Sąd Rejonowy w Nysie

GODZINY URZĘDOWANIA
Biuro Obsługi Interesanta
ul. Rynek 36 C III piętro
48-300 Nysa
przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30

Biuro Podawcze Sądu Rejonowego w Nysie
ul. Plac Kościelny nr 6
48-300 Nysa
pok. nr 4, parter
tel. 77 44 83 504
faks 77 44 83 599
przyjmuje interesantów w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki
w godzinach: od 10.00 do 14.00

Biuro Podawcze Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Nysie
ul. Rynek 36 C piętro III
48-300 Nysa
przyjmuje interesantów w godzinach urzędowania Sądu, tj.:
w poniedziałek
od 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku
od 7.30 do 15.30


KONTO BANKOWE
Opłaty sądowe, koszty sądowe, grzywny
należy wpłacać na rachunek bankowy:

NBP Oddział Opole
nr konta: 95 1010 1401 0053 4022 3100 0000
Dla wpłat z zagranicy:
IBAN PL 95 1010 1401 0053 4022 3100 0000
Kod BIC dla Narodowego Banku Polskiego to: NBPLPLPW
Wpłaty z tytułu zaliczek sądowych np. na koszty biegłego lub kuratora, opłaty za wpis do Rejestru Spadkowego
należy wpłacać na rachunek bankowy:
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta: 04 1130 1219 0026 3110 7620 0001
Dla wpłat z zagranicy:
IBAN PL 04 1130 1219 0026 3110 7620 0001
Kod BIC dla Banku Gospodarstwa Krajowego to: GOSKPLPW
Wpłaty za poręczenia majątkowe, kaucje, gwarancje, wadia
należy wpłacać na rachunek bankowy
(sum depozytowych):
Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział w Opolu
nr konta 70 1130 1017 0021 1002 4890 0004

Wydziały

I WYDZIAŁ CYWILNY
Przewodniczący
SSR Remigiusz Drzewiecki
Zastępca Przewodniczącego
SSR Elżbieta Korzydło
Kierownik Sekretariatu
Anna Nowak
Zastępca Kierownika Sekretariatu
Dariusz Bogaliński
Sekretariat Wydziału
Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa
pok. 205 (II piętro), tel.77 44 83 500 , faks 77 44 83 599
email: boi@nysa.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30


II WYDZIAŁ KARNY
Przewodniczący
SSR Katarzyna Czerwińska-Koncur
Zastępca Przewodniczącego
SSR Bartłomiej Madejczyk
Kierownik Sekretariatu
Jolanta Tracz
Zastępca Kierownika Sekretariatu
Beata Cieleń
Sekretariat Wydziału
Plac Kościelny 6, 48-300 Nysa
pok. 3 (parter), tel. 77 44 83 560, faks 77 44 83 599
email: boi@nysa.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30


III WYDZIAŁ RODZINNY I NIELETNICH
Przewodniczący
SSR Marta Oleksy-Jamróz
Z-ca Przewodniczącego
SSR Anna Ryndak
Kierownik Sekretariatu
Beata Hajnce
Z-ca Kierownika Sekretariatu
Elżbieta Poniewierska
Sekretariat Wydziału
ul. Wałowa 3/5 48-300 Nysa
pok. nr 6 (parter) , tel. 77 44 83 500, faks 77 44 83 599
email: boi@nysa.sr.gov.pl
Godziny urzędowania:
od poniedziałku do piątku 7.30 – 15.30


V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH
Przewodniczący
Ref. sąd. Anna Cholewicka-Półchłopek
Kierownik Sekretariatu
Anna Adamów - Kopcisz
Zastępca Kierownika Sekretariatu
Magdalena Kalfas
Sekretariat Wydziału
pok. 306 (III piętro), ul. Rynek 36 C, 48-300 Nysa
tel. 774483570 (Punkt Informacyjny, Odpisy i Biuro Podawcze)
email: boi@nysa.sr.gov.pl
Biuro Podawcze, przyjmowanie interesantów, w tym wydawanie odpisów z ksiąg wieczystych odbywa się w pokoju nr 308 w budynku Rynek 36 C III piętro, w godzinach:
poniedziałek od godz. 7.30 do 18.00
od wtorku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

Ostatnia aktualizacja

Komentarze

brak komentarzy

Dodaj komentarz