Sąd Rejonowy w Opolu

GODZINY URZĘDOWANIA SĄDU
Godziny urzędowania:
poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7:30 do 15:30

Biuro Obsługi Interesantów Sądu Rejonowego w Opolu
ul. Ozimska 60a
pokój 26, parter

Przyjmowanie stron:
Poniedziałek 8.00-17.30
Od wtorku do piątku: 8.00-15.00

Kasa Sądu Rejonowego w Opolu:
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
pokój 47, parter
od poniedziałku do piątku
od 8:00 do 15:00


KONTA BANKOWE
Konto dochodów budżetowych
NBP O/O w Opolu, nr: 24 1010 1401 0013 9722 3100 0000
koszty sądowe, wpisy, grzywny, opłaty sądowe, monitor sądowy, opłaty za odpisy z Ksiąg Wieczystych i Krajowego Rejestru Sądowego
Konto sum na zlecenie
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu, nr: 42 1130 1219 0026 3110 4720 0003
wpłaty dotyczące zaliczek na koszty postępowania sądowego (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków, ogłoszenia).
Konto sum depozytowych
Wpłaty sum depozytowych, m in. poręczenia majątkowe, kaucje, wadia
Dla Sądu Rejonowego w Opolu rachunkiem właściwym do dokonywania wpłat będzie rachunek Banku Gospodarstwa Krajowego, nr: 73 1130 1017 0021 1002 4690 0004

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący I Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Jan Papka
przyjmuje strony w czwartki w godz. od 9.00 do 13.00
Zastępca Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego
Sędzia Sądu Rejonowego Izabela Sobczak-Plewa
Informacje o sprawach rozpoznawanych w I Wydziale Cywilnym udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 401
Sekretariat
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
pok. 109, I piętro
fax: 77 54 15 440
tel.: 77 54 15 810
e-mail: cywilny@opole.sr.gov.pl


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący II Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego Piotr Wieczorek
przyjmuje strony we wtorki i czwartki w godz. od 8.00 do 14.00
Zastępca Przewodniczącego II Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego Krzysztof Turczyński
Informacje o sprawach rozpoznawanych w II Wydziale Karnym udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 403
Sekretariat
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
pok. 207, II piętro
fax: 77 54 15 418
tel.: 77 54 15 425
e-mail: 2karny@opole.sr.gov.pl


III WYDZIAŁ RODZINNY
Przewodniczący III Wydziału Rodzinnego
Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Jakuszewska
przyjmuje strony po uprzednim umówieniu się w sekretariacie wydziału w środy w godz. od 10.00 do 12.00
pok. 124, I piętro
Informacje o sprawach rozpoznawanych w III Wydziale Rodzinnym udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 402
Sekretariat Wydziału
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
pok. 123, I piętro
fax: 77 54 15 431
tel.: 77 54 15 452
e-mail: rodzinny@opole.sr.gov.pl


IV WYDZIAŁ PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Przewodniczący IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędzia Sądu Rejonowego Monika Krzysztofik- Sikora
przyjmuje strony we wtorki w godz. od 10.00 do 12.00
Zastępca Przewodniczącego IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
Sędzia Sądu Rejonowego Ewa Misiejczuk
Informacje o sprawach rozpoznawanych w Wydziale IV Pracy I Ubezpieczeń Społecznych udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 402
Sekretariat Wydziału
pok. 141, I piętro
fax: 77 54 15 465
tel.: 77 54 15 421
e-mail: pracy@opole.sr.gov.pl


V WYDZIAŁ GOSPODARCZY
Przewodniczący V Wydziału Gospodarczego
Sędzia Sądu Rejonowego Wojciech Maślankiewicz
przyjmuje strony w poniedziałki w godz. od 10.00 do 12.00
pok. 234,II piętro
Zastępca Przewodniczącego V Wydziału Gospodarczego
Sędzia Sądu Rejonowego Katarzyna Goreczka
Informacje o sprawach rozpoznawanych w V Wydziale Gospodarczym udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 401
Sekretariat Wydziału
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
pok. 231, II piętro
fax: 77 54 15 439
tel.: 77 54 15 475
e-mail: gospodarczy@opole.sr.gov.pl


VI WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Starszy Referendarz Sadowy Urszula Mikzińska
przyjmuje strony we wtorki i czwartki w godz. od 9.00 do 12.00
Zastępca Przewodniczącego VI Wydziału Ksiąg Wieczystych
Starszy Referendarz Sądowy Renata Mączka
Sekretariat Wydziału
pok. 30, parter
tel: 77 54 15 495
fax: 77 54 15 496
e-mail: kw@opole.sr.gov.pl


VII WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący VII Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego Adam Szokalski
przyjmuje strony w czwartki w godz. od 9.00 do 10.30
Zastępca Przewodniczącego VII Wydziału Karnego
Sędzia Sądu Rejonowego Amanda Leśniewska
Informacje o sprawach rozpoznawanych w Wydziale I Cywilnym udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 403
Sekretariat Wydziału
pok. 208, II piętro
fax: 77 54 15 456
tel.: 77 54 15 426
e-mail: 7karny@opole.sr.gov.pl


VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY - KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
45-359 Opole
ul. Plebiscytowa 3a.
tel. 77 541 96 20
tel./fax: 77 454 38 34
e-mail: krs@opole.sr.gov.pl
Przewodniczący VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego
Starszy Referendarz Sądowy Katarzyna Szulc
45-359 Opole, ul. Plebiscytowa 3a, pok. 205
przyjmuje strony w czwartki
w godzinach od 10.00 - 12.00
Zastępca Przewodniczącego VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego
Starszy Referendarz Sądowy Izabela Chlipała-Sasim
pok. 208
Kierownik Sekretariatu VIII Wydział Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego
Łucja Zwierzyna
pok. 207
tel.: 77 54 19 600
Biuro Podawcze VIII Wydziału Gospodarczego - Krajowego Rejestru Sądowego
pok. 214
przyjmuje dokumenty
w poniedziałek w godz. 8:00 – 17:30
wtorek - piątek w godz. 8:00 – 15:00


IX WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący Wydziału
Sędzia Sądu Rejonowego Małgorzata Garbowicz
przyjmuje strony we wtorki w godz. od 10.00 do 12.00
Informacje o sprawach rozpoznawanych w Wydziale IX Cywilnym udziela Biuro Obsługi Interesanta pod numerem telefonu: 77 54 15 401
Sekretariat Wydziału
ul. Ozimska 60a
45-368 Opole
pok. 107, I piętro
fax: 77 54 15 409
tel.: 77 54 15 416
e-mail: 9cywilny@opole.sr.gov.pl

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz