Sąd Rejonowy w Prudniku

GODZINY PRACY
Sąd Rejonowy w Prudniku
ul. Kościuszki 5
48-200 Prudnik

Godziny urzędowania:
w poniedziałki od godz. 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku od godz. 7.30 do 15.30
Przyjmowanie interesantów :
w poniedziałki od godz. 7.45 do 17.45
od wtorku do piątku w godz. 7.45 do 15.15

Kasa Sądu
Godziny urzędowania:
poniedziałek - piątek od 8.30 do 11.30


NUMERY KONT BANKOWYCH
Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny należy wpłacać na rachunek bankowy:
NBP oddział Opole
35 1010 1401 0053 6622 3100 0000 - PLN
Wpłaty za poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN 20 1130 1017 0021 1002 4990 0004
USD 90 1130 1017 0021 1002 4990 0005
EUR 74 1130 1017 0021 1002 4990 0002
CHF 04 1130 1017 0021 1002 4990 0001
GBP 47 1130 1017 0021 1002 4990 0003
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych np. na koszty biegłego lub kuratora, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
33 1130 1219 0026 3110 8920 0001 - PLN
Wpłaty na fundusz pomocy pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej (świadczenia, nawiązki) należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego
49 1130 1219 0026 3110 8920 0004 - PLN

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
SSR Herbert Staffa
Zastępca Przewodniczącego Wydziału
SSR Izabela Kaplita
Kierownik Sekretariatu
Ewa Moczulska
II piętro, pokój 102
tel. 77 4438604 - Biuro Obsługi Interesanta
fax. 77 4438695
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.15


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący Wydziału
SSR Marek Kędzierski
Zastępca Przewodniczącego Wydziału Karnego
SSR Beata Salkiewicz
Kierownik Sekretariatu
Ewa Solecka
I piętro, pokój 86
tel. 77 4438603 - Biuro Obsługi Interesanta
fax. 77 4438696
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.15


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący Wydziału
SSR Loreta Juchniewicz
Kierownik Sekretariatu
Krystyna Kowalska
I piętro, pokój 74
tel. 77 4438604 - Biuro Obsługi Interesanta
fax. 77 4438697
Godziny przyjęć interesantów:
od poniedziałku do piątku w godz. 7.45 - 15.15


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący Wydziału
SRS Jastrzębska Jolanta
Kierownik Sekretariatu
Piotr Reiter
parter, pokój 35
tel. 77 4438601 - Biuro Obsługi Interesanta
fax. 77 4438694
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek 8.00 - 17.30
Wtorek - Piątek 8.00 - 15.00

Źródło

Ostatnia aktualizacja