Sąd Rejonowy w Opatowie

Godziny pracy Sądu Rejonowego w Opatowie:
poniedziałek: 7:30 - 18:00
wtorek - piątek: 7:30- 15:30
 
Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek: 7:45 - 17:45
wtorek - piątek: 7:45 - 15:15
 
Godziny pracy Kasy Sądu Rejonowego w Opatowie:
8:45 - 11:00
   
Numery kont bankowych
Wpisy, opłaty, koszty, grzywny:
 
I WYDZIAŁ CYWILNY:
60 1010 0055 1313 0050 1000 0001
II WYDZIAŁ KARNY:
33 1010 0055 1313 0050 1000 0002
III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH:
06 1010 0055 1313 0050 1000 0003
IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH:
76 1010 0055 1313 0050 1000 0004
 
W tytule przelewu prosimy podawać nazwę wydziału, sygnaturę (jeżeli jest znana) oraz dokładny opis czego dotyczy wpłata.
W przypadku wpłaty za inną osobę (podmiot) należy podać kogo dotyczy wpłata.
 
Numery rachunków bankowych

Zaliczki na koszty wynagrodzenia biegłych i kuratorów, rejestr spadkowy:
BGK O/Kielce 31 1130 1192 0027 6154 0720 0005
 
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.: 06 1320 0022 0336 0000 0000 1064
 
Nawiązki dotyczące Funduszu PP
BGK O/Kielce
04 1130 1192 0027 6154 0720 0006
 
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.: 33 1320 0022 0336 0000 0000 1063
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w PLN:
BGK O/Kielce 61 1130 1017 0021 1002 5490 0004
 
Wpłaty gotówkowe w placówkach pośrednika kasowego Banku Pocztowego S.A.: 60 1320 0022 0336 0000 0000 1062
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w Euro:
BGK O/Kielce 18 1130 1017 0021 1002 5490 0002
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w USD:
BGK O/Kielce 34 1130 1017 0021 1002 5490 0005
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w GBP:
BGK O/Kielce 88 1130 1017 0021 1002 5490 0003
 
Poręczenia i zabezpieczenia majątkowe - wpłaty w CHF:
BGK O/Kielce 45 1130 1017 0021 1002 5490 0001
  

UWAGA!!!

Dokonując wpłaty na powyższe rachunki przelewem należy podać :

- imię i nazwisko wpłacającego,
- nazwę Sądu i Wydziału,
- dokładną sygnaturę sprawy.

Wydziały

I Wydział Cywilny
Przewodniczący Wydziału: SSR Andrzej Domańczyk

Sekretariat:

Kierownik Sekretariatu: Ewa Modras

pok. nr 102 (I pietro)

ul. Plac Obrońców Pokoju 18

27 - 500 Opatów

tel: (15) 86 82 788 wew. 206

tel: (15) 86 82 798 wew. 206

tel: (15) 86 82 799 wew. 206

fax: (15) 86 82 602

 
]Właściwość Wydziału:

Sprawy I instancji ze stosunków cywilnych: zobowiązania, prawo rzeczowe , prawo spadkowe, sprawy egzekucyjne.
   
II Wydział Karny
Przewodniczący Wydziału: SSR Artur Łukawski

Sekretariat:

Kierownik Sekretariatu: Rafał Filipiak

pok. nr 107

ul. Plac Obrońców Pokoju 18

27 - 500 Opatów

tel: (15) 86 82 788 wew. 213

tel: (15) 86 82 798 wew. 213

tel: (15) 86 82 799 wew. 213

fax: (15) 86 82 602

 

Właściwość Wydziału:

Do rozpoznawania spraw karnych I instancji, rozstrzyganie w II instancji środków odwoławczych od orzeczeń prokuratorskich oraz postępowanie wykonawcze w zakresie wydawanych w wydziale orzeczeń.
   
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Przewodniczący Wydziału: SSR Marcin Bąk

Sekretariat:

Kierownik Sekretariatu: Katarzyna Czosnek

pok. nr 202 (II piętro)

ul. Plac Obrońców Pokoju 1827 - 500 Opatów

tel: (15) 86 82 788 wew. 301

tel: (15) 86 82 798 wew. 301

tel: (15) 86 82 799 wew. 301

fax: (15) 86 82 602

 

Właściwość Wydziału:

Sprawy z zakresu prawa rodzinnego (bez rozwodów) i opiekuńczego.
1. Sprawy dotyczące nieletnich, w szczególności: pochodzenie dziecka, alimenty,
2. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej, o przysposobienie, rozstrzyganie istotnych spraw dziecka i rodziny w razie braku porozumienia między rodzicami, ustalenie kontaktu z małoletnim, opieka, kuratela.
3. Sprawy o leczenie odwykowe osób uzależnionych.
4. Sprawy z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
   
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
Przewodniczący Wydziału: Referendarz sądowy Piotr Masternak

Kierownik Sekretariatu: Urszula Luśtan

pok. nr 22

ul. Plac Obrońców Pokoju 18

27 - 500 Opatów

tel: (15) 86 82 788 wew. 108

tel: (15) 86 82 798 wew. 108

tel: (15) 86 82 799 wew. 108

fax: (15) 86 82 602

 

Właściwość Wydziału:

Prowadzenia ksiąg wieczystych oraz innych spraw cywilnych z zakresu postępowania wieczystoksięgowego.

Źródło

Ostatnia aktualizacja