Sąd Rejonowy w Oświęcimiu

Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta
udziela podstawowych informacji interesantom – telefonicznie
pod numerem infolinii:
801 800 122
(dla telefonów stacjonarnych),lub pod numerem:
12 286 32 83
(dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta czynne jest i udziela informacji:
w poniedziałek w godzinach 7.30 – 18.00 oraz
od wtorku do piątku w godzinach 7.30 – 16.00
Czytelnia Sądu Rejonowego:
tel. 33 847 55 06

Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7:30 - 15:30
Sekretariaty Sądu Rejonowego:
w poniedziałek 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:00
(z wyłączeniem sekretariatu VI Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Kętach, który jest czynny:
w poniedziałek 8:00 - 16:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:00)
Biuro Podawcze Sądu Rejonowego:
w poniedziałek 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:00
Biuro Obsługi Interesantów:
w poniedziałek 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:30
Czytelnia Sądu Rejonowego:
w poniedziałek 8:00 - 18:00
od wtorku do piątku 8:00 - 15:00
Kasa Sądu Rejonowego:
od poniedziałku do piątku 8:00 - 15:00
z przerwami 11:00-11:15 i 13:15-13:30
a w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca: od 8:00 do 11:00


Numery kont bankowych
- Opłaty, koszty, grzywny :
07 1010 1270 0060 3122 3100 0000
- Sumy depozytowe w złotych (poręczenia majątkowe, kaucje, wadia, zabezpieczenia)
61 1130 1017 0021 1000 6090 0004
- Sumy na zlecenie w złotych (zaliczki na: biegłych sądowych, kuratorów i tłumaczy przysięgłych)
44 1010 1270 0060 3113 9800 0000
- Rachunek Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej
53 1130 1091 0003 9094 1020 0001
W przypadku wpłat dokonywanych przelewem niezbędne jest podanie w tytule płatności dokładnej sygnatury sprawy

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału SSR Elżbieta Witkowska
Zastępca Przewodniczącego Wydziału SSR Małgorzata Sadło
Kierownik Sekretariatu Wydziału Dorota Baka


II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału SSR Anita Szczerbowska - Pradid
Kierownik Sekretariatu Wydziału Jolanta Wojtaszczyk
Sekcja Wykonania Orzeczeń w II Wydziale Karnym
Kierownik Sekcji SSR Agnieszka Pawłowska
Kierownik Sekretariatu Sekcji Urszula Czebieniak


III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału SSR Bożena Urbańczyk-Szkuta
Kierownik Sekretariatu Wydziału Bożena Świst


V Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału RSR Agnieszka Kliś-Kowalska
Kierownik Sekretariatu Wydziału Żaneta Galas


VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału SSR Danuta Hadka
Kierownik Sekretariatu Wydziału Ewa Węglarz

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Źródło

Ostatnia aktualizacja