Sąd Rejonowy w Pińczowie

Godziny pracy:
 
Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Pińczowie:
- poniedziałek: 7:45 - 18:00
- wtorek - piątek: 7:45 - 15:45
Godziny pracy Sekretariatów Wydziałów:
poniedziałek: 7:45 – 18:00
wtorek – piątek: 7:45 – 15:45
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 8:00 – 18:00
wtorek – piątek: 8:00 – 15:45
Godziny pracy Biura Podawczego Sądu Rejonowego w Pińczowie:
poniedziałek-piątek: 7:45 – 15:45
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Pińczowie:
poniedziałek – piątek 9.00 - 12.00
   
Numery rachunków
Wpisy, opłaty, koszty, grzywny :
Narodowy Bank Polski O/Kielce

Sąd Rejonowy w Pińczowie - I Wydział Cywilny
97 1010 0055 1313 0050 5000 0001
Sąd Rejonowy w Pińczowie - II Wydział Karny
70 1010 0055 1313 0050 5000 0002
Sąd Rejonowy w Pińczowie - III Wydział Rodzinny i Nieletnich
43 1010 0055 1313 0050 5000 0003
Sąd Rejonowy w Pińczowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych
16 1010 0055 1313 0050 5000 0004

W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.

W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
31 1130 1192 0027 6154 0720 0005
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
06 1320 0022 0336 0000 0000 1064
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
04 1130 1192 0027 6154 0720 0006
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
33 1320 0022 0336 0000 0000 1063
Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
74 1130 1192 0027 6154 0720 0007
Konto Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych RODK:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
47 1130 1192 0027 6154 0720 0008
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
61 1130 1017 0021 1002 5490 0004
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.:
60 1320 0022 0336 0000 0000 1062
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
18 1130 1017 0021 1002 5490 0002
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
34 1130 1017 0021 1002 5490 0005
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
88 1130 1017 0021 1002 5490 0003
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
Bank Gospodarstwa Krajowego O/Kielce
45 1130 1017 0021 1002 5490 0001
Kod SWIFT
NBPL PLPW
Bank
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Kielcach
Ul. Warszawska 4625-312
Numer konta w formacie IBAN
PL27 1010 1238 0804 7722 3100 0000

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Izabela Żelichowska-Haptar
Kierownik Sekretariatu: Lidia Jezierska
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:
pok. nr 23, I piętro
ul. 3 Maja 12 a
Sąd Rejonowy w Pińczowie
tel. (41) 246-22-16
fax (41) 246-22-12
e-mail: cywilny@pinczow.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa wydziału:
W sprawach o roszczenia pieniężne o wartości nie przekraczającej 75 000 zł, w sprawach nieprocesowych bez ograniczenia wartości.
Właściwość miejscowa wydziału:
Obejmuje miasto Pińczów oraz gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota
   
II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Siemińska
Kierownik Sekretariatu: Anna Rusak
Sekretariat II Wydziału Karnego:
pok. nr 1, parter
ul. 1 Maja 10
Sąd Rejonowy w Pińczowie
tel. (41) 246-22-41
fax (41) 246-22-52
e-mail: karny@pinczow.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa wydziału:
Rozpoznawanie spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Anna Zelek
Kierownik Sekretariatu (tę funkcję sprawuje tymczasowo): Beata Stawiarska
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
pok. nr 37, II piętro
ul. 3 Maja 12 a
Sąd Rejonowy w Pińczowie
tel. (41) 246-22-08
fax (41) 246-22-12
e-mail: rodzinny@pinczow.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa wydziału:
Sprawy dotyczące rodziny i małoletnich dzieci na podstawie Kodeksu karnego i opiekuńczego z dnia 25.02.1964 r., z wyłączeniem spraw o rozwód i separację. Sprawy dotyczące czynów karalnych popełnionych przez nieletnich, o demoralizację - na podstawie ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. Orzeka także w sprawach o leczenie psychiatryczne na podst. ustawy z 19.08.1994 r. o ocenie zdrowia psychicznego a także w sprawach o leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu na mocy ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: ref. sądowy Agnieszka Matura-Rek
Kierownik Sekretariatu: Barbara Kukla
Sekretariat IV Wydziału Ksiąg Wieczystych:
pok. nr 1, parter
ul. 3 Maja 12 a
Sąd Rejonowy w Pińczowie
tel. (41) 246-22-34
fax (41) 246-22-12
e-mail: ksiegi@pinczow.sr.gov.pl
Właściwość rzeczowa wydziału:
Zakładanie i prowadzenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości położonych w obszarze właściwości miejscowej sądu.

Obejmuje miasto Pińczów oraz gminy: Pińczów, Działoszyce, Kije, Michałów, Złota

Wszystkie informacje udzielane są pod numerami telefonów:
telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta w Krakowie,
nr infolinii: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub nr 12 286-32-83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych).

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz