Sąd Rejonowy w Żorach

Sąd Rejonowy w Żorach urzęduje w godzinach:
-poniedziałek 7:30 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Punkt Obsługi Interesanta jest czynny
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00
tel.: (32) 475 96 69

Kasa Sądu jest czynna w godzinach:
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 7:45 - 14:45

Biuro podawcze Sądu czynne
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Biuro podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych czynne
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 7:30 - 14:30

Wydziały

I Wydział Cywilny
Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Kierownik sekretariatu
Ewa Szczepańska pok. 211 (piętro I)
tel.:: (32) 47 59 651
e-mail: cywilny@zory.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

II Wydział Karny
Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Kierownik sekretariatu
Anita Salamon pok. 225 (piętro I)
tel.: (32) 47 59 641
(32) 47 59 240
e-mail: karny@zory.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Sekcja Wykonawcza II Wydziału Karnego
Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Kierownik sekretariatu
Beata Kwietniewska pok. 221 (piętro I)
tel.: (32) 47 59 643
e-mail: sekcja.wykonawcza@zory.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Zawierucha pok. 232 (piętro I)
tel.: (32) 47 59 681
fax: (32) 47 59 684
e-mail: rodzinny@zory.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Al. Jana Pawła II 15,
44-240 Żory
Kierownik sekretariatu
Bernadeta Marszolik pok. 106 (parter)
tel.: (32) 47 59 631
e-mail: ksiegiwieczyste@zory.sr.gov.pl
Godziny przyjmowania interesantów
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00
Przeglądanie ksiąg wieczystych
-poniedziałek 8:00 - 18:00
-wtorek - piątek 8:00 - 15:00

Organ odwoławczy

Sprawuje nadzór nad

Źródło

Ostatnia aktualizacja