Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej
-poniedziałek 7.30 - 18.00
-wtorek - piątek 7.30 - 15.00

Godziny przyjęć interesantów:
-poniedziałek 9:00 - 18:00
-wtorek - piątek 9:00-15:00

Wydziały

I Wydział Cywilny
Kierownik Sekretariatu
Justyna Chmielnicka pok. nr 21
tel: (29) 746-89-51
tel: (29) 746-89-50
e-mail: cywilny@ostrowmaz.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30-18:00
-wtorek - piątek 7:30-15:30

II Wydział Karny
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Marciniak pok. nr 15
tel: (29) 746-89-55
tel: (29) 746-89-54
e-mail: karny@ostrowmaz.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30-18:00
-wtorek - piątek 7:30-15:30

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Kierownik sekretariatu
p.o Urszula Ilczuk pok. nr 15
tel: (29) 746-89-67
tel: (29) 746-89-66
e-mail: rodzinny@ostrowmaz.sr.gov.pl
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30-18:00
-wtorek - piątek 7:30-15:30

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Kierownik sekretariatu
Barbara Sienkiewicz pok. nr 3
tel: (29) 746-89-75
e-mail: wieczyste@ostrowmaz.sr.gov.pl
Biuro podawcze ( przyjmowanie interesantów) Ksiąg Wieczystych
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorku - piątku 8:00 - 14:30
Godziny urzędowania sekretariatu
-poniedziałek 7:30-18:00
-wtorek - piątek 7:30-15:30

Źródło

Ostatnia aktualizacja