Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim

Godziny pracy
   
Godziny urzędowania (pracy) Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:

poniedziałek: 7:30 - 18:00 (przy czym pracownicy sekretariatów wydziałów, oddziałów, samodzielne stanowiska pracują od godz. 7:30 do godz. 15:30)
wtorek - piątek: 7:30 - 15:30
 
Godziny urzędowania Biura Obsługi Interesantów
poniedziałek 7:30 - 18:00 przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 do godz. 17:45
wtorek - piątek 7:30 - 15:30 przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 do godz. 15:15
Przerwa: 11:00 - 11:15
 
Godziny urzędowania Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 do godz. 15:15
Przerwa: 11:00 - 11:15
 
Godziny pracy Biura Podawczego:
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 do godz. 15:15
ostatni dzień roboczy miesiąca 7:30 - 13:30
Przerwa: 11:00 - 11:15
 
Ekspozytura Centralnej Informacji Wydziału Ksiąg Wieczystych
poniedziałek - piątek 7:30 - 15:30 przy czym przyjmowanie interesantów od godz. 7:30 do godz. 15:15
Przerwa: 11:00 - 11:15
 
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim
poniedziałek - piątek 9:00 - 13:30
ostatni dzień roboczy miesiąca 9:00 - 12:00
w ostatnim dniu roboczym danego roku Kasa nieczynna (inwentaryzacja)
Przerwa: 11:00 - 11:15
   
Numery Rachunków
 
Wykaz aktualnych rachunków bankowych Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim:
 
Konto dochodów budżetowych:
(wpisy, opłaty, grzywny)
NBP Oddział Okręgowy w Kielcach
16 1010 1238 0810 6722 3100 0000
kod BIC NBPLPLPW
 
Konto sum depozytowych:
(poręczenia i zabezpieczenia majątkowe, wadia)
Bank Gospodarstwa Krajowego
55 1130 1017 0021 1002 5890 0004 (wpłaty w PLN) kod SWIFT GOSKPLPW
28 1130 1017 0021 1002 5890 0005 (wpłaty w USD) kod SWIFT GOSKPLPW
12 1130 1017 0021 1002 5890 0002 (wpłaty w EUR) kod SWIFT GOSKPLPW
39 1130 1017 0021 1002 5890 0001 (wpłaty w CHF) kod SWIFT GOSKPLPW
82 1130 1017 0021 1002 5890 0003 (wpłaty w GBP) kod SWIFT GOSKPLPW
 
Konto sum na zlecenie:
(zaliczki na wynagrodzenia biegłych, tłumaczy, kuratorów)
BGK Oddział w Kielcach
06 1130 1192 0027 6158 9820 0002 kod SWIFT GOSKPLPW
 
Konto Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej:
(nawiązki)
BGK Oddział w Kielcach
33 1130 1192 0027 6158 9820 0001 kod SWIFT GOSKPLPW
 
UWAGA!!!

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać :
- imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwę Sądu i Wydziału,
- dokładną sygnaturę sprawy.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych.
Przewodniczący Wydziału: SSR Iwona Waśniewska
Kierownik Sekretariatu: Beata Krzeszowska
Sekretariat:
pok. nr 143, I piętro
ul. Kościuszki 1
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
fax: (41) 246 20 03
Wydział nie udziela informacji w sprawach
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Iwona Waśniewska
SSR Tomasz Gawlik
SSR Łukasz Stencel
SSR Justyna Burda
SSR Kinga Kosiarz – Michalska
SSR Anna Wołczyk
SSR Joanna Zięba
SSR Elżbieta Niebutkowska
   
II Wydział Karny
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego.
Przewodniczący Wydziału: SSR Dariusz Barczak
Kierownik Sekretariatu: Sławomir Bródka
Sekretariat:
pok. nr 118, piętro I
ul. Kościuszki 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
fax: (41) 246 20 04
Wydział nie udziela informacji w sprawach
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Dariusz Barczak
SSR Piotr Baraniak
SSR Grzegorz Matuszewski
SSR Artur Kołodziej
SSR Leszek Madej
SSR Jolanta Iwon
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Właściwy do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa rodzinnego.
Przewodniczący Wydziału: SSR Paweł Musiał
Kierownik Sekretariatu: Krystyna Grzesiak
Sekretariat:
pok. nr 161, piętro I
ul. Kościuszki 1
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
fax: (41) 246 20 05
Wydział nie udziela informacji w sprawach
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
W wydziale orzekają następujący sędziowie:
SSR Beata Winczakiewicz
SSR Mirosława Bąkowska – Kudelska
SSR Paweł Musiał
   
IV Wydział Pracy
Właściwy do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy.
Przewodniczący Wydziału: SSR Elżbieta Niebutkowska
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Grudniewska
Sekretariat:
pok. nr 219, II piętro
ul. Kościuszki 1
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
fax: (41) 246 20 06
Wydział nie udziela informacji w sprawach
Informację telefoniczną można uzyskać poprzez Telefoniczne Biuro Obsługi Interesanta – uruchomione numery infolinii to: 801 800 122 (dotyczy tylko telefonów stacjonarnych) lub 12 286 32 83 (dla telefonów stacjonarnych i komórkowych)
W wydziale orzeka:
SSR Elżbieta Niebutkowska
   
V Wydział Ksiąg Wieczystych
Właściwy do rozpoznawania spraw wieczystoksięgowych.
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Tatiana Dziwik
Kierownik Sekretariatu: Justyna Olichwirowicz - Turek
Sekretariat:
pok. nr 165, I piętro
ul. Kościuszki 1
Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim
Informacje udzielane są pod numerem telefonu:
(41) 246 20 45 (Centralna Informacja)
(41) 246 20 07 (Kierownik Sekretariatu)
fax: (41) 265-24-54
W wydziale orzekają:
referendarz sądowy Tatiana Dziwik
referendarz sądowy Zbigniew Malik

Źródło

Ostatnia aktualizacja