Sąd Rejonowy w Płocku

Godziny urzędowania Sądu
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30

Przyjęcia interesantów w poszczególnych sekretariatach wydziałów Sądu:
- we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 - 15:00
- w poniedziałki dyżur w sekretariatach wydziałów Sądu w godzinach 9:00 - 18:00

Biuro podawcze
Biuro podawcze Sądu Rejonowego w Płocku przyjmuje interesantów:
- we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 7:30 - 15:30
- w poniedziałki w godzinach 7:30 - 18:00

Biuro podawcze VI Wydziału Ksiąg Wieczystych przyjmuje interesantów:
- we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 - 15:00
- w poniedziałki w godzinach 9:00 - 18:00

Punkt obsługi interesanta
plac Narutowicza 6 tel. 24 2697476
codziennie w godzinach 8:00- 15:00 (przerwa 13:00 - 13.15)
w poniedziałki w godzinach 9:00 - 18:00 (przerwa 13:00 - 13.15)

Wydział Rodzinny - dotyczy tylko i wyłącznie spraw III Wydziału Rozinnego i Nieletnich
ul. Piekarska 11 tel. 24 2627308
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach 8:00 - 15:00 (przerwa 13:00 - 13.15)
w poniedziałki w godzinach 9:00 - 18:00 (przerwa 13:00 - 13:15)

Kasa Sądu Rejonowego w Płocku zlikwidowana z dniem 10.11.2015.
Sprzedaż znaków opłaty sądowej prowadzi Punkt Obsługi Interesanta w budynku Sądu przy ul. Pl. Narutowicza 6 w godzinach urzędowania Punktu Obsługi Interesanta.


Najważniejsze telefony:
Sąd Rejonowy w Płocku
pl. Narutowicza 6
09-404 Płock
tel. 24 2697476 - Biuro Obsług
tel. 24 2697400 - Centrala

Wydziały: II Karny, VI Ksiąg Wieczystych, VII Karny, VIII Wykonywania Orzeczenie Karnych,
Sekcja d/s Wykroczeń, I i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla dorosłych
al. Kilińskiego 10b
09-404 Płock
tel. 24 2680132 - Wydział I Cywilny

ul. Tumska 4 B
09-404 Pock
tel. 24 2697505 - Wydział IV Pracy
tel. 24 2697519 - Wydział V Gospodarczy

ul. Piekarska 11
09-404 Płock
tel. 24 2627374 - Biuro Obsługi
tel. 24 2624463 - Wydział III Rodzinny
tel. 24 2627341 - II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej d/s Rodzinnych


Konta bankowe
NIP: 774-108-09-12
Regon: 000324895

Zaliczki
BGK O/O W-wa
03 1130 1017 0020 1198 9420 0001
Depozyty, poręczenia majątkowe
BGK O/O W-wa
65 1130 1017 0020 1198 9490 0001 - konto obowiązujące do dnia 31.12.2014 r.
PLN 89 1130 1017 0021 1002 0390 0004 - konta obowiązujące od dnia 01.01.2015 r.
USD 62 1130 1017 0021 1002 0390 0005
EUR 46 1130 1017 0021 1002 0390 0002
CHF 73 1130 1017 0021 1002 0390 0001
GBP 19 1130 1017 0021 1002 0390 0003
Dochody budżetu
(opłaty, koszty, KRS):
NBP O/O Warszawa
76 1010 1010 0005 7622 3100 0000
Rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości dla ogłoszeń w MSIG:
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O/O Warszawa
35 1130 1017 0020 1198 9420 0007

Wydziały

I Wydział Cywilny
Magdalena Grabecka - kierownik sekretariatu
Romualda Krupińska - zastępca kierownika sekretariatu
Punkt obsługi interesanta
tel. 24 268 - 01 - 32 pokój 111
Informacje w sprawach dotyczących nakazów zapłaty:
tel. 24 268 - 01 - 38 pokój 205
tel. 24 268 - 01 - 39 pokój 206
Informacje w sprawie skarg na czynności komornika, spraw egzekucyjnych:
tel. 24 268 - 01 - 36 pokój 202
fax 24 3603901 pokój 203
Sekretariaty:
tel. 24 268 - 01 - 28 (29, 31, 33)
fax: 24 3603902
e-mail: Konta bankowe


NIP: 774-108-09-12

Regon: 000324895Zaliczki

BGK O/O W-wa
03 1130 1017 0020 1198 9420 0001

Depozyty, poręczenia majątkowe
BGK O/O W-wa

65 1130 1017 0020 1198 9490 0001 - konto obowiązujące do dnia 31.12.2014 r.

PLN 89 1130 1017 0021 1002 0390 0004 - konta obowiązujące od dnia 01.01.2015 r.

