Sąd Rejonowy w Pile

GODZINY URZĘDOWANIA
Godziny urzędowania Sądu i pracy Biura Obsługi Interesantów
w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30

Biuro podawcze
w poniedziałek w godzinach od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00

Czytelnia akt
od poniedziału do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00

Kasa sądu
w poniedziałek w godzinach od 8.00 do 15.00 i od 16.00 do 18.00
od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
w ostatnim dniu roboczym miesiąca kasa czynna do godziny 14.00


KONTA BANKOWE
Uwaga! Opłaty dotyczące informacji z Krajowego Rejestru Karnego należy wnosić bezpośrednio na konto Ministerstwa Sprawiedliwości.
numer konta (koszty, wpisy)
NBP Poznań 19 1010 1469 0050 7622 3100 0000
numer konta (zaliczki)
BGK O/Piła 87 1130 1046 0016 0073 6320 0001
numery kont (depozyty)
odpowiednio dla walut, obowiązujące od dnia 01 stycznia 2015 r.
PLN 67 1130 1017 0021 1001 5390 0004
USD 40 1130 1017 0021 1001 5390 0005
EUR 24 1130 1017 0021 1001 5390 0002
CHF 51 1130 1017 0021 1001 5390 0001
GBP 94 1130 1017 0021 1001 5390 0003
numer konta Urzędu Miasta Piły (opłaty od pełnomocnictw)
PKO BP 09 1020 4027 0000 1202 1119 3291

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący: SSR Dariusz Małecki
Kierownik sekretariatu: Magdalena Kryka
pokój 211
telefon 67 35 22 810
faks 67 35 22 811


II Wydział Karny
Przewodniczący: SSR Jerzy Paliwoda
Kierownik sekretariatu: Bożena Zielińska
pokój 321
telefon 67 35 22 820
faks 67 35 10 377
Wykonywanie orzeczeń
pokój 316 i 317
telefon 67 55 22 826 (sprawy wykonawcze)
telefon 67 35 22 828 (sprawy dotyczące należności sądowych)
faks 67 35 22 826


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący: SSR Agnieszka Dębek-Brelik
Kierownik sekretariatu: Marta Iwanowicz
pokój 225
telefon 67 35 22 830
faks 67 35 22 831


IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Przewodniczący: SSR Aldona Ewertowska-Kraska
Kierownik sekretariatu: Wioletta Mróz
pokój 222
telefon 67 35 22 840
faks 67 35 22 841


V Wydział Gospodarczy
Przewodniczący: SSR Jerzy Baszak
Kierownik sekretariatu: Violetta Ciba
pokój 312
telefon 67 35 22 850
faks 67 35 22 851


VI Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący: starszy referendarz Wioleta Róża
Kierownik sekretariatu: Urszula Stępowska
pokój 101
telefon 67 35 22 860
faks 67 35 22 861

Organ odwoławczy

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz