35
fax 16. 676 14 38
sekcjawyk@przemysl.sr.gov.pl


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Joanna Moczarska-Szal
pok. 209
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 17
rodzinny@przemysl.sr.gov.pl
Przyjęcia interesantów :
środa
godz. 9.00 - 12.00
Kierownik Sekretariatu
Bożena Kawa
pok. 113
ul. Mickiewicza 14
tel. 16 679 45 07
fax.16 679 45 67


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (mieści się w budynku przy ul. Konarskiego 6)
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Sławomir Plis
pok. 46
ul. Konarskiego 6
Przyjęcia interesantów:
poniedziałki:
godz. 900 -1200
Kierownik Sekretariatu
Renata Czarnecka
pok. 66
ul. Konarskiego 6
tel. 16 676 14 30
pracy@przemysl.sr.gov.pl


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Tryksza
pok. 103
ul. Dworskiego 6
tel. 16 16 679 45 43
gospodarczy@przemysl.sr.gov.pl
Przyjęcia interesantów :
czwartki
godz.10.00 - 13.00
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Adadyńska
pok. 101
ul. Dworskiego 6
tel. 16 679 45 08


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący
Referendarz Sądu Rejonowego Magdalena Jurkiewicz
pok. 47
ul. Konarskiego 6
tel. 16 676 14 20
ksiegi@przemysl.sr.gov.pl
Przyjęcia interesantów :
środy godz. 9.00 - 12.00
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Majka-Prajzner
pok. 39
ul. Konarskiego 6
tel./fax. 16 676 14 12

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz