Sąd Rejonowy w Oleśnie

Godziny urzędowania Sądu Rejonowego w Oleśnie:
Poniedziałek od 7:30 do 18:00
Wtorek - Piątek od 7:30 do 15:30

Kasa sądu
Poniedziałek - Piątek od 8:00 do 14:30


KONTA BANKOWE
Dochody Budżetowe
Opłaty sądowe, koszty, grzywny
UWAGA: W tytule wpłaty oprócz sygnatury sprawy proszę dodać skrót: "OL"
Rachunek główny SO w Opolu
NBP O.O. Opole 54 1010 1401 0013 8422 3100 0000
Mikrorachunek dla SR w Oleśnie
NBP O.O. Opole 91 1010 0055 1023 0050 4500 0000
Sumy na zlecenie
Zaliczki sądowe, wpis do Rejestru Spadkowego
UWAGA: W tytule wpłaty oprócz sygnatury sprawy proszę dodać skrót: "OL"
NBP O.O. Opole 43 1010 1401 0013 8413 9120 0000
F.P.P. o P.P.
Nawiązki, świadczenia
UWAGA: W tytule wpłaty oprócz sygnatury sprawy proszę dodać skrót: "OL"
B.G.K. O. Opole 74 1130 1219 0026 3111 1920 0005
Rachunki Sum Depozytowych
Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia
UWAGA: W tytule wpłaty oprócz sygnatury sprawy proszę dodać skrót: "OL"
B.G.K. O.O.OPOLE
PLN 17 1130 1017 0021 1002 5190 0004
USD 87 1130 1017 0021 1002 5190 0005
EUR 71 1130 1017 0021 1002 5190 0002
CHF 98 1130 1017 0021 1002 5190 0001
GBP 44 1130 1017 0021 1002 5190 0003

Wydziały

WYDZIAŁ I CYWILNY
Przewodniczący
Katarzyna Kałwak
Kierownik sekretariatu
Violetta Maleska
tel. 34/ 359 69 25
fax. 34/ 359 69 26

WYDZIAŁ II KARNY
Przewodniczący
Marek Nowosiński
Kierownik sekretariatu
Małgorzata Grabas
tel. 34/ 359 69 16
fax. 34/ 359 69 12

WYDZIAŁ III RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący
Ewa Kowalczyk
Kierownik sekretariatu
Hanna Gruca
tel. 34/ 359 69 20

WYDZIAŁ IV KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący
Bożena Bugajska-Istek
Kierownik sekretariatu
Iwona Chęcińska
tel. 34/ 359 69 40

Źródło

Ostatnia aktualizacja