Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim

GODZINY

I Wydział Cywilny
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.30-14.30 i 15.00-18.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7.30-13.30
II Wydział Karny
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.30-14.30 i 15.00-18.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7.30-13.30
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7..30-13.0 i 15.00-18.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7.30-13.30
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7.30-14.30 i 15.00-18.00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7.30-13.30
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
Godziny przyjęć interesantów: 8.30-15.00
Samodzielna Sekcja Administracyjna
Godziny przyjęć interesantów: 7.30-15.30
Kasa Sądowa
zastępczą obsługę kasową prowadzi Bank Spółdzielczy w Opolu Lubelskim

KONTA BANKOWE
Numer konta, na które należy wpłacać opłaty sądowe i koszty
Sąd Okręgowy w Lublinie
NIP: 712-19-34-656
Wpłaty należy kierować na rachunki przypisane do konkretnego Wydziału.
NBP O/O Lublin
09 1010 0055 1013 0050 1400 0000 Ogólny
79 1010 0055 1013 0050 1400 0001 I Wydział Cywilny
52 1010 0055 1013 0050 1400 0002 II Wydział Karny

25 1010 0055 1013 0050 1400 0003 III Wydział Rodzinny i Nieletnich
95 1010 0055 1013 0050 1400 0004 IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Lublinie
87 1130 1206 0028 9102 8420 0003
rachunek funduszu socjalnego
96 1130 1017 0021 1002 6390 0004
rachunek sum depozytowych PLN
69 1130 1017 0021 1002 6390 0005
rachunek sum depozytowych USD
53 1130 1017 0021 1002 6390 0002
rachunek sum depozytowych EURO
80 1130 1017 0021 1002 6390 0001
rachunek sum depozytowych CHF
26 1130 1017 0021 1002 6390 0003 BGK
rachunek sum depozytowych GBP
60 1130 1206 0028 9102 8420 0004 BGK
rachunek sum na zlecenie (zaliczki ) w postępowaniu cywilnym
49 1130 1206 0028 9102 8420 0008 BGK
rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej FPPoPP
UWAGA! W przypadku dokonywania przelewów bankowych i przekazów pocztowych prosimy o wskazywanie sygnatury akt i tytułu wpłaty.

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Utworzony do rozpoznawania spraw z zakresu prawa cywilnego
Przewodniczący: Katarzyna Tarkowska - Miksza
Kierownik Sekretariatu: Małgorzata Maciąg
e-mail: w1.cywilny@opolelubelskie.sr.gov.pl
Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 46
Sekretariat Wydziału: pokój nr 13, tel/fax 0 81 827 26 95
Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 7:30-13:30 i 15:00-18:00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30-14:30
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Tarkowska-Miksza Katarzyna
SSR Krzak Adam
ASR Petkiewicz Jakub

II WYDZIAŁ KARNY
Utworzony do rozpoznawania spraw z zakresu prawa karnego, w tym spraw o wykroczenia
Przewodniczący: Anna Dyczewska-Lizon
Kierownik Sekretariatu: Jolanta Szafran
e-mail: w2.karny@opolelubelskie.sr.gov.pl
Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 46
Sekretariat Wydziału: pokój nr 10, tel/fax 0 81 827 31 74
Godziny przyjęć interesantów:

Poniedziałek: 7:30-13:30 i 15:00-18:00

Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30-14:30
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Dyczewska-Lizon Anna
SSR Gorgol Marek
SSR Jaguś Anna
SSR Obel-Nieróbca Agnieszka

III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Utworzony do rozpoznawania spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, a także należące do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw
Przewodniczący: Radoslaw Pomorski
Kierownik Sekretariatu: Ewa Giza
e-mail: w3.rodzinny@opolelubelskie.sr.gov.pl
Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Stary Rynek 46
Sekretariat Wydziału: pokój nr 7, tel/fax 0 81 827 41 84
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30-13:30 i 15:00-18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30-14:30
Sędziowie orzekający w wydziale:
SSR Pomorski Radosław
SSR Franczak Małgorzata

IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Utworzony do prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego
Przewodniczący: referendarz Anna Karyś - Włodek
Kierownik Sekretariatu: Anna Bitkowska
e-mail: w4.ksiegi@opolelubelskie.sr.gov.pl
Adres: 24-300 Opole Lubelskie, ul. Józefa Piłsudskiego 12
Sekretariat Wydziału: I piętro, tel/fax 0 81 827 28 54
Godziny przyjęć interesantów:
Poniedziałek: 7:30-13:30 i 15:00-18:00
Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek: 7:30-14:30
Sędziowie orzekający w wydziale:
referendarz Karolina Białek

Źródło

Ostatnia aktualizacja