Sąd Rejonowy w Płońsku

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00w każdy poniedziałek dodatkowo dyżur w sekretariatach Wydziałów w godzinach 1600-1800

kasa
godziny otwarcia kasy: od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15 - 15.15
W kasie można nabyć tylko znaki sądowe.

Biuro Obsługi Interesantów
Biuro Obsługi Interesantów czynne jest w godzinach urzędowania sądu.
Godziny przyjęć interesantów:
Prezes Sądu Rejonowego w Płońsku
przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek, w godzinach od 9.00 do 13.00 w pokoju 234 II piętro

Sekretariaty Wydziałów sądu przyjmują interesantów w:
poniedziałki w godz. od 8.00 do 18.00
pozostałe dni w godz. od 8.00 do 16.00


KONTA BANKOWE
Wpłat można dokonywać na następujące rachunki bankowe :
- Dochody (grzywny i koszty sądowe oraz opłata od pism podlegających opłacie, np. pozew, wniosek, skarga, zażalenie, apelacja)
Narodowy Bank Polski Oddział Warszawa
Nr 73 1010 1010 0918 6422 3100 0000
- Świadczenia pieniężne i nawiązki w sprawach karnych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 83 1130 1017 0020 1199 9520 0005
- Depozyty (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe)
Bank Gospodarstwa Krajowego
PLN 86 1130 1017 0021 1002 0590 0004
USD 59 1130 1017 0021 1002 0590 0005
EUR 43 1130 1017 0021 1002 0590 0002
CHF70 1130 1017 0021 1002 0590 0001
GBP 16 1130 1017 0021 1002 0590 0003
- Zaliczki (należności za ogłoszenie, na biegłego, na kuratora) w PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 94 1130 1017 0020 1199 9520 0001

Podstawą określenia kosztów sądowych jest opłata sądowa, która może być stała stosunkowa lub podstawowa.
Opłata stosunkowa wynosi 5% wartości przedmiotu sporu nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100.000 zł.
Opłata podstawowa wynosi 30 zł i pobiera się ją w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej.
Opłata tymczasowa wynosi od 30 zł do 1.000 zł.

Wydziały

I Wydział Cywilny
przewodniczący - SSR Ewa Arseniuk
kierownik sekretariatu - Małgorzata Frankowska
tel. 23 661 37 01 lub 23 661 37 10 wew. 110
fax 23 682 19 16
pokój 211, II piętro
Sędziowie:
SSR Ewa Arseniuk
SSR Barbara Ziemińska
SSR Wojciech Amroziak
Referendarze:
Ref. Julia Klimczewska


II Wydział Karny
przewodniczący - SSR Elżbieta Żmijewska
wiceprzewodniczący - SSR Dariusz Kondzielewski
kierownik sekretariatu - Monika Nowalińska
tel. 23 661 37 22 lub 23 661 37 10 wew. 120
fax 23 682 19 12
pokój 109, I piętro
Sędziowie:
SSR Andrzej Szymański - delegowany do MS
SSR Iwona Kaniewska
SSR Radosław Jarosiński
SSR Elżbieta Żmijewska
SSR Artur Rogoziński
SSR Dariusz Kondzielewski


Należności Sądowe
tel. 23 661 37 22 lub 23 661 37 10 wew. 155
pokój 102, I piętro


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
przewodniczący - SSR Waldemar Arseniuk
kierownik sekretariatu - Jagoda Wiśniewska
tel. 23 661 37 41 lub 23 661 37 10 wew. 130
fax 23 682 19 15
pokój 207, II piętro
Sędziowie:
SSR Waldemar Arseniuk
SSR Józef Pilitowski


IV Wydział Ksiąg Wieczystych
przewodniczący - SSR Joanna Jarosińska
kierownik sekretariatu - Bogusława Rucińska
tel. 23 661 37 57 lub 23 661 37 10 wew. 140
fax 23 682 19 17
pokój 4, parter
Referendarze:
Ref. Sławomir Zalewski
Ref. Beata Szymańska

Źródło

Ostatnia aktualizacja