Sąd Rejonowy w Obornikach

Godziny urzędowania Sądu
poniedziałek 7:30 – 18.00
wtorek - piątek 7:30 – 15:30

Godziny otwarcia Biura Podawczego
poniedziałek - piątek 7:30 – 14:30


KONTA BANKOWE
• Konto dochodów budżetowych
Grzywny, wpisy sądowe, opłaty sądowe, koszty sądowe
I Wydział Cywilny
24 1010 0055 1303 0050 3100 0000
II Wydział Karny
67 1010 0055 1303 0050 3100 0002
III Wydział Rodzinny i Nieletnich
40 1010 0055 1303 0050 3100 0003
IV Wydział Ksiąg Wieczystych
13 1010 0055 1303 0050 3100 0004
• Konto sum depozytowych
tylko na rachunek bankowy
Depozyty sądowe, wadia, rękojmie, kaucje, zabezpieczenia maj. ( A )
68 1130 1017 0021 1000 2390 0004
• Konto sum na zlecenie
zaliczki sądowe na biegłych, kuratora, mediatora, spis inwentarza ( C )

83 1010 1469 0081 7813 9800 0000
• Rachunek Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
tylko na rachunek bankowy

14 11 30 1088 0001 3121 1720 0001

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY W OBORNIKACH
Struktura Organizacyjna I Wydziału Cywilnego w Obornikach
Przewodniczący Wydziału – SSR Łukasz Lubbe
Kierownik Sekretariatu – Tatiana Grzegorzek
Adres:
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 47
I piętro, pokój: 13
cywilny@oborniki.sr.gov.pl
Telefony:
(61) 6284873, (61) 6284869, (61) 628 4870, (61) 628 4872.
FAX:
(61) 6284874


II WYDZIAŁ KARNY W OBORNIKACH
Struktura Organizacyjna II Wydziału Karnego w Obornikach
Przewodniczący Wydziału - SSR Magdalena Barczyk
Kierownik Sekretariatu – Karolina Morka
Adres:
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 47
II piętro , pokój: 21
karny@oborniki.sr.gov.pl
Telefony:
(61) 6284863, 616284865
FAX:
(61) 6284864


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH W OBORNIKACH
Struktura Organizacyjna III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Obornikach
Przewodniczący Wydziału - SSR Adrianna Brzozowska
Kierownik Sekretariatu – Maria Rodak
Adres:
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 57
I piętro , pokój: 7-9
rodzinny@oborniki.sr.gov.pl
Telefon:
(61) 6284861, (61) 6284860
FAX:
(61) 6284859


IV WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH W OBORNIKACH
Struktura Organizacyjna IV Wydziału Ksiąg Wieczystych w Obornikach
Przewodniczący Wydziału - Referendarz Sądowy Anna Racewicz
Referendarz sąd. – Aleksander Ostrouch
Kierownik Sekretariatu – Aleksandra Bielejewska
INFORMACJA
Od 01 października 2015 roku przyjęcia interesantów w IV Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Obornikach w godzinach od 7:30 do godzi 14:30.
Adres:
64-600 Oborniki, ul. Piłsudskiego 57
parter , pokój: 1-5
ksiegiwieczyste@oborniki.sr.gov.pl
Telefon:
(61) 6284853, (61) 6284851
FAX:
(61) 6284852

Źródło

Ostatnia aktualizacja