Sąd Rejonowy w Olkuszu

GODZINY
1. Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Olkuszu
w poniedziałki od godz. 7.30 - 18.00
od wtorku do piątku od godz. 7.30 - 15.30
2. Godziny przyjęć interesantów przez:
- sekretariaty sądu
a/ w poniedziałki od godziny 9.00 - 18.00
b/ od wtorku do piątku od godz. 8.00 - 14.00
c/ sekretariat Wydziału V Ksiąg Wieczystych od wtorku do piątku od godz. 8.00 - 15.00
- Kasa
w poniedziałki od godz. 8.00 - 17.30
od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 14.30
ostatniego dnia miesiąca w godz. 8.00 – 13.00
- Biuro Podawcze
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.00
- Punkt Obsługi Interesanta
a/ w poniedziałki w godz. 7.30 - 18.00
b/ od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
- Czytelnia
a/ w poniedziałki w godz. 08.00 - 17.30
b/ od wtorku do piątku w godz. 8.00 - 15.15
- Dyżurujący kuratorzy Kuratorskiej Służby Sądowej
od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 - 15.00


Konta bankowe
NBP o/o Kraków
Opłaty, koszty, grzywny:
94 1010 1270 0007 6522 3100 0000
Sumy Depozytowe (poręczenia majątkowe, zabezpieczenia, ceny nabycia nieruchomości)
PLN 27 1130 1017 0021 1001 1590 0004
USD 97 1130 1017 0021 1001 1590 0005
EUR 81 1130 1017 0021 1001 1590 0002
CHF 11 1130 1017 0021 1001 1590 0001
GBP 54 1130 1017 0021 1001 1590 0003
Sumy na zlecenie (zaliczki na biegłych sądowych)
34 1010 1270 0007 6513 9800 0000
Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
(nawiązki zasądzone przez Sąd Rejonowy w Olkuszu)
29 1130 1150 0012 1247 6320 0001
W przypadku wpłat dokonywanych przelewem niezbędne jest podanie w
tytule płatności dokładnej sygnatury sprawy.

NIP: 637-10-63-771
REGON: 000322838

Wydziały

I Wydział Cywilny
Sekretariat I Wydziału Cywilnego:
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32 – 300 Olkusz
Przewodniczący Wydziału: Ewa Kozień-Strukowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Jolanta Kozioł

II Wydział Karny
Sekretariat II Wydziału Karnego:
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32 – 300 Olkusz
Przewodniczący Wydziału: SSR Wojciech Trzaska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Zofia Januszek

III Wydział Rodzinny i Nieletnich
Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich:
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32 – 300 Olkusz
Przewodniczący Wydziału: SSR Agnieszka Proć
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Wioletta Gęgotek

V Wydział Ksiąg Wieczystych
Sekretariat V Wydziału Ksiąg Wieczystych:
ul. Króla Kazimierza Wielkiego 45, 32 – 300 Olkusz
Przewodniczący Wydziału: RSR Małgorzata Szczurowska
Kierownik Sekretariatu Wydziału: Dorota Mosurek

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz