Sąd Rejonowy w Olsztynie

Godziny urzędowania
-poniedziałek 7:00 - 18:00
-wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Czytelnia akt
- przy ul. Dąbrowszczaków 44 udostępnia akta spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, VII Wydział Karny i X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Olsztynie.
-przy ul. Towarowej 9 udostępnia akta spraw prowadzonych przez I Wydział Cywilny, II Wydział Karny, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydział Gospodarczy, VII Wydział Karny, IX Wydział Karny i X Wydział Cywilny Sądu Rejonowego w Olsztynie tylko i wyłącznie osobom prowadzącym badania w celach naukowych mającym pisemną zgodę Prezesa Sądu na przeglądanie akt.
-ul. Partyzantów 70 udostępnia akta spraw prowadzonych przez IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych i VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Przyjmowanie interesantów
-poniedziałek - piątek 7.30 - 14.30
(z zastrzeżeniem, że ostatnie zamówienie akt i przeglądanie akt następuje o godzinie 14.00)
W poniedziałki po godzinie 15.00 akta udostępniane są stronom w Sekretariatach Wydziałów, po uprzednim umówieniu się z kierownikiem sekretariatem wydziału.

Biuro Podawcze
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
parter
tel.: (89) 52 30 285
(89) 52 30 286
Godziny pracy:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

Wydziały

I Wydział Cywilny
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu:
Krystyna Rogalska piętro III
tel.: (89) 523-01-55
fax: (89) 523-02-74
e-mail: Icywilny@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

II Wydział Karny
ul. Dabrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu:
Anna Chodor pok. 158 (piętro I)
tel.: (89) 523-01-75
(89) 523-01-48
(89) 523-01-42
fax: (89) 523-01-07
e-mail: IIkarny@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
ul. Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Małgorzata Weidner pok. 20 (parter)
tel.: (89) 5230 205
fax.: (89) 5230 220
e-mail: IIIrodzinny@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych
ul. Partyzantów 70
10-001 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Dorota Kuczyńska pok. 102 (I piętro)
tel.: (89) 521-17-46
e-mail: IVpracy@olsztyn.sr.gov.pl
Sekretariat do spraw pracowniczych
pok. 106 I p.
tel/fax: 89 521-17-66
Sekretariat do spraw ubezpieczeniowych
pok. 103 I piętro
tel.: (89) 521-17-61
Protokolanci
pok. 112 I p.
tel.: (89) 521-17-53

V Wydział Gospodarczy
ul. Artyleryjska 3c
10-165 Olsztyn
Agnieszka Gnoza pok. 117 (parter)
tel.: (89) 67 60 302
(89) 67 60 304
(89) 67 60 305
fax: (89) 67 60 341
e-mail: Vgospodarczy@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny pracy
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00
Sekcja ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych
Kierownik Sekretariatu:
Ewa Janus pok. 114 (parter)
tel.: (89) 6760306
Godziny pracy:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

VI Wydział Ksiąg Wieczystych
ul.Dąbrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Alicja Sadowska pok. nr 5 (parter)
tel.: (89) 523 02 81
fax: (89) 523 02 01
e-mail: VIkw@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

VII Wydział Karny
ul.Dabrowszczaków 44
10-543 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu
Lucyna Kuryłowicz pok. 140 (piętro I)
tel.: (89) 523-01-60
(89) 523-01-57
fax: (89) 523-02-75
e-mail: VIIkarny@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

VIII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego
ul. Partyzantów 70
10-523 Olsztyn
tel.: (89) 521-17-59
(89) 521-17-65
(89) 521-17-69
(89) 521-17-56
(89) 521-17-58
Kierownik Sekretariatu
Beata Kursa pok. 202
tel.: (89) 52 11 754
fax: (89) 53 54 152
e-mail: krs.olsztyn8@olsztyn.sr.gov.pl
e-mail: beata.kursa@olsztyn.sr.gov.pl
W wydziale funkcjonuje:
-Sekcja I - rejestr przedsiębiorców pok. 207
-Sekcja II - rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pok. 212 tel. (89) 5211764
Przeglądanie akt (z wcześniejszym zamówieniem)
tel.: (89) 52 11 732
(89) 52 11 741
Oddział Centralny Informacji KRS (odpisy)
tel.: (89) 52 11 742
-poniedziałek 7.00-18.00
-wtorek - piątek 7.00-15.00
Punkt przyjmowania Ogłoszeń do Monitora Sądowego i Gospodarczego
tel.: (89) 52 11 742
-poniedziałek - piątek 7.00-15.00
e-maonitor: monitor@olsztyn.sr.gov.pl

IX Wydział Karny
ul.Dąbrowszczaków 33
10-001 Olsztyn
Kierownik Sekretariatu:
Nina Bełej pok. 2
tel.: (89) 534-07-22
fax: (89) 534-90-14
e-mail: IXkarny@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00 - 18:00
-wtorek-piątek 7:00 - 15:00

X Wydział Cywilny
ul. Dąbrowszczaków 44
10-900 Olsztyn
Kierownik Wydziału
Barbara Roman (piętro III)
pok. 337-339, 322, 326, 328, 331, 333, 227
tel.: (89) 523-01-10
(89) 523-01-83
(89) 523 01-79
(89) 523-01-17
(89) 523-02-16
(89) 523-01-80
(89) 523-01-96
fax wydziałowy (89) 523-01-23
e-mail: Xcywilny@olsztyn.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
-poniedziałek 7:00-18:00
-wtorek-piątek 7:00-15:00

Źródło

Ostatnia aktualizacja