USD 62 1130 1017 0021 1002 0390 0005

EUR 46 1130 1017 0021 1002 0390 0002

CHF 73 1130 1017 0021 1002 0390 0001

GBP 19 1130 1017 0021 1002 0390 0003Dochody budżetu
(opłaty, koszty, KRS):
NBP O/O Warszawa
76 1010 1010 0005 7622 3100 0000


Rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Sprawiedliwości dla ogłoszeń w MSIG:
NBP O/O Warszawa
77 1010 1010 0400 1922 3100 0000Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
BGK O/O Warszawa

35 1130 1017 0020 1198 9420 0007
al. Kilińskiego 10b Płock 09-404, pokój 103, I piętro
SSR Izabela Ciechomska-Mosakowska - przewodnicząc
tel. 24 2622510
al. Kilińskiego 10b Płock 09-404, pokój 104, I piętro


Sekcja Egzekucyjna I Wydziału Cywilnego
Anita Kot - kierownik sekretariatu
Informacje w sprawie skarg na czynności komornika, spraw egzekucyjnych:
tel. 24 268 - 01 - 36 pokój 202
fax 24 3603901 pokój 203
e-mail:
al. Kilińskiego 10b Płock 09-404, pokój 203, I piętro
SSR Izabela Ciechomska - Mosakowska - kierownik sekcji
tel. 24 2622510
al. Kilińskiego 10b Płock 09-404, pokój 216, II piętro


II Wydział Karny
Renata Wujtewicz - kierownik sekretariatu
Beata Markowska - zastępca kierownika sekretariatu
tel. 24 2697418
fax 24 3603903
e-mail: karny2@plock.sr.gov.pl
plac Narutowicza 6 Płock 09-404, pokój 104, I piętro
SSR Ewa Zeidler-Ochocka - przewodniczący
tel. 24 2697421
plac Narutowicza 6 Płock 09-404, pokój 108, I piętro


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
BOI - Biuro Obsługi Interesanta
tel. 24 2627374
Beata Dyttus - kierownik sekretariatu
Małgorzata Gapińska - zastępca kierownika sekretariat
tel. 24 2624463
fax 24 3603905
ul. Piekarska 11 Płock 09-404, pokój 103, I piętro
SSR Małgorzata Zdanowicz - przewodniczący
ul. Piekarska 11 Płock 09-404, pokój 107, I piętro


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Beata Jabłońska - kierownik sekretariatu
Anna Zonenberg - zastępca kierownika sekretariatu
fax 24 3603906
tel. 24 2697 505
tel. 24 2697 506
tel. 24 2697 507
e-mail: pracy@plock.sr.gov.pl
ul. Tumska 4 B, Płock 09-404, pokój , I piętro
SSR Anita Ciećwierz - przewodniczący
tel. 24 2697 504
ul. Tumska 4 B, Płock 09-404, pokój , I piętro


V Wydział Gospodarczy
Anna Jaworska - kierownik sekretariatu
Beata Maciejewska - zastępca kierownika sekretariatu
fax 24 3603908
tel. 24 2697519
e-mail: gospodarczy@plock.sr.gov.pl
ul. Tumska 4 B, Płock 09-404, pokój 210, II piętro
tel. 24 2697516 - informacje w sprawach upadłościowych
tl. 24 2697514 - informacje w sprawach dotyczących Odziału Centralnej Informacji KRS, Monitor Sądowy i Gospodarczy oraz
informacje w sprawie wydawania nakazów zapłaty i przesyłania klauzul wykonalności.
SSR Jacek Leśniak - przewodniczący
ul. Tumska 4 B, Płock 09-404, pokój 211, II piętro


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Renata Łabiszewska - kierownik sekretariatu
Joanna Niedbała - zastępca kierownika sekretariatu
tel.: 24 2697450, 24 2680124
fax: 24 3603909
e-mail: hipoteka@plock.sr.gov.pl
Plac Narutowicza 6, 09-404 Płock, pokój 38 (parter)
Starszy Referendarz Sądowy Aleksandra Zielaskiewicz – przewodnicząca wydziału
tel. 24 2697449
Plac Narutowicza 6, 09-404 Płock, pokój 37 (parter)
Wydział zajmuje się:
Prowadzeniem Ksiąg Wieczystych dla miasta Płock oraz gmin:
- Bielsk
- Bodzanów
- Brudzeń Duży
- Bulkowo
- Mała Wieś
- Radzanowo
- Słupno
- Stara Biała
- Staroźreby
- Wyszogród


VII Wydział Karny
Wioletta Rutkowska - kierownik sekretariatu
Maria Cybulska - zastępca kierownika sekretariatu
tel. 24 2697470
fax 24 3603910
e-mail: karny7@plock.sr.gov.pl
plac Narutowicza 6 Płock 09-404, pokój 17, parter
SSR Magdalena Nowacka - przewodniczący
tel. 24 2697471
plac Narutowicza 6 Płock 09-404, pokój 18, parter


VIII Wydział Wykonywania Orzeczeń Karnych
Katarzyna Borowska - kierownik sekretariatu
Monika Grzanowicz - zastępca kierownika sekretariatu
tel. 24 2697439
fax 24 3603912
e-mail: wykonawczy@plock.sr.gov.pl
plac Narutowicza 6 Płock 09-404, pokój 27, parter
SSR Edyta Szafaryn - przewodniczący
tel. 24 2697438
plac Narutowicza 6 Płock 09-404, pokój 26, parter

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz